Skip to main content

Isten tulajdonságai - szabadság

Szabadság

1. Jelentése. - Isten szabadsága azt jelenti, hogy Isten független a teremtett világtól és teremtményeitől.

2. Igei alap. - Mikor Ézsaiás próféta felteszi a népnek azt a kérdést, hogy ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, szónoki kérdésére nemleges választ vár, mivel Isten szabad, tehát független teremtményeitől (Ézs 40:13-14).

3. Kérdés. - Ha Isten szabad, létezik-e mégis számára valamilyen korlát? A válasz rendszerint az, hogy Istent csupán saját természete korlátozza, vagyis szentsége visszatartja attól, hogy vétkezzen. A tökéletességgel kapcsolatban hogyan beszélhetünk egyáltalán korlátokról? A tökéletesség és a korlátok egymással ellentétes fogalmak.

4. Alkalmazás. - Mivel Isten szabad, semmi kötelezettsége nincs velünk, teremtményeivel szemben, hacsak nem saját elhatározásából. Nem köteles értünk vagy számunkra bármit is megtenni, hacsak nem dönt másképp. Ebből következik az is, hogy semmivel sem kötelezhetjük le.

Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre? (Ézs. 40.13-14 )