Skip to main content

áldott

03.21 Boldogok, akik a szenvedésekben helytállanak

„Íme boldognak mondjuk azokat, akik a szenvedésekben helytállanak" (Jak 5,11).

03.26 Személyes tisztaság által látunk

"Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják" (Mt 5,8).

09.07 Magnificat

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,46-56

Mária és a dicsőítő ének (Magnificat)

Mária éneke úgy vált általánosan ismertté, mint a "Magnificat", mert az ének az Úr magasztalásával kezdődik. Nagyon sokat lehet tanulni Mária jelleméről, amint énekét hallgatjuk. Itt látni fogjuk alázatos gondolatait önmagáról és magasztos gondolatokat Istenről. Ez itt az Úr megismerése, megismerése szentségének, hatalmának, irgalmának és kegyelmének. Énekel Mária szeretetről és örömről, Jahve hűségéről és iránta való irgalmasságáról.

03.31 Ruth bizalma

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,15-20; 3,1-5; 4,13-17

A Ruth könyvének második fejezetében a hangsúlyos szó a "kegyelem"! A törvény megtiltotta, hogy befogadják Izráelben egészen a tizedik generációig, 5Móz 23,3. Mit tehetett akkor egy nincstelen özvegyasszony, hogy megtalálhassa napi megélhetését? Mégis, Naomi hozzájárulását kéri ahhoz, hogy gyűjtögethessen olyan valakinek a mezején, "akinek szemében kegyelmet fogok találni". Szinte azt mondhatnánk, hogy Istennek kötelessége reagálni az ilyen egyszerű hitre, és meg is tette. Az asszony ezt nevezheti "véletlennek", 3. v., de Isten irányítja őt Boáz mezejére.

07.03 „Első szeretet" és „első utak"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 18,1-19,3

MIÉRT URALKODOTT JÓSÁFÁT ENNYIRE ÁLDOTTAN? „Mivel az ő atyjának, Dávidnak előbbi útain járt", 17,3-4. Ez Isten parancsolatainak őszinte megtartását jelenti. De ennek ellentétéről olvasunk ma, hogy „az istentelent" segítette. Jósáfátnak mind ősapja Dávid, mind pedig közvetlen apja Asa jól indult, de a későbbi években szégyenteljes bűnbe esett. Milyen nagyszerű volt Dávid kezdeti története, megölve az oroszlánt és a medvét, utána Góliátot. Majd kétszer is irgalmat mutatott megrögzött ellensége Saul király iránt, amikor megölhette volna.

03.04 Áldott az úr!

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,39-80

ERZSÉBET hangos szóval áldotta unokahúgát; Mária az Urat dicsőítette; Zakariás, megtelve Szent Szellemmel, prófétált és áldást mondott; „Áldott az Úr, Izráel Istene". A dicsőítésnek ilyen egybehangzó éneke gondolatainkat a Zsolt 34,4-hez viszi, ahol a zsoltáríró felszólít, hogy „dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!"

Tartalom átvétel