Skip to main content

akarat

10.03 Kire támaszkodsz?

„Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, és a véghezvitelt is jótetszéséből!" (Fil 2,13).

08.31 Isten akarata állandó

„Ő így szólt nekik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy feleségeteket elbocsássátok: de kezdettől fogva nem így volt" (Mt 19,8).

07.18 Istennek célja van mindennel

„Egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül" (Mt 10,29).

10.20 Isten akaratát akarom-e?

"Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

08.31 Az én örömem... a ti örömetek

"...hogy megmaradjon bennetek az én örömem és a ti örömetek teljes legyen" (Jn 15,11).

08.23 Az imádkozás lehetősége és nehézsége

"Te pedig mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtódat és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van... (Mt 6,6).

07.08 Akarj hűséges lenni

"...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

06.06 Bontakoztasd ki, amit Isten beléd helyezett

"Vigyétek véghez a ti üdvösségteket..." (Fil 2,12-13).

04.17 Mindent vagy semmit

"Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét... és bevetette magát a tengerbe" (Jn 21,7).

02.06 Kész vagy-e áldozattá lenni?

"Kész vagyok kiontatni... italáldozatként" (Fil 2,17).

08.16 Nem rója fel

Dátum: 
2019.08.16

A szeretet... nem rója fel a rosszat. (1Kor 13,4-5)

Mindnyájunkat érnek sérelmek. Akarva-akaratlanul bántjuk egymást. Olyan ez, mintha egy kis (néha nagyobb) követ dobnánk egymáshoz. Rosszulesik, fáj, esetleg maradandó sérülést is okoz. Hogyan fogadjuk a sértést, bántást?

07.30 Jób (6)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 42,1-17

Jób eljutott annak megértésére, hogy a szenvedéssel szembeni helyes magatartás nem a kétségbeesés, hanem az imádat és az akarat, önmagunk feladása. Megtanulta "az Úrtól való végét" (az Úr szándékát), amely teljesen új megvilágításba helyezte számára Isten fenségét, dicsőségét és irgalmát, Jak 5,11. Amikor az Úr kinyilatkoztatása lenyűgözte, így kiált: "Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál." 42,2. Kijelenti: "Tudom", 2. v.; "hallottam felőled, most pedig... látlak", 5. v.

07.05 Círusz, "pásztorom"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,22-23; Ézsaiás 44,24; 45,4

Mai olvasmányunkban megfigyeljük, hogy Isten meg tudja mozgatni a legkevésbé elképzelhető embereket is, hogy céljait elérje. Ezt kérdezhetjük: "Tudatában volt-e Círusz annak, hogy Izráel Istene irányította mint a saját szolgáját, hogy végrehajtson egy ígéretet, amelyet Ő 70 évvel azelőtt adott?" Isten Igéjének tekintélye alapján a válasz igenlő. Ezt a tényt Círusz nyilvánosan kihirdette, megadva a tiszteletet annak a valakinek, aki ilyen célra támasztotta őt! Miért utal Isten erre a pogány királyra úgy, mint az Ő szolgájára?

10.27 Cselekedjem a te akaratodat

„Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem" (Zsolt 40,9).

10.26 Atyánk akarata

„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár" (Mt 26,39).

12.27 Akaratod tedd le

„Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik." 1Korintus 11,24

Amy Carmichael négy dolgot sorol fel, amely a Bibliában megtöretik, és aminek egészen konkrét eredménye van:

Összetört korsók (lásd Bír 7,19-20) - amelyekből a világosság felragyogott.

Az összetört alabástrom edény (Mk 14,3)- amelyből kiömlött a drága kenet.

Öt megtört kenyér (Mt 14,19) - amellyel éhezők jóllaktak.

Az Úr megtört teste (1Kor 11,24) - amely által a világ megváltatott.

10.15 De ti nem akartátok

" Jeruzsálem, Jeruzsálem... hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!" Máté 23,37

Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti: Isten megajándékozta az embereket a Maga csodálatos látogatásával, nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék.

01.26 A szeretet gyakorlati

„Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." 1János 4,11

A szeretetet nem szabad úgy elképzelnünk, mint valami ellenőrizhetetlen és kiszámíthatatlan érzést. Isten parancsolja nekünk, hogy szeressünk, és ez teljesen lehetetlen volna, ha a szeretet valami nehezen megfogható alkalmi hangulat lenne, amely jön és megy, mint pl. egy meghűlés. A szeretet kiterjed érzelmeinkre is, de sokkal inkább az akarat dolga, mint az érzéseké.

01.21 Megengedő akarat

„Saultól viszont eltávozott az Úr Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.'' 1Sámuel 16,14

Tartalom átvétel