Skip to main content

Biblia

Biblia projekt

Video

A Bible Project alkotói csapata kreatív videókkal mutatja be könyvről-könyvre a teljes Bibliát, a kezdetektől a Jelenések könyvéig. A sorozatot fiatalok készítik fiataloknak. Sok százezer lelkes követője van világszerte, most a sorozat elindul magyar felirattal is. Iratkozz fel itt a csatornánkon, és értesítünk az új felöltésekről.

Napról napra bibliai személyekkel

OLVASNIVALÓ: 
Biblia

Isten a teremtésben bemutatta azt a képességét, hogy létrehozhatja a teremtmények bámulatos változatosságát. A különböző fajok vizsgálata megmutatja a különbségek mértékét, amely köztük van, úgyhogy bármely megfigyelőt bámulatba ejt ennek a létnek bonyolult elrendezése. Helyesen sokan tekintik az életformáknak ezt a lélegzetelállító rendjét Istenünk nagysága bizonyítékának. Ezen különféle teremtmények mindegyikének ki van jelölve a maga helye a fizikai világban, valamint eledele és védelme, amelyet Isten biztosított számára.

Napról napra együtt bibliai személyekkel

Szerző: 
Ivan Steeds

A sorozat harmadik tagja jelent meg, amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól - Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit...

Remek ötlet, teljesen újszerű... ilyen megoldással még nem találkoztunk!

naprolnapraegyuttbibliaiszemelyekkel.jpg

Fogalmak

  • Alázat = meghajolni az igazság előtt (elfogadni, hozzá igazítani a gondolkodásomat, cselekedeteimet)

  • Áldani = jót mondani

  • Biblia = az élő Isten élő beszéde

09.29 Az Istentől ihletett Szentírás

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,10-17

A HITEHAGYÓK ellentéteként Pál arra emlékezeti Timóteust, hogy milyen volt az ő saját magatartása (vö.: 1Kor 11,1). A tanítás vezeti a felhasznált kilenc kifejezésből álló listát. Ezekben a pásztori levelekben, amelyekben olyan sok igazság vonatkozik a gyülekezetre, 16-szor történik utalás a tanításra. Ösztönösen gyanakodnunk kell arra a filozófiára, amely azt hirdeti, hogy „kevesebb tanítást és több gyakorlatot".

07.24 „Hozd elő a Könyvet"

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-18

ISTEN NÉPE KÖZÖTT Isten Igéje minden őszinte megújulásnál fontos helyet foglal el. Minden igazi megújulásnak az Igével kell kezdődnie és a neki való hívő engedelmességgel, vö. 2Krón 29,35; 31,3-4; 34,14-től. A helyreállítás munkájának közvetlen eredménye volt az Isten Igéje utáni hatalmas éhség. Itt egy egyesült népet látunk, amely Istenre vár, Neh 8,1. A Vizek kapuja előtt voltak, ami bizonyos utalást jelent az Isten Igéjének megtisztító, felfrissítő és megújító erejére.

06.13 Legyen a könyv élő számomra, Uram

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 22,8-23,25

JÓSIÁSSAL KAPCSOLATBAN a Királyok könyve azokat a változtatásokat hangsúlyozza, amelyeket uralma 18. évében vezetett be, amikor az Igét megtalálták.

Biblia androidra

Androidra bibliaprogram: Bible Discovery (Biblia Felfedező). Letölthető innen. Telepítsd fel. Ekkor Károli Biblia letölthető. 

További magyar Bibliák letölthetők Baranyi László Zsolt lapjáról. Ezt a következő módon csináld:

- Kapcsolódj az internetre!

- A Biblia Felfedező program menüjéből (bal felső sarok) válaszd a "Letöltés" pontot.

- Ha előhoz Biliákat (ezekből is választhatsz), de most mást akarunk.

12.03 Igazság

„Most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított." Galata 1,23

Amikor a tárzusi Saul megtért, a júdeabeli gyülekezetek hallottak arról, hogy aki egykor a keresztyén hit ellensége volt, most az evangélium lelkes hirdetője és védelmezője lett. Ez egészen csodálatos fordulat volt.

Ma is történnek ilyen látványos irányváltozások.

08.22 Nagyobb kiváltság

„Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához," János 20,17

Olvasd a Bibliát!

2Kor 2:17 Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem tisztán, mintegy Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.

07.13 Tévtanítók, szekták mérlegen

„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." 1János 4,1

Biblia időrendben 2.

 http://biblehub.com/timeline/

Biblia időrendben

A Biblia olvasása 365 részre bontva, az események időrendjében (chronological)

Az őslakó filmkritika - keresztény szemmel

A messziről jött ember című film keresztény szemmel - film kritika

Film eredeti címe: The Man from Earth (2007)  
Magyar cím: Az őslakó (vagy) A messziről jött ember (vagy) A tizennégyezer éves ember
Rendezte: Richard Schenkman   
Írta: Jerome Bixby

Az alábbi cikk egy keresztény véleménye, aki Jézus Krisztusban hisz és bízik, mint megváltójában, mint Istenében. Azért írom le a véleményemet a fenti filmről, mert nem találtam hasonló véleményt még az interneten.

04.10 Egyedül az Írás

„...nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket" 1János 2,27

Ez az Ige első pillantásra problémát állít elénk. Ha nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson bennünket, akkor miért adott a megdicsőült Úr tanítókat, „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére" (Ef 4,11-12)?

04.08 Isten erőteljes Igéje

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál" Zsidók 4,12

Az ige megmelegíti a szívemet

Egy fiatal lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában  egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt.

Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolt a lány: 

– Isten szavát, Uram!

De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: 

– Ki mondta Önnek, hogy a Biblia Isten szava?

A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: 

– Isten maga.

– Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna?

revidealt-uj-forditas-2014-53961.jpg

Hazai levél

A kisvonat zakatolva futott az éjszakában a hegyek között. Iszonyatos zsúfoltságban szorongtam anyám mellett, és azon töprengtem, hogy elmondjam-e neki, ami a szívemet nyomja. Tübingenben várt rám, ahol teológiát tanultam, s most együtt utaztunk hazafelé. Végül összeszedtem a bátorságomat.

Biblia és tudomány 2014 - Werner Gitt

Dátum: 
2015.09.20
Hely: 
Több helyszín, 2014.szeptember 20 - 28
Werner Gitt

Hit és Tudomány témakörben tudományos előadásokat hallgathatunk 2014 őszén. Dr. Werner Gitt professzor testvérünk Németországból érkezik közénk 2014. szeptember 20-29. között, és több várost meglátogatva iskolákban és gyülekezetekben tart előadásokat. Az íróként is ismert informatikus professzor előadásainak célközönsége az egyetemek és főiskolák hallgatói, oktatói és a tudomány iránt érdeklődők.

Belépés ingyenes!

Tartalom átvétel