Skip to main content

bátorítás

09.09 Íme, én veled vagyok

"Íme, én veled vagyok... mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam" (1Móz 28,15).

01.24 Bátran meríts Belőle

Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel" (Ézs 50,4).

11.06 Barnabás

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 4,36-37; 9,26-27; 11,22-24

A Barnabás nevet az apostolok adták Józsefnek, egy ciprusi lévitának. Azt jelenti, hogy "vigasztalásnak vagy bátorításnak fia". Barnabás a nevének megfelelően élt; jellegzetesen bátorított másokat.

Barnabást önmaga odaszentelése jellemezte. Eladta birtokát, és odaadta az árát az apostoloknak. Hajlandó volt erőforrásait Krisztus ügyének támogatására felhasználni, és segíteni szegény tanítványtársait. Mostani anyagias korunkban szükségünk van annak megértésére, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől van, és az Ő dicsőségére kell felhasználnunk.

08.16 Ezékiel vigasza

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,14-21

Ezékiel elragadtatott "isteni látomásban" Jeruzsálembe, 8,3, és letették a templom külső udvarában az északi kapu közelében, amelyen kívül volt az a hely, ahol "a bosszúság bálványa" állt Manassé napjaiban. Itt a prófétának lehetővé tették, hogy meglássa a templomban uralkodó helyzetet, amely valamikor Isten jelenlétének ülőszéke volt. Áttekintve az északi kapun, szomorúan fedezi fel, hogy "a bosszúság bálványát" visszaállították régi helyére; látja azt is, hogy mit művel egy titkos kultusz, harmadszor pedig megfigyel egy másik utálatosságot, a "Tammúz siratását".

04.03 Érzékeny a figyelmeztetésre

Dátum: 
2019.04.3

"Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! - Így szól az Úr" (2Kir 22,19).

12.21 Az ébredés újraéledése

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,9

A ZSIDÓK MARADÉKÁNAK, annak a mintegy 42 000 embernek, akik elhagyták a Babilonban élvezett viszonylagos kényelmet és létbiztonságot, az volt a szándéka, hogy helyreállítja Isten bizonyságtételét. Égőáldozati oltárt állítottak fel, lerakták a templom alapjait, és hit által megrendezték az ország gyümölcsének begyűjtési ünnepét, Ezsd 3. A fél-pogány samaritánusok felajánlott segítségét visszautasították, és azok másokkal együtt nyílt ellenségeikké váltak. Az újjáépítés munkája tizennégy évig szünetelt.

12.09 Megmosni egymás lábát

„Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát" (Jn 13,14).

Tanulj a vadlibáktól!

A vadlibák csoportosan, V-alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71 százalékkal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mint ha csak egyetlen pár repülne együtt.

Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

08.01 Aranyalma ezüsttányéron

„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott Ige." Példabeszédek 25,11

Aranyalma ezüsttányéron ízléses, és szép a szemnek. A két dolog jól összeillik. Éppen így van ez az „arany" Igével, amelyet a kellő pillanatban mondtunk ki. „Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó" (Péld 15,23).

07.24 Úr napja

„Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében." Róma 14,5

Az „egyforma" szó tulajdonképpen nem szerepel az eredeti szövegben, ezt a fordítók illesztették oda. Tulajdonképpen így hangoznék a mondat: „az pedig minden napot megtart", vagyis számára minden nap szent.

A szeretet és a taxis

Art Buchwald rovatvezető mesélt egy napjáról, amikor egyik barátjával utazott egy New York-i taxiban. Amikor kiszálltak a taxiból, barátja így szólt a sofőrhöz: „Köszönöm az utat! Maga fantasztikusan vezeti ezt a taxit!"

A taxisofőrnek elakadt a szava a döbbenettől egy másodpercre, aztán így szólt: „Mi maga? Valami okostojás?"

„Nem - szólt a férfi. - Komolyan beszélek. Csodálom, ahogy megőrzi a hidegvérét a sűrű forgalomban. Nem sok taxis képes erre. Örülök, hogy magával utazhattam!"

„Na persze” - mondta a taxis, és elhajtott.

A tejesember ajándéka

Amikor Cheryl Prewitt négy éves volt, sok időt töltött apja kis vidéki boltjában. A tejesember majdnem minden nap bejött a boltba, és ezekkel a szavakkal köszöntötte: „Hogy van az én kis szépségkirálynőm?" Először csak kuncogott, aztán megszokta... és egy kicsit tetszett is neki. A tejesember köszöntése nemsokára kisgyerekkori álma lett... aztán kamaszkori álma. Végül cél lett belőle... és 1980-ban ott állt egy színpadon Atlantic City-ben, és fejére tették a koronát. .. Ő lett Miss America.

Útjelzőtábla

Vigyáz a falvak szélén s ott áll
a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva
s irányt mutat mellén a tábla.

Lábára indák tekerőznek,
a barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll,
az útról ráfreccsen a sár,
nap vakítja és veri zápor,
megrepedez a tél fagyától,

Velem van mindenkor

Erõm és énekem az Úr, megszabadított engem. (Zsolt 118,14)
Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem. (Fil 4,13)

Bátorítás (érvényesítés) 2.

Video: 
Video

A bátorításról (2.rész)

Bátorítás (érvényesítés)

Video: 
Video

Egy nagyszerű videó a bátorítás erejéről.

Rajtad áll

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! (Zsolt 37,4)
Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bõségben éljetek minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8)

Üdvözítõ Jézusunk! Adj bölcsességet szólásra!

Add Neki a magad semmiségét

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (1Móz 12,1.3)
Ha Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,29)

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem!

Gyertya a sötétben

Évekkel ezelőtt a romániai Temesváron Tőkés László lett a kis temesvári magyar református gyülekezet lelkipásztora. Tőkés bátran hirdette az evangéliumot, és két éven belül a tagság ötezer főre növekedett.

Tartalom átvétel