Skip to main content

Jólét, Siker, Szeretet

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt:
- Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek és fáradtnak látszotok. Kérlek benneteket, gyertek be, üljetek le és egyetek valamit!

- A ház ura itthon van? - kérdezték.
- Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon.
- Akkor nem mehetünk be - felelték.

Amikor este a férj hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.
- Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
- Együtt nem mehetünk be a házba - felelték.
- Miért nem? - kérdezte az asszony.

Az egyik öreg magyarázatba kezdett:
- Az ő neve: Jólét. - mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta: ő a Siker, és én vagyok a Szeretet. Majd így folytatta:
- Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott.
A férj megörült.
- Ez nagyszerű - mondta. Ebben az esetben hívjuk be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!

A felesége nem értett vele egyet.
- Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább Sikert?

Tanakodtak kicsit, majd eképp gondolkodtak:
- Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel.

- Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk! -mondta a férj a feleségének.

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget:
- Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk!

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert:
- Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?

Az öregek egyszerre válaszoltak:
- Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!

KÍVÁNOM NEKTEK...
Ahol fájdalom van, kívánok nektek békét és könyörületet.
Ahol kétségek vannak, kívánok nektek megújult önbizalmat képességeitekben, hogy leküzdhessétek.
Ahol hiány van, kívánok nektek türelmet és hitet.
Ahol fáradtság, kimerültség van, kívánok nektek megértést és megújult erőt.

Jolet Siker Szeretet