Skip to main content

Áház

08.07 Ézsaiás összeütközése Áházzal

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-14

Jótám halála után Áház kezdett uralkodni Júdában. Ez a húszéves fiatalember mindenképpen azon volt, hogy gonoszt cselekedjen; "nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádó tettei azzal jártak, hogy megtelt a város faragott képekkel, és felújította Molok imádatát Hinnom völgyében. Aház Júda történelmének egyik legkritikusabb időszakában ült a királyság trónján. Reczin, Szíria királya és Pékah, Samária királya elhatározta, hogy elmozdítja Áházt, és Júda trónjára egy bábkirályt ültet, aki akaratuk szerint irányítható majd.

06.26 Áház megalkuvása

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,19-27

"Lemeztelenítette Júdát" (angol). Ezt mondja az ihletett kommentár Áház király hitehagyásáról, 2Krón 28,19. Rossz vezetése megfosztotta a nemzetet méltóságától, gazdagságától és befolyásától. Soha azelőtt nem álltak a dolgok ennyire rosszul, és nem volt ilyen szomorú a helyzet, de még rosszabb jött.

"Sőt még a szorongattatás idejében is tovább vétkezett az Úr ellen; ilyen volt Áház király", 2Krón 28,22. Korábban Asszíria királyához fordult; most még tovább megy, és segítséget remélve Damaszkusz isteneinek áldozik.

06.25 Áház, a vesztes

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,1-23

Ennek az embernek a neve azt jelenti, hogy "birtokos", de kudarcot vallott annak megélésében. Minden értelemben illett rá a "vesztes" szó. Teljesen másképp is lehetett volna, hiszen nagy előnnyel indult. Trónra lépésekor mindent megkapott, mert apja jó ember, kemény munkás volt. Mind az apa, mind a fia ugyanannyi ideig ültek a trónon, de amíg ez az apa számára a megsegítés tizenhat esztendeje volt, a fia számára a pusztulás tizenhat éve lett.

Tartalom átvétel