Skip to main content

átadás

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

09.04 Az Övé

"Tieid voltak és nekem adtad azokat"(Jn 17,6).

09.02 Teljes odaadás

„Követlek, akárhová mégy (Uram).'' Lukács 9,57

07.21 Ki hordja a terhed?

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Péter 5,7

07.09 Kiálts, s Ő megment

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." Róma 10,13

02.29 Ő az ÚR

"Jézus Krisztus... Ő a Mindenség Ura." Cselekedetek 19,36.

 Az Újszövetség egyik fő témája Jézus Krisztus Úr volta. Újra meg újra emlékeztet minket, hogy Ő Úr, és nekünk is ezt a helyet kell biztosítanunk számára a magunk életében.

02.02 Csatornáid vagyunk

„Isten ugyanis, Aki ezt monda: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán." 2Korintus 4,6

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

Tartalom átvétel