Skip to main content

bosszú

06.22 A kikerülhetetlen vizsga

"Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek" (Mt 7,2).

05.09 Amnon

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 13

Amnon volt Dávid legidősebb fia, 1Krón 3,1. Édesanyja a jezréeli Ahinoam volt, és akkor született, amikor Dávid Hebronban uralkodott. Amnon beleszeretett Támárba, a féltestvérébe, és unokatestvére, Jónádáb arra bíztatta, hogy csábítsa el. Amnon, miután vérfertőzést követett el Támárral, elkergette őt a házából. Támár mélységesen elkeseredett, és Absolonhoz menekült segítségért, aki vér szerinti bátyja volt. Az eset miatt Absolon nagyon meggyűlölte Amnont, és ez bosszúállásra ösztönözte, mert Dávid, noha nagyon megharagudott, semmit sem tett, hogy Amnont megbüntesse.

05.01 Joáb (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,26; 18,5.14; 20,9-10

 

Dávid Abner halála után beismerte: "Én pedig ma erőtlen, noha felkent király vagyok; ezek pedig a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál", 2Sám 3,39. Dávid Joábbal szembeni türelme uralkodásának egyik nagy hibája volt. Mi is ugyanígy, ha nem száműzzük azokat a dolgokat, amelyek régi természetünkhöz kötődnek, végül azok fognak uralkodni rajtunk, és szellemben gyengévé tesznek. Hogy milyen volt Joáb, a következőkben soroljuk fel.

10.21 A bosszúállás napja

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 63,1-19

AZ ÉZSAIÁS 61,1-3-ban igen szép kifejezésmódban olvassuk Jahve Szolgája kegyelmének és irgalmának küldetését, amelyet Urunk Názáretben felolvasott, Lk 4,18-19. Ott azokat a jó híreket prédikálta, amelyeket Isten szeretetének és üdvözítésének evangéliuma jelent. De a jövőre maradt „Istenünk bosszúállásának napja". Ahol az evangéliumot elutasították, oda ítélet zúdul. Ez a témája az Ézs 63,1-6-nak. Ez Isten szokatlan munkája, Ézs 28,21. Az igehelyet gyakran félreértették, és Krisztus Gecsemáné-beli haláltusájára alkalmazták.

06.06 Veszítsd el... Mert bosszút állok

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 9,1-37

AKHÁB HÁZA, hasonlóan a két előzőhöz az északi királyságban pusztulásra van ítélve, 8-9. v. Jéhu volt az Úr eszköze, felkenve, 3.6.12. v., és kijelölve, hogy büntessen, 7. v. Végül is az eseményekben az Úr volt az, aki intézkedett. „Kigyomlálom", és "teszem"; ez volt az isteni kijelentés az Ő szándékaival kapcsolatban. Az Úr hosszútűrő, tág teret ad a bűnbánatnak. Késését sohasem szabad lassúságnak tekinteni.

03.30 Menedékhelyre menekülés

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 19,1-21

IZRÁEL TÖRVÉNYEINEK keretein belül az igazságszolgáltatás szabályai a legkimerítőbbek. Isten igazságos jellemét tükrözik, aki ezeket adta. A büntetés követelményei valóban szigorúak voltak. „Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért", 21. v. A büntetésnek arányban kellett állnia a bűnnel. Figyeljük meg a lázadó fiú büntetését!, 21,18-21.

Tartalom átvétel