Skip to main content

beteg

12.31 Gájusz

OLVASNIVALÓ: 
3János 1-7.11-14

Több férfi is van az Újszövetségben, aki a Gájusz nevet viseli. Mindnyájan kiemelkedő keresztyén jellemmel rendelkező jó emberek. A feljegyzésekben túlságosan eltérőek ahhoz a feltételezéshez, hogy egy és ugyanazon személyről lenne szó, ezért úgy vesszük, hogy Gájusz, János apostol szeretett barátja nem azonos mással. Ez a rövid levél éppen azt mutatja be, hogy János menynyire elismerte, és mennyire tudatában volt annak a szolgálatnak, amelyet Gájusz végzett, mert annak hatása szerteágazó volt.

11.11 Akarsz-e meggyógyulni?

Dátum: 
2019.11.11

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik..., megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?" (Jn 5,6)

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni?

10.08 A százados beteg szolgája

OLVASNIVALÓ: 
Máté 8,5-13; Lukács 7,1-10

Mai olvasmányunk központi személye egy római katona. Kapernaumban élt, és a helyőrség parancsnoka volt a városban. Sok szempontból példaadó jellemű férfi, és bizonyára nem volt öntelt és zsarnokoskodó ember, amire sok hatósági személy hajlamos volt azokban a napokban.

Történt egyszer, hogy a rabszolgája halálosan megbetegedett. Azokban a napokban, amikor a rabszolgák uruk vagyonának jelentéktelen hányadát képezték, ő megindító módon törődött szolgájának jólétével. Elhatározta, hogy gyógyulást szerez neki, és tökéletes bizalma volt az Úr hatalmában, hogy meggyógyítja.

10.07 Az elszáradt kezű ember

OLVASNIVALÓ: 
Máté 12,10-14; Márk 3,1-6; Lukács 6,6-12

Ebben az eseményben Jézus bemutatta, hogy figyelmének középpontjában az emberek és szükségleteik voltak. Sohasem tulajdonított fontosságot a törvény kicsinyes értelmezéseinek, amely a vallási vezetőket annyira érdekelte. Egyik szombaton az Úr belépett a zsinagógába, és látott egy férfit, aki különös szükséget szenvedett - "száradt kezű" volt.

10.06 A magatehetetlen férfi

OLVASNIVALÓ: 
János 5,1-16

A Betesda tava Jeruzsálemben volt, de azonosítása nehéznek bizonyult. Az Úr idejében embertömegek voltak benne és körülötte, valamennyien különböző betegségekben szenvedtek. Úgy hitték, hogy időről időre egy angyal felkavarta a vizet, és ezután az első vízbe lépő ember meggyógyult betegségéből. Valamennyien türelmetlenül várakoztak és reménykedtek, hogy egy napon ők lesznek az elsők a vízben. A járni is képtelenek nehéz helyzetben voltak, mert szükségük volt segítségre, hogy a vízbe jussanak; elképzelhetjük az aggódó kiáltásokat, valahányszor a tó felkavarodni látszott.

10.04 A leprás férfi

OLVASNIVALÓ: 
Máté 8,2-4; Márk 1,40-45; Lukács 5,12-14

A lepra  (bélpoklosság)  egyrészt betegséget, másrészt társadalmi kitaszítottságot jelentett. Izráelben bármely embert, aki leprában megbetegedett, ki kellett zárni a közösségből. Élete fenntartásához vagy koldulnia kellett, vagy a szemétdombokon turkálnia. Ráadásul a lepra miatt az előírások szempontjából is tisztátalanok voltak, és így nem vehettek részt a nemzet vallásos életében.

01.27 Miért?

Dátum: 
2019.01.27

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok... (Jób 42,5-6)

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért?

03.09 Zsinagóga, város és betegszoba

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 4,14-44

JÉZUS a „Szellemnek erejével" visszatért Názáretbe, arra a helyre „ahol felneveltetett". A zsinagóga az Ő számára a bizonyságtétel helye volt, és noha azok, akik benn voltak, „álmélkodtak kedves beszédein", bizonyságát adták, hogy nem fogadják el Őt (24. v.).

01.18 Válasz e világ problémáira

„Az én országom nem e világból való; ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának..." János 18,36

Még utam ködbe vész, Te látod már...

Szerző: 
Paul Müller

- Áhítatok betegeknek -

Ebben a 72 áhítatban egy beteg ember fordul szenvedő sorstársaihoz.
A szerz, Dr.Paul Müller 1896-ban született, 1914 és 1922 között természettudományokat tanult. Több iskolában tanított, és könyveket adott ki. 1924-től haláláig szklerózis multiplexben szenvedett.

megutamkodbevesz.jpg

Gyógyír a halálos betegségre

Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. (Zsolt 40,17a)
Jézus így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,5-6)

Tartalom átvétel