Skip to main content

Akháb

06.13 Jehu: "lásd meg, hogyan buzgólkodom az Úrért"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 9,14-10,31

Ezekkel a szavakkal hívta Jehu Jonadábot, 10,16 - miközben Akháb házának és Jórám családjának kiirtását végezte, és ezt úgy írja le, mint "az Úrért való buzgólkodását". Mi a buzgóság? Az nem más, mint a meggyőződés gyakorlati és munkálkodó formája; a szeretet gyakorlati oldala. Ha ez Istenért való buzgólkodás, az meglátszik az Őiránta való szenvedélyes szeretetben és abban a vágyban, hogy nagyobb legyen az Ő dicsőítése és dicsősége. Mindent meg fog tenni, hogy szembeszálljon azokkal a befolyásokkal, amelyek károsak Isten ügye szempontjából.

06.12 Óbadjáhú, egy titkos tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,1-16

Óbadjáhú Akháb házának felügyelője volt, az Úr titkos követője. Ifjúsága óta ismerte az Urat, 12. v.; vő. 2Tim 3,15. Neve azt jelenti, hogy "az Úr szolgája"; bizonyára istenfélő szülei voltak. Akháb uralkodása alatt sem távolodott el az Úrtól. Szívből ragaszkodott az Úr szolgáihoz, és ellátta őket vízzel, amikor ez nagy dolog volt az eső hiánya miatt. Nem hiányzott teljesen a bátorsága, mert kezdeti félelme ellenére kétségkívül közölte Illés megjelenését és üzenetét. Ő "igen félte az Urat", és Isten mindig figyelemmel kíséri szentjei hűségének mértékét; vö. Róm 16,12; Neh 3,20-24.

06.06 Jezábel

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,1-3; 21,5-14.23; 2Kir 9,30-37

Akhábnak Jezábellel, a szidóni király lányával való házassága előnyös szövetségnek tűnhetett politikai és anyagi szempontból, de szellemileg katasztrofális eredményei voltak az Izráelben bevezetett Baál-imádat következtében; vö. 1Kir 16,31-32.

06.05 Akháb: egy király álruhában

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 22,13-38

Az istenfélő Jósáfát király balga módon szövetségre lépett a gonosz Akháb királlyal. Elkésve szerette volna hallani az Úr szavát. Kérésére megjelent Mikeás a királyok előtt, hogy jövendőt mondjon a szíriaiakkal vívott csatájuk kimeneteléről. Akháb hamis prófétái sikeres hadjáratot jövendöltek, de Jósáfát gyanakodott velük kapcsolatban, ezért hozatták elő Mikeást. Még Akháb is felismeri a különbséget Mikeás és a többiek között. Mikeás nem volt hajlandó arra, hogy feláldozza a hűséget a népszerűségért, sem arra, hogy tartózkodjon "az Isten teljes tanácsvégzésének" hirdetésétől; vö.

06.04 Akháb és Nábót szőlője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-27

Akháb megkívánta Nábót szőlőjét. Ezzel a kapzsiság bűnébe esett; vö. Lk 12,15. Kérése elég udvarias volt, az ajánlat pedig előnyösnek látszott. Nábót a válaszában nem félt megvallani Istenbe vetett hitét a bálványimádó királynak, és megtagadta, hogy eladja a szőlőjét. Nem azért, mert nehézkes ember volt, hanem mert elutasítása Isten Igéjére támaszkodott, és nem akart alkudozni. Izráel földje kivételesnek számított. Ez az Úr földje volt - Ő volt az igazi tulajdonos. Az Ő útmutatása szerint osztották azt fel törzsek és családok között; vö. 3Móz 25,23-28.

06.03 Jósáfát másik szerencsétlen szövetsége

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 3,6-27

Jósáfátot megkereste Jórám, Akháb fia, hogy segítse Moáb ellen, és Jósáfát rögtön beleegyezett, dacára annak, hogy Akhábbal való korábbi szövetsége miatt kiérdemelte a próféta feddését; vö. 2Krón 19,2. Egy korábbi leckéből is tanult már, vö. 2Krón 30,3, de a leckék milyen hamar meg nem tanulttá válnak! "Úgy én, mint te", mondja; vö. 1Kir 22,4. Milyen gyakran fogunk bele ügyekbe anélkül, hogy imádkoznánk vezetésért, és csak akkor kezdjük keresni Istent, amikor csalódás ér bennünket.

06.01 Jósafát: "úgy én, mint te"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 22,1-36

Az Akhábbal való barátság visszahúzó lépés volt; vő. Jk 5,4. Vigyázzunk a barátságaink vonatkozásában. Az istenfélő Jósáfát az istentelen Akhábbal barátkozik! Jósáfát sikereit az ördög csapdaként használta fel ellene. Királysága megerősödött Akháb ellenségeskedéseivel szemben, de a szíve ki volt téve Akháb csábításainak. "Sógorságot szerzett Akhábbal", 2Krón 18,1. Amikor a keresztyén ember szövetségre lép a világgal, könnyen belebonyolódhat annak cselekedeteibe.

Tartalom átvétel