Skip to main content

Biblia

Üdvösség Isten ingyen kegyelméből

Szerző: 
Ch. H Spurgeon

C. H. Spurgeon, a híres baptista igehirdető - összegyűjtött igehirdetései, válogatott szolgálatai.

A szerző híven követte igehirdetéseiben a Szentírást, amelyet őszinte átéléssel ismertetett hallgatóival. Prédikációit sok péáldával fűszerezte, sőt még a humor sem hiányzott soha abból.

udvossegisteningyenkegyelmebol.jpg

07.03 Jósiás (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,14-33

Ez a bizonyíték sok éven át el volt rejtve a szem elől. Az idők zavaros volta eltávolította arról a helyről, ahol lennie kellett volna. Mihelyt nem látták, már nem is gondoltak rá, és a nép úgy tekintette, mintha nem is létezne. Pedig az volt nemzeti létükben a legfontosabb dolog, az élet fő célja. Ez volt Isten törvényének a másolata.

Biblia projekt

Video: 
Video

A Bible Project alkotói csapata kreatív videókkal mutatja be könyvről-könyvre a teljes Bibliát, a kezdetektől a Jelenések könyvéig. A sorozatot fiatalok készítik fiataloknak. Sok százezer lelkes követője van világszerte, most a sorozat elindul magyar felirattal is. Iratkozz fel itt a csatornánkon, és értesítünk az új felöltésekről.

Napról napra bibliai személyekkel

OLVASNIVALÓ: 
Biblia

Isten a teremtésben bemutatta azt a képességét, hogy létrehozhatja a teremtmények bámulatos változatosságát. A különböző fajok vizsgálata megmutatja a különbségek mértékét, amely köztük van, úgyhogy bármely megfigyelőt bámulatba ejt ennek a létnek bonyolult elrendezése. Helyesen sokan tekintik az életformáknak ezt a lélegzetelállító rendjét Istenünk nagysága bizonyítékának. Ezen különféle teremtmények mindegyikének ki van jelölve a maga helye a fizikai világban, valamint eledele és védelme, amelyet Isten biztosított számára.

Napról napra együtt bibliai személyekkel

Szerző: 
Ivan Steeds

A sorozat harmadik tagja jelent meg, amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól - Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit...

Remek ötlet, teljesen újszerű... ilyen megoldással még nem találkoztunk!

naprolnapraegyuttbibliaiszemelyekkel.jpg

Fogalmak - hittanórán

  • Alázat = meghajolni az igazság előtt (elfogadni, hozzá igazítani a gondolkodásomat, cselekedeteimet)
  • Add a szíved = engedem, hogy kijavítson/irányítson Isten
  • Áldani = jót mondani
  • Állhatatosság = kitartás bizonyossággal, hogy megtörténik
  • Boldog = áldott
  • Béketűrés = türelem a nehézségben/szenvedésben
  • Biblia = az élő Isten élő beszéde
  • Bölcsesség = jól alkalmazni az ismeretet
  • Bűn = céltévesztés, a jó elrontása, Nem ismerni Jézust (Jn 16.9), eredeti elrontása

09.29 Az Istentől ihletett Szentírás

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,10-17

A HITEHAGYÓK ellentéteként Pál arra emlékezeti Timóteust, hogy milyen volt az ő saját magatartása (vö.: 1Kor 11,1). A tanítás vezeti a felhasznált kilenc kifejezésből álló listát. Ezekben a pásztori levelekben, amelyekben olyan sok igazság vonatkozik a gyülekezetre, 16-szor történik utalás a tanításra. Ösztönösen gyanakodnunk kell arra a filozófiára, amely azt hirdeti, hogy „kevesebb tanítást és több gyakorlatot".

Isten felbecsülhetetlen gondolatai

Szerző: 
Christian Briem
Felvetődhet a kérdés, hogy számunkra ma mennyire értékesek Isten gondolatai. Hiszen olyan rendkívüli időben élünk, amikor Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, az Ő életében és halálában teljesen kinyilatkoztatta magát. Ezt a kinyilatkoztatást az Újszövetség ihletett írasaiban olvashatjuk. Itt megengedi Isten, hogy belepillantsunk az Ő szívébe – a gondolataiba, azokba, amelyek már az idők kezdete óta foglalkoztatták Őt.
istenfelbecsulhetetlengondolatai.jpg

07.24 „Hozd elő a Könyvet"

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-18

ISTEN NÉPE KÖZÖTT Isten Igéje minden őszinte megújulásnál fontos helyet foglal el. Minden igazi megújulásnak az Igével kell kezdődnie és a neki való hívő engedelmességgel, vö. 2Krón 29,35; 31,3-4; 34,14-től. A helyreállítás munkájának közvetlen eredménye volt az Isten Igéje utáni hatalmas éhség. Itt egy egyesült népet látunk, amely Istenre vár, Neh 8,1. A Vizek kapuja előtt voltak, ami bizonyos utalást jelent az Isten Igéjének megtisztító, felfrissítő és megújító erejére.

06.13 Legyen a könyv élő számomra, Uram

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 22,8-23,25

JÓSIÁSSAL KAPCSOLATBAN a Királyok könyve azokat a változtatásokat hangsúlyozza, amelyeket uralma 18. évében vezetett be, amikor az Igét megtalálták.

Biblia androidra

Androidra bibliaprogram: Bible Discovery (Biblia Felfedező). Letölthető innen. Telepítsd fel. Ekkor a Károli Biblia letölthető. 

További Bibliát, Szótárt, Kommentárt,... letölthetsz. Ezt a következő módon csináld:

- Kapcsolódj az internetre!

- A Biblia Felfedező program menüjéből (bal felső sarok) válaszd a "Letöltés" pontot.

- Leheőséged van Bibliát, Szótárt, Kommentárt, ... letölteni.

 

Művészet és Biblia

Szerző: 
Fracis A. Schaeffer

A költészetet gyakran használják Isten dicsőtésére, de mi a helyzet a művészet többi kifejezési formájával? Mi a helye a szépművészetnek és a képzővészetnek a keresztény életben?

muveszetesbiblia.jpg

Werner Gitt rövid írásai

Szerző: 
Prof. Dr. Werner Gitt

Isten és a földönkívüliek
Valóban jó az ember?
A menny az a hely, ahol találkozni fogunk legjobb barátunkkal
„Vesd kenyeredet a víz színére”
A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja
A férfi, akirõl csak szuperlatívuszokban lehet beszélni
A teista evolúciós elmélet tíz veszélye
Felvizezett keresztyénség
Kihez imádkozzunk?

wernergittrovidirasai.jpg

Kegyelem itt és most

Szerző: 
Max Lucado

A felnőtt olvasók számos áhítatoskönyv között válogathatnak napi elcsendesedésükhöz. Képes-mesélős Bibliák is akadnak szép számmal. De mit adjunk a gyerekünk kezébe, aki elhatározza, hogy mindennap szeretne csendességet tartani? Vagy milyen vezérfonalhoz nyúljon az a család, ahol a szülők leülnének iskolás gyerekeikkel egy közös áhítatra? Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve hétköznapi, ám fontos témákat vet fel. Bátorítást, ötleteket ad a mindennapi megvalósításhoz is.

kegyelemittesmost.jpg

12.03 Igazság

„Most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított." Galata 1,23

Amikor a tárzusi Saul megtért, a júdeabeli gyülekezetek hallottak arról, hogy aki egykor a keresztyén hit ellensége volt, most az evangélium lelkes hirdetője és védelmezője lett. Ez egészen csodálatos fordulat volt.

Ma is történnek ilyen látványos irányváltozások.

08.22 Nagyobb kiváltság

„Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához," János 20,17

Olvasd a Bibliát!

2Kor 2:17 Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem tisztán, mintegy Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.

07.13 Tévtanítók, szekták mérlegen

„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." 1János 4,1

Biblia időrendben 2.

 http://biblehub.com/timeline/

Biblia időrendben

A Biblia olvasása 365 részre bontva, az események időrendjében (chronological)

Tartalom átvétel