Skip to main content

Isten tulajdonságai - Mindentudás

Mindentudás

1. Jelentése. - Mindentudás alatt azt értjük, hogy Isten minden létezőt és lehetséges dolgot, eseményt egyenlőképpen és minden erőfeszítés nélkül ismer. A.W. Tozer írja:

Isten azonnal és minden erőfeszítés nélkül összességében és külön ismer minden dolgot, gondolkozást, lelket, szellemet, teremtményt, törvényt, kapcsolatot, okot, gondolatot, titkot, rejtélyt, érzelmet, kívánságot, kimondatlan titkot, trónt és hatalmasságot, minden személyt és dolgot, láthatót és láthatatlant mennyen és földön, mozgást, teret, időt, életet, halált, jót, gonoszt, mennyet és poklot.

Isten tudása tökéletes, tehát mindent egyenlően és egyenlő mértékben ismer. Sohasem kell felismernie vagy felfedeznie valamit. Sohasem lepődik meg, csodálkozik valamin. Eltűnődnie sem kell soha, sem tájékozódnia, vagy kérdezősködnie (kivéve, ha ezt az ember érdekében teszi). (A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy; N.Y., Harper, 1978; 62-63.o.)

2. Igei alap. - Isten öröktől fogva ismeri minden művét (ApCsel 15:18). Megszámlálja és néven nevezi a csillagokat (Zsolt 147:4). Urunk is kinyilvánította mindentudását, mikor rámutatott arra, mi történt volna Tíruszban és Szidonban (vö. Mt 11:21). Isten már születésünk előtt ismeri életünk minden részletét (Zsolt 139:16).

3. Alkalmazás. - (a) Mindentudás és biztonság. Semmi sem okozhat Istennek meglepetést a hívő életében, hogy azután elvesse magától. „Senki nem árulhat be nála, az ellenség nem vádolhat sikerrel; a múlt elfelejtett sötét titkai nem vethetnek életünkre szégyenletes árnyékot; természetünk valamilyen váratlan gyengesége nem fordíthatja el tőlünk Istent, hiszen ismert bennünket teljes valónkban, mielőtt még mi megismertük volna Őt, és magához vont bennünket, minden hibánk és gyengeségünk tökéletes ismeretében" (Tozer 63.o.).

(b) Mindentudás és éberség. Isten intései mindentudásából fakadnak, tehát nagyon kell figyelnünk rá. Figyelmeztetésének alapja nem találgatás, hanem a tudás.

(c) Mindentudás és vigasztalás. Ha számunkra érthetetlen vagy megmagyarázhatatlan eseményekkel, körülményekkel kerülünk szembe, Isten mindentudásának ténye vigaszt nyújt. Isten nem csak azt tudja, ami megtörtént, hanem azt is, ami megtörténhetett volna. Mindig tudja, mi a legjobb és olyan eseményekben is megdicsőíti magát, amelyek számunkra érthetetlenek.

(d) Mindentudás és józanság. Mindenkit a józanságnak kell jellemeznie, aki felismeri, hogy meg kell állnia a mindentudó Isten előtt (Zsid 4:13).

Apcsel. 15.18 és aki ezt öröktől fogva tudja.
Zsolt. 147.4 Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek.
Zsolt. 139.16 Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Zsid. 4.13 Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.