Skip to main content

Meghökkentő kegyelem, Létezhet-e igazság ítélet nélkül

Schlingloff Sanyi

Nagyon szép reggel van. Az élet még mindig nehéz és még mindig jó. Még mindig értékes, még mindig megéri gondolkozni rajta: hogyan lenne érdemes élni? A tizenéves fiammal beszélgettünk idejövet néhány nagyon érdekes dologról. Az egyik az volt, hogy az egyik leghiányosabb területe a modern embernek az életbölcsességgel kapcsolatos. Nagyon kevesen tudják, hogyan lenne érdemes élni. Sok jó ötlet van, sok vállalkozó szellemű ember, aki megmondaná, hogyan kellene élni. De igazán tudja-e valaki?

A modern embernek nincsenek etalonjai. Bármi, amit tudni szeretne, azt lottó-szerűen tudja, vagy tudhatja. Amikor mér, amikor viszonyít, akkor nincs mihez. Vagy ha van mihez, akkor az viszonylagos dolog. „Józsihoz képest." „És a Józsi?" „Bélához képest a Józsi." És megvan, hogy kell élni. J Béla úgy élt, ahogy nem kéne, ahhoz képest Józsi sokkal jobban él. Élj te is úgy, ahogy Józsi él. Úgy érzem, hogy megtaláltam az életem útját, és innentől mindent ráteszek Józsi életstílusára. J Ahogy a kártyavárunk inogni kezd, ahogy elkezdünk az életünk egyes területein nagyobb árat fizetni annál, mint amennyit valaha akartunk, az életfilozófiánk elkezd meginogni: „Biztos, hogy úgy kellett élnem, ahogy Józsi?"

A mai fiataloknak nincsenek etalonjai. A legmélyebb bölcsességük max. a pragmatizmus: hasznos-e? Nagyon nehéz megállapítani, mert ha valami rövid távon hasznos, közép távon is az-e? Vajon hosszú távon micsoda? Ehhez azonban bölcsesség kellene: ha ma ki tudom számolni, ha ma áll, mi lesz holnap és holnapután, de az sincs már. Nem kellene erről valakinek tanítani, hogy kellene élni? Kellene egy eredményes élet program, nem?

Arra jutottunk: az élet, ha az ember önmagára korlátozza, nem élhető. Ha az ember tagadja az önmagán túli valóságot, akkor az életének a legfontosabb kategóriáira nem kap és nem is kaphat választ. Úgyhogy imádkozunk, mert mi azt mondjuk, hogy van egy végtelen teremtő, mindenható Isten, akiben a válaszok ott vannak mindarra, amire mi keressük. A módszerünk a tudás, a racionalitás, a valósághoz való ragaszkodás és a bölcsesség. A tudás és a valóságon alapuló bölcsesség minket Istenhez vezetett. Kell, hogy legyen egy Isten. És mindaz, amit mi nem tudunk kifilózni se tudással, se bölcsességgel, azt megkérdezzük Istentől egyenesben. És Ő válaszol. Úgyhogy mi imádkozunk. Ha van jobb módszered, gyere és mond el. Ha akár csak pragmatikusabb, meg fogjuk hallgatni. Lehet fogunk csúnyákat kérdezni, de tisztességesek maradunk.

Mennyei Atyánk! Mindenható, Teremtő Isten! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Segíts nekünk! Taníts minket arra, hogyan kell élni! Adj nekünk bölcsességet, hogy mindazt, ami elénk kerül, helyesen értelmezhessük. Adj erős szívet, amellyel képesek vagyunk különbséget tenni helyes és helytelen, jó és rossz, igen és nem között, és aztán meg is tudunk maradni amellett. Adj nekünk alázatot, megtört szívet, amellyel Hozzád jövünk, amikor elrontottuk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

 

Khauth Gyuri

Olvastam egy könyvet, a címe: Meghökkentő kegyelem (Philip Yancey). A kegyelem tényleg meghökkentő és ez a könyv is. Először szándékosan annyira kiélezi, hogy már-már azt hiszem, hogy ez egy liberális könyv. Egyetért mindenkivel, neki nem számít a bűn. De aztán helyrerakja, és az igazság helyére kerül a kegyelem mellett.

Tudjátok? A gyülekezetünk nemzetközi neve Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció. A Biblia fő témája a kegyelem. Isten legtökéletesebb akarata az életünkben a kegyelem, és hogy ezt értsük minél jobban és árasszuk tovább. Ahogy a Biblia mondja: ennek legyünk a jó illatai, a parfümjei. Ahogy valaki mellett elmegyünk, ahogy valaki mellett élünk, ezt érezze rajtunk. Ez nehéz dolog a világban, mert ott van egy másik szellem és annyira erős.

Van egy érdekes példázat Mt 20-ban, a munkásokról és a bérezésükről szól. Van egy gazda, van földje, és felfogad napszámosokat. Reggel kimegy a „Moszkva" térre: „Te meg te meg te, gyere!", és jönnek dolgozni. Pár óra múlva megint kimegy. Lát pár lézengő alakot, akik akkor jöttek oda, és próbálja rávenni őket, hogy dolgozzanak. Aztán megcsinálja ezt még kétszer. Késő délután megy ki az utolsó munkásokért. Ebben a példázatban az a meghökkentő, amikor a végén a fizetésre kerül a sor, mert azzal kezdi, akit utoljára hívott. „Kapsz egy ezüstöt." - ez az a bér, amiben az elején megállapodtak. Felcsillan a többiek szeme: „Ő ennyit kapott, én biztos többet kapok, én többet dolgoztam." És a második, a harmadik, és aki egész nap dolgozott, az is ugyanannyit kap. Munkaadóként, ha ellenséget akarsz szerezni, akkor csináld így, ráadásul a többiek szeme láttára, fizesd meg ugyanúgy azt is, aki tizedannyit dolgozott. Mégis Isten ezt a meghökkentő képet használja arra, hogy Ő hogyan gondolkodik a kegyelemről. Teljesen mindegy, hogy ki honnan jött, ki milyen bűnöket követett el, hogy élt azelőtt, hogy gondolkodik magáról; ugyanúgy el lesz fogadva. Ugyanaz a jutalma lesz neki a kegyelem szempontjából.

Annyira nem így gondolkodunk, de még hívőként is. A könyv kb. fele erről szól. Olyan ember írta, aki nagyon megsérült egy törvénykező gyülekezetben. Akit úgy neveltek fel, hogy minden le volt szabályozva. Valószínűleg mindannyian sérülten jövünk Istenhez. Mindannyian méricskélünk, hogy nekem ekkora az adósságom Isten felé, nekem akkora, mit kéne tennem, hogy jóvátegyem? De miután összeáll a kép, például, ha itt vagyok ebben a gyülekezetben, még akkor is, újra és újra ott kísért, hogy ítélkezem, megítélem magát az embert, elítélek embereket, mert az ott van körülöttünk. Én nem voltam olyan gyülekezetben, és azt hittem magamról, hogy én nem ..., de mégis ilyen vagyok. Szellemi lényeg súgnak, vagy a régi bűnös természetem? Mert amikor hallok ilyet, mint Mt 20, ökölbe szorul a kezem, hogy ez igazságtalan.

Nagyon sok példát említ a könyv írója. Például Amerikában nagy gond volt a fajgyűlölet. Most nálunk is erősödik. De ne ítéld el az egyiket se, és a másikat se, magát az embert. Itt a lényeg. A szellemiséget, amit tesz, azt nem tartom helyesnek. Se a liberalizmust, se a törvénykezést, se a fajgyűlöletet, ... de nem tudunk túllátni az emberen. Látom az embert, aki ilyen, pl. a Klu-Klux Klán tagja - Amerikában volt ez egy nagyon erős fajgyűlölő szervezet, akik megölték az embereket tervezetten -, vagy Dél-Afrikában az Apartheid, vagy itt hatvan évvel ezelőtt a nemzeti szocialisták, nácik, stb., és ott az ember, és tudod-e őt a bűnétől függetlenül látni? Tudod-e úgy látni ezt az embert, hogy el tudod fogadni? Isten tudja, és Isten nevel minket erre, hogy magunkat először így kezdjük látni, hogy el vagy fogadva, teljesen mindegy, hogy mi a múltad, aztán kezdd így látni a másikat, és teljesen mindegy, mi a múltja.

Tit 2:11-12: 11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, 12 A mely arra tanít minket, hogy ...

Üdvözítő kegyelem: megváltó kegyelem. Az, ami kifizette az árat, kifizette a büntetést. Kifizette a tartozásodat. Erről is van egy példázat. A mi adósságunk Isten felé kb. 8 Md $-nak felel meg, másik ember adóssága felém csak pár millió. Isten elengedett nekem 8 Md-ot, és én mégis azon a pár millión küzdök éjjel-nappal, hogy behajtsam. Vagy egyszerűen csak aggódok. Vagy ha én tartozom valakinek, én bántottam meg valakit, és nem tudok mit kezdeni vele. Eljön ez a kegyelem - ez maga Jézus Krisztus - és azt mondja: „Minden meg van bocsájtva. Bűnödnek van következménye, romboló hatása van, de Én meg tudom bocsájtani, helyre tudom állítani." És ez a kegyelem tanít.

Van egy másik tanító is a Bibliában: a törvény. De ez a két tanító különböző szintig tud elvinni. A törvény el tud vinni oda, hogy rádöbbensz, nem tudod megtartani a törvényt. Ez a célja. Jó esetben eljutottatok idáig. „Minél sűrűbb a háló, annál több rajta a lyuk." Minél szigorúbb a törvény, annál több lehetőséged van elbukni, annál több lehetőséged van megszegni, annál nyomorultabbá teszed a saját életed. És eljön a kegyelem, ami túlvisz ezen. Nem csak azt mondja, hogy így, meg így, meg így, hanem megadja az erőt is hozzá. És ezt kaptuk. Ez a nagyobb kegyelem, amikor kezdjük érteni, hogy egy szabályt kaptunk, amit Szent Ágoston fogalmazott meg: „Szeresd Istent, és csináld, amit akarsz." Akkor, ha érted, hogy mi a szeretet. A Sátán bibliájában is ez van, hogy tégy, amit akarsz, de itt a különbség, hogy szeresd Istent. Róma 13:10: 10A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. A szeretet teljes definíciója 1Kor 13-ban van, és ez egy olyan szint, egy olyan mérce, amiről hívőként lehet, hogy el tudom képzelni magam, hogy meg felelek ennek a saját erőmből, de aztán rájövök, hogy nem. És vissza kell mennem a forráshoz. Kapaszkodni akarok Istenbe. Mert mindaz az őrület, ami velünk történik, mindaz a világ, ami össze van rakva: bukott, ide vannak bezárva, démonok az őrjöngő vezérükkel: Sátánnal, 6 Md vagy több szabad akaratú bukott ember ... ennek kell, hogy legyen valamik célja. A célja, hogy a kegyelem ragyogjon még inkább. Kin keresztül? Isten minket választott ki arra, hogy ezt továbbadjuk és továbbadjuk ... Bárki - ezt mondja az evangélium is - bárki, aki akar, az jön. Az evangélium azt mondja, hogy érdemtelenül jöhetsz, mert el leszel fogadva, ha jössz. És nem a te erődön múlik. „De én annyira próbálom, annyira akarom, annyira azt hiszem, azzal teszek jót, ha elítélem a bűnöst én. Elítélem a bűnöst és megítélem."

Legyen egy stabil alapunk. Ef 4: a mindenféle tanítás szele ne cibáljon minket ide-oda. Legyenek meggyőződéseink a valóságról. Mi a szeretet, mi szolgálja a másik ember javát, mi az, ami rombolja a kapcsolatokat? A mai világban 2 égbekiáltó dolog van - de ez mindig is jelen volt a világban valamilyen formában - az abortusz és a homoszexualitás. Két társadalom-gyilkos. De magát az embert el kell fogadjuk. A bűnével nem értek egyet, de az embert elfogadom. Ez olyan nehéz.

Jézus kikkel volt? Gengszterekkel, prostituáltakkal, alkoholistákkal, démonizáltakkal, őrültekkel. Szándékosan. „Nézd, Én az embert elfogadom, és ha kegyelmet adok neki, és akkor esélyt adok neki arra, hogy megváltozzon." A törvény csak rontja a helyzetet. Ha csak azt adom: itt van egy száz pontos lista - a zsidóknál 640most már; párezer éve mindig hozzátesznek - és az csak ront a helyzeten. De ha azt mondod, el vagy fogadva, és én az igazságban szeretlek, Ef 4:15. Az igazság alapján szeretlek téged. Isten szent, Isten tökéletes, de Ő elfogad téged. Kifizette az árat. Ez el tud indítani bennem, és el tud indítani bárkiben egy változást. Nem biztos, hogy fog változni az ember. Az ő döntése egy szinten benne van egy, akár egy mustármagnyi szinten. De ez az egyedüli erő, amely képes változást előidézni.

Van egy iskolánk, aminek Khárisz a neve. Khárisz azt jelenti: kegyelem. A feleségem ott dolgozik. És látom, hogy itt megvan a kegyelem légköre. Gyerekek, akik jönnek mindenféle furcsa helyekről, tanulnak az igazságról, és ugyanakkor tudják, hogy el vannak fogadva, szeretve vannak és változnak. Ilyen alapra épül az életük. Ez nagy kincs és csak remélem, hogy van ilyen máshol is. Ez egy keresztény iskola. Minimális állami támogatást kap, ami nem elég a működéséhez. Reméljük, hogy jönnek pozitív változások. Ha tudsz segíteni pénzzel, idővel, bölcsességgel, bármivel, akkor csak jelezd nekünk vagy az iskolának.

Mi vagyunk a kegyelem bástyái és ugyanakkor az illatszerei, mi vagyunk a légfrissítők ebben a „büdös" világban.

 

Schlingloff Sanyi

Eféz 4:14-15  Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;  15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestôl fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;

A mai embernek nincs meg az igazság, amihez ragaszkodhat - erről beszéltem az elején. Van a tanításnak mindenféle szele, van az emberek csalása, tévútra csábító ravaszsága. Ez néha tudatos, néha áldozatok áldozatai vagyunk.

Egy információs háborúban élünk, ahol a vakok vezetnek világtalanokat. Még félszemű sincs. Keresik a félszeműt.

Az igazsághoz ragaszkodva növekedni szeretetben. Az igazság egy nagyon kemény társ. A törvény. Szükségem van az igazságra. Tudjam, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Hogy kell élni? Hogy fog ez működni? Egy életem van, nem akarom elrontani. Mikor rontom el? Ha nem tudom mi az igazság, akkor nem tudom, meddig mehetek el. Melyik az a lépés, ameddig elmehetek? Az, aki nem tudja hol a határ, aki nem ismeri az igazságot, az biztos bizonytalanságban él. Vagy azt mondja, hogy vakmerő vagyok, nem félek. A bátorsága vakmerő, naiv. Akik kicsit már éltek, azok nem gondolkodnak így. Hanem azt mondják: itt a baj körülöttem, de nem tudom, hogy hol. A modern ember, ha gondolkozik, garantált bizonytalanságban él, mert tudja, hogy valahol van baj, tudja, hogy a döntéseinek következményei vannak. De nem tudja, hogy a baj hol van, és milyen döntésnek milyen következménye lesz. De tudja, hogy lesz. A modern ember elfojtott félelemben, a tudat alattiba visszatömködött félelemben él. Olyannal, amit nem mer elővenni, mert pánikba esik. Ha mégis előveszi, akkor rájön, hogy nincsenek válaszai. És pánikba esik. „Iszom inkább egyet. Inkább ki sem kapcsolom a TV-t. Nehogy elkezdjek gondolkozni. Vezetett gondolkodás. Mert ha elkezdek gondolkodni, még találok valamit, amire nincs válasz."

A modern embernek nincs mihez ragaszkodnia. Nincs igazság. De ha van igazság, nincs hozzá szeretet. Ha nincs szeretet, akkor nincs meg rá a képességem, hogy az igazságot elfogadjam. Amikor valaki az igazságot kezdi el mondogatni, akkor te nagyon hamar ítélet alatt találod magad. A modern ember ezért nem szereti az igazságot, mert amikor meghallja, akkor ő már a vádlottak padján látja magát. Az igazság többnyire olyan, ami elmarasztal. Persze az igazság olyan is, ha felhasználom az üzletben, a házasságban, akkor jobban fogok élni. Mindig van olyan eleme, amiről kiderül, hogy én szúrtam el, jobb lett volna, ha nem tudom. Az igazság szeretet nélkül nem mindig segít.

Jézus elmondja az igazságot, de előtte elmondja, hogy szeret, hogy veled van, hogy nem hagy el. Bármiről is derülne ki, hogy elszúrtad, Ő kifizette. A szeretet ad erőt az egyénnek arra, hogy az igazságot elfogadhassa. Jön valami, ami elítél és akarom hallani tovább. Jézus nem haragszik rám. Csak azt akarja, hogy értsek egyet vele és ő segít, hogy kijavítsuk. Ha igazi szeretet kapok előtte, és aztán az igazságot, akkor az az igazság, ami elítél engem, nem válik az ellenségemmé. Sőt, megszeretem az igazságot. Szeretem azt, ami elítél engem.

„Hová mész?" „Kivégzésre, mert bűnös vagyok. De szeretem ezt a törvényt." „Normális vagy?" „De valójában nem én megyek ítéletre, hanem Krisztus. Én csak egyet értek Vele. Ő ment ítéletre helyettem. Én szabad vagyok." Az igazság az ami. Nem töröljük el a törvényt. Mert tényleg van bűn és van céltévesztés.

Mi legyen a törekvésed az életben? Keresd és ragaszkodj az igazsághoz. Keresd a bölcsességet és ragaszkodj hozzá. Igazság és bölcsesség. Akkor olyan ember leszel, akinek minden sikerül. Micsoda sikerrecept! De meddig keressem az igazságot? Az igazság és bölcsesség gondolkodásmód és tudásmennyiség. Tudás és hozzáállás. Ha nem keresed, nem tud nőni. Mennyi információ kell, hogy teljes legyél? Sok. Mikorra lesz meg? Idejében, ha keresed, folyamatában. Lehet, van olyan igazság, ami megmenthetné az életed, és már százszor hallgattad, de nem hallottad meg. De mivel mindig keresed, hallod újra és újra és egyszer tényleg meghallod és hat. De ha nincs benned a hozzáállás, hogy keresed, akkor meddig mész? Elvégzed a gimnáziumot, főiskolát, egyetemet, és utána állok meg? Nem, szüntelen tanítvány vagyok.

A másik, amiben megmaradunk, a szeretet. Ebből a legkönnyebb kiesni. Amiatt az ítélkező fickó miatt, akiről Gyuri beszélt. Senki nem látja olyan közelről, mekkora svihák vagy, mint te. Ott van benned egy szemét kis ítélkező farizeus. Benned. Olyan könnyű kiesni a szeretetről és Istent olyannak hinni, mint egy ember. És kivenni belőle a feltétel nélküliséget és aztán szeretetlenségben élni. „Azt a fickót, aki vagyok, nem lehet szeretni. Remélem, Isten megbocsát és a feltétel nélküli elfogadottság szintje az 'épp, hogy megúszom'-ra zsugorodik. De ilyenkor depressziós napokat élek. A hátamon hordozom a fél világot és Isten keze elől is próbálok menekülni. Épp, hogy megúsztam."

Maradj meg a szeretetben. Ez egy igyekvés. Magától a törvény alá kerülsz, abba a gondolkodásmódba kerülsz vissza, ahol Isten valaki, aki elől menekülsz.

Az ördög támadja Isten intézményeit: Isten maga, szabad akarat, házasság, család, gyülekezet, nemzet. Miért támadja? Mert ha ezeket elpusztítja, akkor elpusztított mindent. Mindent.

Férfi-nő kapcsolat a tanítás mindenféle szelének függvényében (A démoni kivetítések szintjéről vizsgáljuk): nem minden gondolat, amit gondolsz, a tiéd. „Kövesd a szíved." „Micsoda szabadság." Elmebeteg vagy! Jer 17:9 csalárd a szív, becsapható. Becsapott. Ki ismerné? Javíthatatlan.

Jer 17:9  Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

Becsaphatóbb és becsapottabb mindennél. A te szívedben annyi szemét van, ha azt követed, az életed garantáltan tönkremegy. Miért mondja a világ, hogy kövesd a szíved? Mert ne a te életed gyümölcsözése a célja, hanem hogy kiszolgáltatott légy. Hogy engedelmes marionett bábú legyél a nagy gépezetben. Nincs benne jó szándék, nincs törekvés arra, hogy te boldog légy. Épp csak annyi rendet akar, hogy megmaradj a rendszerben. Közben tudja, hogy van természeted, ami épp annyira ellenséged, mint a világ. A régi bűnös természet szeretné követni a szívét. Kövesd a szíved és garantáltan bajba jutsz.

Jer 17:10  Én, az ùr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ô útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

Az egyik tanács, amit Isten ad: ne ítélj. Nem minden, ami belülről jön, az barát. Sőt, a legtöbb ami belülről jön, ellenség. A keresztény uralmának az egyik következménye az önmaga felett való uralkodás kell, legyen. Jak 3-ban a nyelv bűnei. Hogy megnyerted-e a csatát, amit a saját elmédért vívtál, az leghamarabb a nyelveden látszik. Aki a nyelvén uralkodni tud, az erősebb, mint aki várost hódít, tökéletes ember. De lehetetlen másképp, csak úgy, hogy uralkodok a gondolataimon. Ettől még jöhet szemét gondolat belőlem, mert van egy tudatalatti. Ott a régi bűnös természet. Ott van egy csalárd szív, a belső mozgatórugó, a legvégső motiváció. Mondok valamit. Miért mondtad? Az okozati lánc végén a szív áll. Torz, kis kretén, szándékok, félelmek, kívánságok, rossz énképp, katyvasz van ott. Őrület. Isten azt mondja: uralkodj rajta. Mivel? Értelem és akarat. Ez a kettő irányítható.

Az értelem az akarat parancsára megvizsgálja a helyzetet, az igazsághoz és szeretethez való ragaszkodás közben kielemzi, bölcsességgel hoz egy eredményt, amely mellett az akarat döntést hoz. Az érzelmek nem kapnak szerepet a döntésben. A jellem - hogy az ember ragaszkodjon a döntéseihez, akár nagy árat fizetve - parancsol az érzelmeknek, hogy kezdjék el kifejezni a helyes döntést. És egy idő múlva az érzelmek kezdik kifejezni a helyes döntést, és akkor a jó irányba jó érzésekkel megy az ember.

A világi ember azt mondja: kövesd a szíved. A szívéről azt hiszi, hogy az érzelmei. Az érzelmek pedig csak kifejezik a hatást, ami éri őket. Ha megijeszted őket, megrémülnek. Kiabálnak: baj van, baj van. Mert valami pukkant a közelben. Nem kérdezik, miért? Az értelem megpróbálja feldolgozni az információt: baj van. De mi történik? Minden elindul egy kretén irányba, egy őrültnek, az érzelmeknek a parancsára. A te lelkedben az érzelmeknek „kuss" a neve. Egy esetben hallgatunk az érzelmekre: ha pont azt fejezed ki, amit mi átgondoltunk és eldöntöttünk - mondja az akarat és értelem. „De ha meg vagy gárgyulva és az ellenkező irányba mész érzelem, akkor sem megyünk arra, amerre te." Az érzelmeink annyira meg vannak betegedve, hogy évekig nem gyógyulnak meg. Évek óta már a helyeset csinálod, de az érzelmeid még mindig pánikolnak. Ne engedj az érzelmeknek! Nem minden, ami belülről jön, az jó. Sőt, szinte semmi jó abból.

Ti uralkodók lesztek, olyan királyok, akik Isten hatalmával fognak élni. Ezt a hatalmat olyan lélek kell, hogy birtokolja, aki tud bánni ezzel. Ha kicsin nem vagy hű, Isten bíz rád sokat? Jézus azt mondta a fügefának, hogy átkozott lég, és még aznap elszáradt. Ha nagyobb hatalmam lenne, akkor hullák és kiszáradt fák szegélyeznék az utamat. Isten igazi embert akar belőlünk faragni, olyat, akire hatalmat bízhat. Te azt mondod: elmegy ennyi csúsztatás. Most arra van hatalmad, hogy kirúgd a széket magad alól. Az angyalok ezen vannak kiakadva, hogy „Ezek fognak uralkodni?" Lucifer ekkor lázadt fel, amikor megtudta, hogy Isten embert teremt, és ő lesz az uralkodó osztály, hogy az embert Isten feleségül veszi. Miért csinálta ezt Isten? Mert csak ezzel a gyengeséggel tud minket kinevelni arra, hogy valaha képesek legyünk uralkodni Vele.

Szinte semmi nem jó, ami belülről jön, hacsak nincs fejezet és versszáma (a Bibliából). Azt hiszed, fanatikus vagyok? A Biblia olyan alapvető és részletes definíciója az igazságnak és szeretetnek, hogy mindent tartalmaz, amivel az emberi lélek működni tud. Ez tartalmaz mindent helyesen. Ha magadévá teszed, te lehetsz a világ legjobb tudósa, üzletembere, legjobb férj, feleség. Ez az, amiért a középkor alkimistái az életüket odaadták volna. Hogyan tudsz uralkodni a sok szeméten, ami jön belőled? Ragaszkodsz az igazsághoz szeretetben. Ha olyan gondolat jön feléd, ami nem származtatható jól definiált Bibliai tanból, akkor ne kövesd. Jön valaki: rosszarcú, véres az inge, és kérdezi: itt aludhatok nálad? Még gondolkozom. J Nem engedem be. Lehet jó ember, de majd akkor engedem be, ha kiderült. Jön egy csomó gondolat, amiről nem tudod, hogy mi. Berakod a polcra, hogy majd utánanézni, addig nem is gondolkozok róla. Ha jó, akkor átrakom a jó polcra. Ha nem, akkor átrakom a rossz polcra, ahol örökre pecsétet kap, ellenség. Sok férfinak gondja van a nőkkel. Rossz pecsét van rajta: az van rajta, hogy remény (mint házas). De ha megházasodtál, akkor az idegen nő ellenség, ha nőként nézel rá. Egyszerű. És innentől az élet tiszta. De a hétköznapokban nem mindig így működik.

Nem minden barát, ami belülről jön. Az egyik legpusztítóbb dolog egy férfi és nő kapcsolatban annak a tannak a figyelmen kívül hagyása, amit Gyuri mondott.

Mi a valóságunk végső rendje? Ha ki tudnád silabizálni az egész valóság, a világunk legalapvetőbb mozgatórugóját, az hasznodra lenne? Ez az, amit iskolában tanítani kellene, és sose tanítják. Ha van egy vezérelved, akkor könnyű minden mást hozzá hasonlítani. Sok filozófia nagyon értelmes, csak rossz alapon áll. Kell egy vezérelv. És ha irányba áll, amit csinálsz, vagy gondolsz, az segít. A legvégső vezérelvet nem egyszerű érteni. A kegyelem a végső vezérelv. A Biblia üzenet összetömöríthető egyetlen mondatra. Ján 3:16. De nem értjük. Gyuri erről beszélt. A valóságunk legvégsőbb elve a kegyelem. Istennek van minden a birtokában és Isten úgy döntött, hogy azoknak, akik alávetik magukat Neki, mindent ajándékba ad. Egy ajándékozó valóságban élünk. Egy alávetett ajándékozó világban. Mindenkinek ajándékba ad Isten mindent? Nem. Hanem azoknak, akik megtérnek. Nem a jó embereknek, hanem akik alávetik magukat. Ez a legtömörebben így néz ki: Jézusra nézel és azt mondod: „Uram". Akkor Ő lett a Megváltód, Ő lett a királyod, Ő lett a fejed és te az Ő teste, az Ő örököse, az Ő menyasszonya.

Lehet, utána lázadok, de már a fia vagyok. És Isten nevel minket. De mindent ajándékba kapunk, minden kegyelem. De ha minden kegyelem, akkor a legalapvetőbb gondolkodásmódunk többnyire hibás. Mert egy olyan valóságban nőttünk fel, ahol a törvény az alapelv. A világ törvénykezik. A világ teljesítmény centrikus. A világ azt mondja: ha - akkor. Isten azt mondja: szeretlek és ezért.

Ítélkezés az egyik leglátványosabb formája a régi rendhez való ragaszkodásnak, az éretlen gondolkodásnak. Egy házasságban, egy férfi-nő kapcsolatban ez tudja a legnagyobb pusztítást végezni. A dolog így néz ki: hát ezt meg ki csinálta? Hát erről meg ki tehet? Hát ez meg hogy került ide?

Ártatlan kérdésnek tűnik. Ki hagyta felhajtva a WC ülőkét? J A dolog alapja ott van, hogy büdös kis önző disznó vagy. Férfiak és nők is. A legtöbb fájdalmadnak, akár férfi vagy akár nő, amikor valaki másra ki vagy bukva, azért van, mert el vagy kötelezve magad akarata, boldogsága és érvényesülése felé. Ezt úgy hívják büdös önző kis disznó. Nem bánom, hogy néha előjöjjön ez a gondolat. Mert mondhatod, hogy az igazság harcosa vagy és tenni akarsz, hogy minden szépen rendben legyen. Ha Isten rendet akarna, hidd el, rendbe tenne mindent. Megvan rá minden hatalma. A csillagok úgy mennek az égen, ahogy Isten akarja. Ahol Isten rendet akar, ott rend van. Istennek nincs rád szüksége, hogy rend legyen. Miért vagy kibukva annyira? Miért kérdezed: ki hajtotta fel a WC tetőt? Mert büdös, önző disznó vagyok. Aki végtelenül el van kötelezve arra, hogy önmaga valós vagy vélt érdekeit szolgálja. A sebzett lelkemnek szüksége van rá, hogy a maga kis értékrendjével igaza legyen. Mert ki vagy bukva, ha valaki elvesz tőled valamit. Nyomorult önző motiváció, ahol ki vagy bukva, mert nem kaptad meg, amit akartál. Én vagyok ilyen.

„De jó, hogy ezt csak Isten látja." Sokszor nem látom. Csak hullákat. „Sanyi te voltál." De hát én csak kiszúrtam, hogy le van hajtva a WC ülőke. Ehhez tedd hozzá azt, hogy amikor te a magad igazságharcát harcolod, az esetek 99%-ban még csak igazad sincs. Ha az igazság melletted állna, akkor sem amiatt csinálod, mert akkor kegyelmet adnál. Hanem egy áligazság áll melletted és többnyire az sem. Arról van szó, hogy álarc mögé kell bújtatni, hogy kifejezd, hogy ki vagy bukva, mert neked fáj.

Miért visszatérő tan a Bibliában az örömmel viselt hosszútűrés?

Kol 1:10-11  Hogy járjatok méltóan az ùrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;  11 Minden erôvel megerôsíttetvén az Ő dicsôségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútûrésre örömmel;

Mikor van szükség hosszan tűrésre? Amikor valamit hosszan kell eltűrni. Tűrj! Meddig? Hosszan. Hogy? Örömmel? Ehhez kell az erő, amiről olvastunk.

Nem úgy van, hogy az angyalok aggódva rohannak, ha kicsit tűrnöm kellene, hogy megmentsenek. Nem, nem. A tanács: örömmel viselt hosszú tűrés, még ha igazad is van. Nem akkor, ha valaki méltatlanul bánik veled. Hanem eleve. Ha látod, hogy nem minden jó, ami belülről jön, hogy a legtöbb motivációd az önzésből fakad. Ha Isten fogná magát, és amikor leüvöltöd valaki fejét és duzzogva jársz-kelsz, és Isten kiteregetné a bonyolult érzelmi rendszert, és láthatóvá tenné, és látnánk, mi van tényleg: akkor vörös lennél a szégyentől és azt mondanád: „Uram, bocsáss meg. Sajnálom". Isten ezt a tanácsod adja tehát: örömmel viselt hosszútűrés. A végső elv vonatkozásában - ez nagyon fontos, mert ki lehet venni a Bibliából egy verset, amelyet arra használok, hogy a feleségem szétverjem - a végső elv vonatkozásában kell értelmezni az összes Bibliaverset, Ján 3:16, én vagyok adós, akinek mindent elengedtek. Miközben nem alkuszom meg az igazsággal. Ha Isten megbocsátott a másiknak, akkor én is. Az elengedés szolgálatában vagyunk. De ugyanakkor az igazsághoz is ragaszkodom. Itt zavarodok össze. Ha ítélkezem, még nagyobb bűnt követek el, mint az, amit épp elítélek. Az Úr adjon ehhez bölcsességet.

Legyen ez a viszonyítási rendszered. 1) Amikor nézed a másikat, tudd, hogy neked nagyobb az adósságod, mint a másiknak. Látod a másik hibáját, de tudd, hogy ebben a pillanatban neked nagyobb tartozásod van. 2) Amit ő elkövetett, te is elkövethetted volna. Amikor őt elítéled, magadat is elítéled. Képzeld el, hogy te követed el a hibát, amit ő, mit szeretnél, hogy veled tegyenek - ez az aranyszabály, a Hegyi beszédben van. 3) Minden indulat, ami belőled jön, az a csalárd szívedből fakad, hacsak nem békességgel jön. Csak olyat fogadj el, ami összhangban van a Bibliával és a vonatkoztatási rendszerével, mert akkor a Szent Szellem mond neked valamit. 4) Soha, senki nem adta a rendőr vagy a bíró posztját. Ha ítélsz, egy olyan helyre teszed a lábad, ahova nincs jogod lépni. Isten területére lépsz. Istennel akasztod össze a bajuszt. „Még Én vagyok a király, és Én nem mondtam ilyet." „De csak ítélkezem." „Nem, nem, az Én pozíciómba lépsz és olyat mondasz, amit Én nem. Nem érdekel, miről szól az ítélet, csak látom, amit csinálsz és gyűlik a viharfelhő." Soha senki nem adta neked ezt a pozíciót.

Az igazság felismerése a feladatod. Az ítélet és az igazság megvédelmezése a feladatod. Szét tudod-e választani a személyt a tettétől? Gyereknevelésben fontos. Épp valami hülyeséget csinált, de nem mondod, hogy hülye vagy. Hanem te király vagy, fontos vagy, szeretlek. De a tetteddel nem értek egyet. Hogy tudod megnyerni ezt a csatát? A legelején. Hordozhat-e valaki a keblén tüzet anélkül, hogy ne égjen meg? Akkor tudod elfojtani, amikor még meg sem gyújtottad. Szexuális vágyaknál.

Ki a bűnös? - amikor ezt megkérdezed, akkor meg kell vallanod ott rögtön. Miért? Mert bosszúszomjtól átitatva bűnöst kerestél. A csírájában kell, a viszonyulásban kell. Hogyan gondolkozol másokról? Gondolsz-e mást, mint amit Isten gondol róluk, építő-e amit gondolsz? Igaz-e, hogy az emberek kretének körülöttem? Igen. De én is. De ki vagyok én a bajban? Az, aki észreveszi a hiányt és odanyúl, hogy felemelje a földön fekvőt? Vagy az, aki nyakon vágja, aki a földön fekszik? Építésre vagyunk elhívva. Bátorításra.

Miért használok ilyen szigorú kifejezéseket? Olyan sokan beszélnek elfogadhatóan, tisztelettudóan és nem jut be. Ez a tapasztalatom. 10 évig hallgattam üzeneteket a világ legjobb prédikátoraitól és lassan esett le. De itt köztetek merek így beszélni, mert fejlődni akartok. Sok tévedéssel olyan régen élünk együtt, hogy a tanítás ellenére sem látjuk. Te láttad azt, hogy amikor megkérded: „ki hajtotta fel a WC tetőt", hogy ez bűn? Bűn, ami a nagyobb kategóriákba tartozik? Az ítélkezés szíve mutatkozik meg. Ugyanaz a gondolat, ami vérpadra is küldene valakit? Ugyanaz a szív? Hol tudok elbánni vele? Amikor hullák fekszenek, már lehet, késő.