Skip to main content

advent

12.01 Advent

Dátum: 
2018.12.1

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20)

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.

Adventi üzenet

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.
Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre.
Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk.
- Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre.
- Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar engedelmeskedni a jelenben.
- Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, az örök kárhozat következik.
- És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége.
Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell.
(Dec.10. -  De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. (1Jn.5.20)

Jézus neve: Világ Világossága (Jn 8.12) Olvasmány: Ézs 49.6-7
(Dec.9. még 15 nap) -  De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az Úr. (Ézs.59.20)

Jézus neve: Hajnalcsillag (Jel 22.16) Olvasmány: 1Móz 15.1-6
(Dec.8. még 16 nap) -  Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. (Zsid.8.1-2)

Jézus neve: Próféta (Lk 24.29) Olvasmány: 5Móz 18.15-19
(Dec.7. még 17 nap) -  A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn.10.10)

Jézus neve: Vesszőszál (Ézs 11.1) Olvasmány: Ézs 11
(Dec.6. még 18 nap) -  Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk.19.10)

Jézus neve: Jákobból Származó Csillag (4Móz 24.15-25) Olvasmány: 4Móz 24
(Dec.5. még 19 nap) -  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn.3.16)

Jézus neve: Jó Pásztor (Jn 10.11) Olvasmány: Ez 34.11-16
(Dec.4. még 20 nap) -  Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Mt.1.20-21)

Jézus neve: Isten Báránya (Jn 1.29) Olvasmány: Róm 5.1-11
(Dec.3. még 21 nap) -  Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. (Mik.5.1)

Jézus neve: Én Vagyok (Jn 8.58) Olvasmány: Mal 3.1-6
(Dec.2. még 22 nap) -  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn.1.14)

Jézus neve: Ige (Jn 1.14) Olvasmány: Jn 1
(Dec.1. még 23 nap) -  Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. (Lk.1.30-33)

Jézus neve: Jézus (Lk 1.31) Olvasmány: Lk 1.
Tartalom átvétel