Skip to main content

Áron

05.06 Ebjátár

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 22,20-23; 23,6; 2Sámuel 15,24-29; 1Királyok 2,26-27

Ebjátár pap volt Áron és Éli leszármazási vonalában. Ő volt az egyetlen fia Ahiméleknek, aki elmenekült a nóbi mészárlásból. Követte apját, mint főpap, Dávidhoz menekült, és hűséges követője lett Dávidnak. Ebjátár bizonyos értelemben karizmatikus férfi volt. Az Úr megállapítása a Mk 2,25-26-ban neki tulajdonítja, hogy a szent kenyereket odaadta Dávidnak. Lehetséges, hogy Ahimélek főpapsága idején a papok vezetője Ebjátár volt?

02.27 Nádáb és Abihu

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 9,23-10,11; 16,1-2

Nádábot és Abihut, Áron négy fia közül a két idősebbet csak két bibliai esemény jellemzi. Az első alkalommal az volt a kiváltságuk, hogy elkísérték Mózest és Áront "a hegyre", ahol látták Izráel Istenét, valamint ettek és ittak az Ő jelenlétében, 2Móz 24,1.9-11. A második alkalommal, közvetlenül pappá való felszentelésüket követően a legrettenetesebb bűnt követték el; "idegen tüzet" vittek az Úr elé. Az ezt követő parancs az volt, hogy Isten papjai ne igyanak se bort, se részegítő italt, amely arra utalhat, hogy Áron fiai ekkor részegek voltak; vö. Péld 31,4-5.

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

02.24 Áron próféta és pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,10-16; 5,1-4; 7,1-2; 12,31; 28,12.29-30

Áron egyike volt a három családtagnak, akiket Isten elküldött, hogy kihozzák népét Egyiptomból; "kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot!" Mik 6,4. Áron tehát szoros kapcsolatban állt Mózessel ebben a nagy munkában; "az Úr, aki rendelte Mózest és Áront, és aki kihozta atyáitokat Egyiptom földéről!" 1Sám 12,6-8.

02.16 Mirjám

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 2,1-10; 15,20-21; 4Mózes 12; 20,1; 26,59

Mirjám 13 éves korában csatlakozik anyjához és apjához öccsének, a csecsemő Mózesnek a védelmében és gondviselésében. Ehhez feltétlenül kellett bizonyos bátorság a részéről, mutatja, hogy még ilyen fiatal korában sem rettent meg attól, hogy kiálljon Jahvéért és népéért. Őt a 2Móz 15 prófétanőnek nevezi. Tehát nyilván közel állt az Úrhoz, és ezért képes arra, hogy állandóan bátorítsa Isten népét. Ebben a szerepben látjuk, amikor Izráel asszonyainak dicsőítését vezeti az ellenség megsemmisülése után, 2Móz 15,20.

Tartalom átvétel