Skip to main content

Isten tulajdonságai - Mindenütt jelenvalósága

Mindenütt jelenvalósága

1. Jelentése. - Isten mindenütt, minden időben, teljességében van jelen.

2. Igei párhuzam. - A 139. zsoltár 7-11. verseiben Dávid felteszi a kérdést, van-e olyan hely a Földön, ahová el lehetne menekülni Isten jelenléte elől. A válasz nemleges, hiszen Isten mindenütt jelenvalósága tértől független (8.v.), gyorsasághoz (9.v.), sötétséghez (11,12.v.) nincs köze.

3. Néhány megjegyzés. - A meghatározásból is kitűnik, hogy a mindenütt jelenvalóság nem jelenti azt, hogy Isten részlegesen van jelen a világmindenség különböző pontjain. Mindenütt teljességében található meg; ezt a tényt legjobban az Úrnak a hívőkben való jelenléte illusztrálja.

A mindenütt jelenvalóság nem jelenti azt sem, hogy nincs különbség jelenlétének közelségében. Különbség van például trónján való jelenléte, (Jel 4:2), Salamon templomában (2Krón 7:2), vagy a hívőben elfoglalt helye és pl. a tűz tavában való jelenléte (Jel 14:10) között. A tűz tavában az emberek nem láthatják többé Isten arcát (1Tessz 1:9; proszópon), de mindenütt való jelenlététől sohasem szakadnak el, hiszen Isten mindenütt jelen van (Jel 14:10; enópion). Nyilvánvalóan nincs velük olyan közösségben (hiszen el fogja fordítani arcát a tűz tavába került gonoszoktól), mint amikor benne lakik a hívőkben.

A mindenütt jelenvalóság nem azonos a panteizmussal, mely a világmindenséget Istennel azonosítja. Az angol deista John Toland (1670-1722) 1705-ben használta először a panteizmus kifejezést, mikor kijelentette, „Isten a világmindenség értelme, lelke". Ez a tévtanítás ellentétes a Bibliával, hiszen nem tesz különbséget a Teremtő és a teremtett világ között.

A mindenütt jelenvalóság félremagyarázása és a panteizmus egy másik változata az az elmélet, mely szerint Isten lénye behatol a világmindenségbe, bár több annál. Isten mindenütt jelen van ugyan, de nem diffúzióval. Az ún. „process" (folyamat) teológiával ellentétben Istenben nincs növekedés vagy fejlődés.

4. Következmény. - Senki sem menekülhet Isten jelenléte elől. Ez a tény figyelmeztetés a hitetlenek és vigasztalás a hívők számára, akik az élet különböző körülményei között is felismerik és érzékelik jelenlétét.