Skip to main content

Tökéletes szeretet

    Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Máté 5,48)

    Úgy nem vagyunk s nem is lehetünk soha tökéletesek, hogy semmi bűnünk ne legyen. Így a tévelygők álmodoznak a tökéletességről. A tökéletesség bibliai értelme az, hogy mindenekelőtt a tanítás legyen helyes és tökéletes s azután az élet is ehhez igazodjék. A zsidóknak a tanítása is, meg az élete is tökéletlen volt, mert csak a barát szeretetét tanították s gyakorolták. Ez pedig megcsonkított, fél-szeretet csupán. Krisztus Urunk pedig teljes, osztatlan, mindent magába foglaló szeretetet kíván. Hogy ellenségünket éppen úgy szeressük s véle éppen úgy jót tegyünk, mint a jóbaráttal. Az a tökéletes ember, akié a teljes tiszta tan s aki ahhoz tartja magát. Hogy aztán az élete nem tud a tanítással teljesen lépést tartani - amint hogy nem is tarthat, mert a test és vér szüntelenül gátolja - az az ő tökéletességének semmit sem árt. Fontos csak az, hogy törekedjék utána, járjon s naponként haladjon benne; hogy a Lélek legyen a gyeplőtartó úr a testen. Gyűrje maga alá, tartsa féken s ne engedje, hogy a test ezt a tanítást  megcsúfolja. Hogy így szeretetéből senki se maradjon ki.
   Ez az igazi keresztyéni tökéletesség, amely nem csupán különleges hivatalokban és állásokban   található, hanem megvan és legyen is meg minden egyszerű keresztyénben.

         Uram, te adj erőt
         Az igaz megtérésre,
         Hogy méltó lehessek
         A szép keresztyén névre.
         Add, hogy valósággal
         Legyek Krisztus híve
         S építsem üdvömet
         Az Ő érdemire.