Skip to main content

bukás

12.10 János halála

Dátum: 
2019.12.10

Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. (Mk 6,25)

Heródes a születésnapján nagy fogadást adott az ország vezetőinek. Ezen Heródiás lánya is táncolt. Annyira megtetszett a királynak, hogy azt ígérte, bármit megad neki, amit kér. Anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. Erre nem gondolt Heródes, de nem merte megváltoztatni ígéretét, elküldött a börtönbe, és lefejeztette Isten prófétáját.

08.19 Aki a hit szemével lát

Dátum: 
2019.08.19

És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. (1Sám 17,46)

Dávid és Góliát története nagyon fontos igazságokra hívja fel a figyelmünket:

Aki a hit szemével nézi a valóságot, az a teljes valóságot látja. A rettegett óriást azonnal lefokozza: ez egy körülmetéletlen pogány, mi pedig Isten szövetséges népe vagyunk. Nemcsak a túlerő és a technikai fölény számít, hanem hogy kinek az oldalán van Isten!

07.02 Légy éber mindig!

Dátum: 
2019.07.2

Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda királyától: Eljössz-e velem Rámót-Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek..., veled leszünk a háborúban! (2Krón 18,3)

Jósáfát élettörténete rámutat a hívő élet buktatóira és győzelmeire is. Ez a szakasz példa arra, hogyan eshet csapdába még Isten gyermeke is.

06.24 Uzzijjá felfuvalkodottsága

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,15-23

A siker csapdát rejteget. Uzzijjá bölcs elődje mondta: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." Péld 16,18. (Magyar Bibliatanács ford. 1991). Sajnos, ez túlságosan is igaznak bizonyult Uzzijjá esetében. A 15-16. vers arról tájékoztat bennünket, hogy "csodálatos segítséget kapott; végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott". Uzzijjá vége szomorú példája lord Acton kijelentésének, hogy "a hatalom általában megrontja az embert, és a teljes hatalom teljesen megrontja az embert".

06.22 Amacjá

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 25

A szívbetegség egyike lett legfőbb "gyilkosainknak". A szívből fakadó rendellenességek a szellemi világban is végzetesek lehetnek. Ezt bőségesen mutatja be Amacjá, aki uralkodott, de "nem volt tökéletes a szíve". Ennek a belső problémának a hatása nem volt azonnal nyilvánvaló, de adott időben megjelentek a repedések.

05.31 Ászá (3)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 16,1-14

Ászá jó király volt harmincöt évig, és nem látszott valószínűek, hogy a végső akadálynál el fog bukni. Sajnos azonban uralkodásának utolsó hat esztendeje semmiben sem hasonlított a megelőző harmincöt évre. Veszedelmek leselkednek ránk minden sarkon az életen átvezető utunk folyamán; "Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék", 1Kor 10,12.

03.25 Sámson sírfelirata

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

Különösen szomorú Sámson halála a gázai városi csarnok romjai alatt. Sírfelirata egyrészt megindító, másrészt kijózanító: "úgy hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében." Isteni szuverenitásában Isten felhasználta Sámson halálát, hogy csapást mérjen a filiszteus hatalomra Isten szabadításának jeleként, amely a micpai csatában később, még ugyanabban az évben bekövetkezett, 1Sám 7. Sámson vétkezett és elbukott, de Isten felhasználta személyes helyreállítását, hogy célját elérje, és a Szent Szellem őt is a hit hősei közé helyezi a Zsid 11-ben.

11.19 Nabukodonozor álomképe

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,31-49

A DIKTÁTOR PROBLÉMÁJA, 1-30. v. Dániel most már fel volt készülve, hogy álmok tolmácsolójaként szolgáljon Istennek. A babiloni királyságnak szinte a kezdetétől fogva azon töprengett a király, aki minden erejét és nagyságát egy korlátlan hatalom megalapozására fordította, hogy milyen lesz királyságának jövője az ő halála után, 29. v. Isten, hogy megmutassa, hogy végül is az isteni akarat fog teljesülni, megadta neki az álmot arról a fémkolosszusról, amely hirtelen porba omlott.

03.12 Mózes megosztott felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,10-35

A NÉP ZÚGOLÓDÁSÁNAK következménye, 1-9. v. Mózes nemtetszését váltotta ki.

Ugyanúgy, ahogyan a nép elbukott, Mózes is ingadozott. Ezt jelzik Mózesnek az Úrhoz intézett szavai: „miért... hogy ez egész népnek terhét énreám vetéd?", 11. v. Mérhetetlen tehernek érezte kétmillió ember vezetését, Néha te is, én is érezhetjük „a napnak terhét és hevét", de a zsoltáríró ezt mondja: „Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad", Mt 20,12; Zsolt 55,23.

Ideje újraértelmezni a bukást

 "Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál." (Példabeszédek 29:25)

 Sátán kedvenc eszköze, amivel csökkenti a hitedet, az a bukástól való félelem. De nem tudod Istent szolgálni úgy, ha közben folyamatosan attól félsz, mit gondolnak mások. Tovább kell lépned. A Példabeszédek 29:25 azt írja, "Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál."

 Tehát te milyen módon szabadulsz meg a bukástól való félelemtől?

Verembe esve (Ember a lyukban)

Video: 
Video

A bűn verméből önerőből nem szabadulhatunk ki! Ha egy kicsit ismerjük a világvallások tanait, ráismerünk a különböző jószándékú tanácsok forrásaira. De segíteni csak egyvalaki tud!

Harc az óriásokkal

Szerző: 
Max Lucado

ISMERJÜK GÓLIÁTUNKAT.
ISMERJÜK A JÁRÁSÁRÓL, MENNYDÖRGŐ HANGJÁRÓL

HarcAzOriasokkal
Tartalom átvétel