Skip to main content

Napról napra végig az Újszövetségen

A Napról napra végig az Újszövetségen c. mű kiadóinak buzgó imádsága, hogy Isten használja fel a könyvet arra, hogy felrázzon mindenkit, akinek nem jelent örömet az Ő Igéjének naponkénti, rendszeres olvasása, és így kárt szenved. Bízunk benne, hogy a bibliaolvasás értékes lesz az érettebb hívők számára is, és sok magvas gondolatot nyújt nekik, amikor az Úr szolgálatában különféle alkalmakra igehirdetéssel készülnek. Sok más hasznos könyv is létezik, de kevés olyan van, amely vezérfonalként lenne használható végig az Újszövetségen, az elejétől a végéig, mint ez, amely rövid, naponkénti magyarázatokkal segítséget nyújt Isten Igéjének világosabb megértéséhez.

Hogy ennek a könyvnek minden előnyét kihasználjuk, azt javasoljuk, hogy először olvassuk el az aznapra vonatkozó szentírási szakaszt, imádkozva, hogy Isten tárja fel igazságát és tegyen bennünket fogékonnyá arra. Aztán az olvasó nagy segítséget fog találni a naponkénti magyarázatokban a rész feletti elmélkedésben. Ugyanúgy, ahogyan hasznos beszélgetést folytathatunk a Szentírásról egy tapasztalt baráttal, itt is találkozni fogunk számos keresztyén tanácsadóval, akik boldogan osztják meg azt, amit a szakaszról megértettek. Mindnyájan ugyanolyan szeretettel fordulnak az Ige felé, amelyen keresztül igazi békességet, örömet és biztos reménységet nyertek. Más, keltezés nélküli oldalak is vannak végig a könyvben, amelyeket fontos elolvasni és figyelembe venni, amikor odaérünk.

Bárcsak Isten kegyelmesen megáldaná a könyvet az Ő dicsőségére és mindazok lelki-szellemi hasznára, akik örömmel megvallják, hogy Jézus Krisztus Úr.