Skip to main content

Biblia

Az őslakó filmkritika - keresztény szemmel

A messziről jött ember című film keresztény szemmel - film kritika

Film eredeti címe: The Man from Earth (2007)  
Magyar cím: Az őslakó (vagy) A messziről jött ember (vagy) A tizennégyezer éves ember
Rendezte: Richard Schenkman   
Írta: Jerome Bixby

Az alábbi cikk egy keresztény véleménye, aki Jézus Krisztusban hisz és bízik, mint megváltójában, mint Istenében. Azért írom le a véleményemet a fenti filmről, mert nem találtam hasonló véleményt még az interneten.

04.10 Egyedül az Írás

„...nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket" 1János 2,27

Ez az Ige első pillantásra problémát állít elénk. Ha nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson bennünket, akkor miért adott a megdicsőült Úr tanítókat, „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére" (Ef 4,11-12)?

04.08 Isten erőteljes Igéje

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál" Zsidók 4,12

Az ige megmelegíti a szívemet

Egy fiatal lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában  egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt.

Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolt a lány: 

– Isten szavát, Uram!

De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: 

– Ki mondta Önnek, hogy a Biblia Isten szava?

A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: 

– Isten maga.

– Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna?

revidealt-uj-forditas-2014-53961.jpg

Hazai levél

A kisvonat zakatolva futott az éjszakában a hegyek között. Iszonyatos zsúfoltságban szorongtam anyám mellett, és azon töprengtem, hogy elmondjam-e neki, ami a szívemet nyomja. Tübingenben várt rám, ahol teológiát tanultam, s most együtt utaztunk hazafelé. Végül összeszedtem a bátorságomat.

Biblia és tudomány 2014 - Werner Gitt

Dátum: 
2015.09.20
Hely: 
Több helyszín, 2014.szeptember 20 - 28
Werner Gitt

Hit és Tudomány témakörben tudományos előadásokat hallgathatunk 2014 őszén. Dr. Werner Gitt professzor testvérünk Németországból érkezik közénk 2014. szeptember 20-29. között, és több várost meglátogatva iskolákban és gyülekezetekben tart előadásokat. Az íróként is ismert informatikus professzor előadásainak célközönsége az egyetemek és főiskolák hallgatói, oktatói és a tudomány iránt érdeklődők.

Belépés ingyenes!

Messiási Konferencia 2014 - Dr. Arnold Fruchtenbaum

Dátum: 
2015.10.23
Hely: 
Több helyszín, 2014. október 23 - november 3
Arnold Fruchtenbaum

Dr. Arnold Fruchtenbaum Magyarországra látogat, 2 hét alatt 5 helyszínen 15 előadást fog tartani az Ariel Hungary szervezésében. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit, akiket érdekel a Szentírás, a Biblia tanítása. Az idei témák: Jézus tanítása az Olajfák hegyén: az Utolsó idők, a Nagy nyomorúság, a Második eljövetel, A Római levél és a zsidók (ez 8 részes előadás-sorozat lesz), a Szenvedő Messiás (Ézsaiás 53), Galata levél, a Messiás négyféle fiúsága: Isten Fia, Ábrahám Fia, Dávid Fia, Ádám Fia.

Belépés ingyenes!

 

Imádkozás Isten akarata szerint

Gondoljuk át azt az imádságot, amelyet Isten szívesen válaszol meg.

Mindenekelőtt vegyük a világos, egyértelmű kijelentést, amely az 1János 5,14-15-ben van:

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."

Micsoda szavak ezek: ,,ha valamit kérünk", és „bármit kérünk"! De ne mulasszuk el megfigyelni a rendkívül fontos feltételt sem: „az ő akarata szerint".

Biblia program - új verzió

Frissült a Biblia programom. Pár javítás történt benne.

Újdonság:

  • 2011. kiadású Újonnan revidiált Károli fordítás,
  • Bibliai nevek és fogalmak.

LETÖLTÉS

 

Az öt sola

  1. Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás);
  2. sōlā fide (egyedül hit által);
  3. sōlā grātiā (egyedül kegyelemből);
  4. sōlus Christus (egyedül Krisztus);
  5. sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).

Bővebben...

Biblia Kindle és más ebook olvasókra

BibliaIcon

Olvassátok a bibliát kindle -n, vagy más e-book olvasóval. Isten áldjon titeket. Letölthető ebook formátumok: epub, prc, mobi

Bibliai elmélkedés

Campbell McAlpine: Bibliai elmélkedés
A „bibliai elmélkedés gyakorlata” c. művéből


Dániel öntötte szavakba Istennek azon szavait, melyek a történelmet alakító és megváltoztató erős népre és gyülekezetre vonatkoznak:

„… de az Istenét ismerő nép erős lesz (kitart) és cselekszik. A nép értelmesebbjei sokakat belátásra bírnak (meggyőznek)…” (Dániel 11,32-33)

Biblia program

BibliaEz egy egyszerű Keresztény Biblia, amelyben 8 fordítás található meg: Károli Gáspár, Károli 2011. revidiált, Református, Katolikus (Szent István társulat), Egyszerű fordítású biblia (EFO), angol (King James Version KJV), NIV, és német (Martin Luther).

Bibliai nevek jelentése

Minden név héberül van, ha nincs másként jelezve

Fontos linkek

KETA - Közép Európai Teológiai Akadémia  - letöltések

Eredményes élet találkozók (alapelvek, 1percesek, sikerszemlélet, találkozók) - letöltések

Biblia Szól egyház - egy igazi Bibliához hű gyülekezet

Isten létezik

Biblia Jézusért (számos Biblia)

Biblia

Tartalom átvétel