Skip to main content

dr.Pálhegyi Ferenc: Mit rejt a másik útipoggyásza

dr. Pálhegyi Ferenc

40 év házasság az annyi már, mint egy pusztai vándorlás. Egy átlag házasság 40 évig tart, és nagyon hasonlít a pusztai vándorlás és a házasság. Izrael népe magától a pusztai vándorlástól nem volt boldog. Vajon mit gondoltok erről? Boldoggá teszi az embert a házasság? Erre már bizonytalan a válasz. Hívő embernek illik azt mondani: hogyne.

A Bibliában benne van, hogy boldogok a házasok? Az enyémben nincs. Pedig több mint 100 boldogmondást, rövid aforizmát tartalmaz a Biblia. Mát 5-ben van 8, a legismertebb. De máshol is vannak az evangéliumokban: pl. boldogok, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Zsoltárokban: boldog ember az, aki nem ül a csúfolódók székébe, de az Úr törvényében gyönyörködik. Boldog az, akinek a vétkei megbocsáttattak.

Jelenések könyvében 7 boldogmondás van. Ott majdnem mindenből 7 van. Aszerint még a halottak is boldogok, akik az Úrban haltak meg. És a hegyi beszédben? Kik boldogok? A bibliai boldogság fogalom nem azonos a közgondolkodásban található boldogság fogalommal.

Boldogok a lelki szegények. Kik azok? Azok, akik tudják, hogy rászorulnak Isten kincseire. Jel 3-ban olvassuk a laodíceai levélben, hogy azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Jézus folytatja: pedig te vagy a szegény, a vak és a mezítelen. Azért mennyei kincseket ajánlok neked. Végy tőlem tűzben izzított aranyat. A megpróbáltatásokban edződött hitet. Szemgyógyító írt, hogy láss. Vedd észre, hogy milyen állapotban vagy. És fehér ruhát, hogy ne légy mezítelen.

Mit mond még Mát 5-ben Jézus? Boldogok a szelídek. A világ azt mondja: a szelídek élhetetlen balekok. De a szelídek csak szelídek, ők öröklik a földet. Boldogok az igazságért üldözöttek. Boldogok a sírók. A világ szerint nem, de Jézus szerint igen. Akármi miatt is sírnak, mert vigasztalást nyernek. Tehát nem a komfortérzés a boldogság a Biblia szerint. Boldogok azok, akiknek az Úrral helyreállt a kapcsolatuk, van szellemi látásuk (pneumatikus). Azok boldogok, akik az igazságra szomjaznak és éheznek. Nem biztos, hogy jó a komfortfokozatuk, lehet, nem élveznek mindig mindent. Nem gondolom, hogy Pálnak vagy Jeremiásnak élvezetes volt kalodába szorítva lenni. De boldog volt?

Egy erdélyi református lelkész, Szilágyi Sándor írta, a „Boldog rabság" könyvet, 20 évre ítélték Romániában, végül amnesztiát kapott. De miért volt boldog? Mert Isten vele volt. Isten jelenléte teszi az embert boldoggá. Ezt az emberek nem mindig tudják. A házasok járják a pusztát, 40 évig vagy tovább, nyelik a port, szenvednek a hőségtől, jönnek amálekiták, azokkal meg kell küzdeni. Vannak oázisok is, meg lehet pihenni. De nem azok miatt boldogok, hanem ha van szellemi látásuk, akkor látják a tűzoszlopot vagy a felhőoszlopot. Azt jelenti: itt van az Úr, előttünk jár, sőt körülvesz minket, attól vagyunk boldogok. Együtt menetelhetünk az ígéret földje felé.

Mire való a házasság? Annak idején miért kötöttetek házasságot? Meg tudjátok mondani? „Szeretett engem!" „Ezzel a fiúval jó lesz nekem, rajong értem." Meddig? Nem egy örökkévalóságig. „Vonzó teremtés, még főzni is tud, érdemes feleségül venni, felnéz rám." Meddig tart ez? Nem ezért kötünk házasságot. Lehet, azt hittük ezért.

Isten ötlete volt a házasság. Jó ötlet volt? Azt gondolom maximálisan, csak közben történt valami. Egy tragédia az édenkertben. Milyen tragédia? A bibliai őstörténet rendkívül fontos szakasza a Bibliának. 1Móz 1-10. Fontos allegóriákat tartalmaz. Nem azt mondom, hogy nem történt meg szó szerint. De túlmutat a konkrét eseményeken. Nem csak egy réges-régen élt házaspárról van szó, hanem rólunk, az emberről. Ádám neve azt jelent: ember, Éva neve azt jelenti: ősanya. Benne van a mi küldetésünk: hogy Istent képviseljük. Isten a maga képére teremtette az embert férfivá és nővé. Nem arról van szó, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre. Ezen is össze tud veszni egy házaspár, hogy ki hasonlít jobban Istenre. De ez nincs benne. Hanem az van benne, hogy a férfivá és nővé teremtett ember Isten-kép. Őt képviseli.

Elhangzik két fontos parancs: szaporodjatok, sokasodjatok. Ehhez kell a másik. A legerősebb férfi sem képes asszony nélkül szaporodni. A legszélsőségesebb feminista sem képes önmaga szaporodni.

.... olvasd tovább a pdf fileban ...