Skip to main content

átadás

12.03 Sem erővel, sem hatalommal

"Az én beszédem és igehirdetésem pedig nem emberi bölcsességen alapuló meggyőző szavakban állott, hanem Szellemnek és erőnek a megmutatásában" (1Kor 2,4).

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

09.04 Az Övé

"Tieid voltak és nekem adtad azokat"(Jn 17,6).

09.02 Teljes odaadás

„Követlek, akárhová mégy (Uram).'' Lukács 9,57

07.21 Ki hordja a terhed?

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Péter 5,7

07.09 Kiálts, s Ő megment

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." Róma 10,13

02.29 Ő az ÚR

"Jézus Krisztus... Ő a Mindenség Ura." Cselekedetek 19,36.

 Az Újszövetség egyik fő témája Jézus Krisztus Úr volta. Újra meg újra emlékeztet minket, hogy Ő Úr, és nekünk is ezt a helyet kell biztosítanunk számára a magunk életében.

02.02 Csatornáid vagyunk

„Isten ugyanis, Aki ezt monda: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán." 2Korintus 4,6

Tartalom átvétel