Skip to main content

Isten tulajdonságai - Oszthatatlanság

Oszthatatlanság

1. Jelentése. - Isten nem összetett lény. Ez a tulajdonság lényéből ered, tehát nincs ellentétben a Szentháromság kinyilatkoztatásával. Sokkal inkább arra emlékeztet, hogy bár Szentháromságról beszélünk, Isten lényegében oszthatatlan.

2. Igei alap. - „Az Isten Lélek" (Jn 4:24). Ezzel szemben az ember anyag és szellem összetétele. Isten testet öltött ugyan, de az Isten-ember isteni része mindig és csupán a Szentlélek volt.

3. Következmény. - Isten oszthatatlansága aláhúzza önmagától való létezését (nem volt megelőző ok, amely egy összetett lényt létrehozott volna), ugyanakkor bizonyosságot ad afelől, hogy Isten sohasem lesz más, mint Lélek, tehát Lélekben imádhatjuk (vagyis nem az ábrázolásait).