Skip to main content

Ámos

08.25 Ámós

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 1; 5,14-15

Ámós próféciájának legközömbösebb olvasóit is megragadja a bűnök sokasága, amelyre az első két fejezetben hivatkozik. A pogányok bűnei vannak felsorolva, és mindegyiket figyelmezteti az isteni ítélet. Talán mindegyik közül a legszomorúbb Isten népével kapcsolatban a 2,11-12-ben van feljegyezve. A nazíreus emlékeztet bennünket az Isten számára való elkülönülésre, és a próféta az Istennel való közösségre.

12.09 Isteni szánakozás

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 7,1-9,15

ÖT LÁTOMÁS adatott Ámósnak.

Az első két látomás szerint értendő, és teljes pusztulásról beszél, 7,1-6. A próféta szánalomra indul, irgalomért esedezik Jahvehoz, 7,2.5. Az imádságra adott válaszban Isten saját szuverén szándékait valósítja meg!, Dán 9,2-3; Mt 9,38; Lk 1,13; Jel 22,20 stb. Isten szuverenitása figyelembe veszi teremtményeinek bűnbánatát és imádságait. Szánakozása nem annyira valamilyen döntés megváltoztatását jelenti, hanem inkább a bánásmód megváltoztatását. A 7,3.6-ban a haragról irgalomra vált át.

12.08 Keressétek az Urat

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 5,1-6,14

ÁMÓS SIRATJA IZRÁEL kimúlását. Úgy festi le, mint szüzet, akivel sohasem valósult meg Jahve teljes szándéka, 5,1-2.

12.07 Nagyon kiváltságos helyzetben - keményen megbüntetve

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 3,1-4,13

ÁMÓS MOST AZ ÚR szavát Júdához és Izráelhez együtt intézi, mint nagy mértékben kiváltságos családhoz, 3,1. Egyedülálló közösségük volt, nagy váltságuk és kegyelmes kiválasztásuk, 3,2. Az, hogy Isten ismeri őket, választásával együtt jár; vö. Jer 1,5; Róm 8,28-30. Embereknél a bensőséges kapcsolat gyakran engedékenységet jelent, de Istennél a kiváltság megnöveli a felelősséget, Júd 5-11. Hét szónoki kérdést tesz fel, hogy bemutassa, hogy Isten bánásmódjában mindig van ok és okozat, 3,3-6. Isten figyelmeztetései megelőzik ítéleteit, 3,7.

12.06 Az oroszlán ordítása

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 1,1-2,16

ÁMÓS NAPJAI a bőség napjai voltak, 3,15. A gazdagok szégyentelenül kizsákmányolták a szegényeket, 2,6 stb. A vallás üres formaságait kínos lelkiismeretességgel betartották, 4,4. Ekkor lépett a színre Ámós, a tékoabeli pásztor az Izraelnek szóló üzenettel, az Isten bűnnel szembeni megalkuvást nem tűrő igazságosságáról! Az Úr szava először csak annak a hat nemzetnek szólt, amely Izráelt és Júdát körülvette. Noha különleges kijelentés nélkül voltak, de nem voltak felelősségtől mentesek, Róm 1,19-20. Az ismétlődő kijelentés, hogy „Három bűne miatt...

11.29 Bevezetés Hóseás és Ámós próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás, Ámos

Hóseás szolgálata hosszú korszakot ölel fel. Júda négy királyának és Izráel egy királyának uralkodása alatt szolgált. Valameddig kortársa volt Ézsaiásnak, Ámósnak és Mikeásnak. Izráelben II. Jeroboám napjaiban és Júdában Azáriás napjaiban gazdasági virágzás, mezőgazdasági fellendülés és katonai biztonság uralkodott, 2Kir 14,23-29; 2Krón 26. Ez a látszólagos „aranykor" hamarosan elvesztette ragyogását a nemzet szellemi hanyatlásában és erkölcsi mélyre süllyedésében.

Tartalom átvétel