Skip to main content

Isten tulajdonságai - Igazságossága

Igazságossága

1. Jelentése. - Habár a szentséghez kapcsolódik, az igazságosság önálló attribútuma Istennek. Különállóságával a szentsége, jogosságával igazságossága függ össze. A törvény, az erkölcs és a jog rokon fogalmak. Önmagához való viszonyulásában Isten is igazságosság: azaz nincs olyan öntörvénye vagy maga alkotta törvénye, melyet természetével megszegne. Teremtményeivel való viszonyában is igazságos, cselekedetei semmiféle erkölcsi vagy egyéb törvénybe nem ütköznek. Igazságosságának ezt a két aspektusát (az önmagához valót) abszolútnak és (a teremtett világhoz valót) relatívnak nevezik.

2. Igei alap. - Isten abszolút igazságosságáról szól a 11. zsoltár 7. verse: „Bizony, igaz az ÚR" (vö. Dán 9:7). Dávid relatív igazságosságát is meghirdeti (Zsolt 19:10; vö. ApCsel 17:31).

 

Zsolt. 11.7 Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát.
Dán. 9.7 Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izráelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt; mert hűtlenek voltak hozzád.
Zsolt. 19.10 Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,
Apcsel. 17.31 Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.”