Skip to main content

Ádám

09.10 Második Ember

Dátum: 
2019.09.10

1Korintus 15,46-47

09.09 Utolsó Ádám

Dátum: 
2019.09.9

1Korintus 15,35-45

01.03 Éva, a minden élő anyja

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,18-3,21

Ádám mély álmában teremtette Isten Évát, és ahogyan gyakran mondták már, nem a lábából (hogy ő rátaposson), nem is a fejéből (hogy uralkodjon felette), hanem olyan helyről, amely közel van a szívéhez (hogy szeresse). Ádám nem volt teljes Éva nélkül, és ők arra rendeltettek, hogy kisegítsék egymást minden tekintetben. Azonban, amikor Éva függetlenül cselekedett, szerencsétlenség következett be, amikor hallgatott a kígyóra, és nem kérte Ádám tanácsát.

01.02 Ádám, a vétkező

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 3

Isten minden pozitív utasításán kívül, amelyeket Ádámnak meg kellett tennie, csak egyetlen negatív irányelvet kapott, és ez volt az engedelmesség próbája - "a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.", 1Móz 2,17.

01.01 Ádám, Isten különleges teremtménye

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 1,26-2,25

Ádám egyedülálló lénye két isteni dolognak volt az eredménye -  Isten lehelete keltette életre, és az Ő képére teremtette, megadva ezáltal neki az Őhozzá való hasonlatosságot, ezért ő és minden emberi lény őutána 'Isten leszármazottja' lett, Csel 17,29 - szellem, lélek és test. Ádám nem lassú evolúció csúcspontja volt, hanem Isten teremtő hetének a koronája. Minden lehetséges jövőbeli emberi változatosság jelen volt benne, minden különböző faji jellegzetességgel együtt az ő génjeiben.

08.06 Az első és az utolsó Ádám

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 8,1-9

A ZSOLTÁR TELJESEN bele van foglalva egy imádó hálaadásba, amelyet a Krisztusban csecsemők és fiatalok dicsőítése erősít fel, 2. v.; vö. Mt 11,25; 21,15-től. A 3-4. versben van egy ellentét a csillagos egek mérhetetlensége, valamint az ember gyengesége és kicsinysége között. De a mindenható Istennek mindig is gondolataiban szerepelt, és úgy döntött, hogy meglátogatja az embert, először az Éden paradicsomában, később pedig a Betlehemben történő testetöltésben. Az első embernek, Ádámnak uralma és felsőbbsége, hatalma volt Isten teremtése felett, 1Móz 1,26.

01.06 Ádámtól számítva a hetedik

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,17-24; 5,16.21-24

ÁDÁMNAK SOK FIA VOLT, 1Móz 5,4, de a Biblia csak kettőtől sorolja fel a leszármazottakat, éspedig Káintól, 4,17-től, valamint Séttől, 5,6-tól. Az történt, hogy mindkét családfánál a hetedik generáció kivételes férfiakat szolgáltatott. Lámek, 4,19-24, istentelenségéről nevezetes, Énók pedig, 5,21-24, istenfélelméről.

01.02 Test és menyasszony

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,18-25

ÉVÁT ÚGY TEKINTHETJÜK legalább két szempontból, mint a Gyülekezet előképét. Egy bizonyos értelemben része volt Ádám testének, Ádám így jellemezte őt: „csontomból való csont, és testemből való test", 1Móz 2,23. Ezt a verset Krisztusra és a hívőkre vonatkoztatva Pál apostol a következőket írta: „az Ő Testének tagjai vagyunk, az Ő Testéből és az Ő csontjaiból valók", Ef 5,30. Nyilvánvaló, hogy Krisztus és a Gyülekezet közötti egység annyira valóságos, hogy Ádámnak Évával kapcsolatos kifejezésmódja alkalmazható arra. Isten gondolataiban a Gyülekezet volt, amikor Évát megalkotta.

Ádámtól Jézusig

Ádámtól Jézusig (leszármazások)

Tartalom átvétel