Skip to main content

buzgóság

06.13 Jehu: "lásd meg, hogyan buzgólkodom az Úrért"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 9,14-10,31

Ezekkel a szavakkal hívta Jehu Jonadábot, 10,16 - miközben Akháb házának és Jórám családjának kiirtását végezte, és ezt úgy írja le, mint "az Úrért való buzgólkodását". Mi a buzgóság? Az nem más, mint a meggyőződés gyakorlati és munkálkodó formája; a szeretet gyakorlati oldala. Ha ez Istenért való buzgólkodás, az meglátszik az Őiránta való szenvedélyes szeretetben és abban a vágyban, hogy nagyobb legyen az Ő dicsőítése és dicsősége. Mindent meg fog tenni, hogy szembeszálljon azokkal a befolyásokkal, amelyek károsak Isten ügye szempontjából.

04.20 Dávidnak isten házáért buzgó szíve volt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-11; 1Krónika 29,1-7.9.14.17

Dávidot gyakran találjuk a csatamezőn, amint a hadsereget vezeti a filiszteusok ellen, de mai olvasmányunk úgy kezdődik, hogy házában ül, egy békés időszakot élvezve. Szellemi gondolkodásának a jele, hogy szíve Isten ládája felé fordul, és Isten házának felépítését tervezi. Az a tény, hogy nem Isten kívánsága volt, hogy maradandó háza legyen a földön akkor, és hogy Dávid építse azt fel, nem csökkenti az ő Istenhez való viszonyának dicséretre méltó természetét.

07.20 A szomorú pohárnok

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-20

NEHÉMIÁS A PALOTÁBAN lakott, és úgy látszik, hogy a király kedvence volt. De Mózeshez hasonlóan a szíve a megalázott testvéreivel volt egy, és szíve buzgó volt, hogy bizonyságot tegyen Istenéről. Noha sohasem látta Jeruzsálemet, atyáinak városát, szerette azt, és érzéseit a Zsolt 137,5-6 szavaival lehetett összefoglalni. Testvérei jöttek, és szomorú beszámolóval szolgáltak neki Jeruzsálem helyzetéről, úgy, hogy sírva fakadt, Neh 1,4. Nem ő volt az utolsó, aki sírt Jeruzsálem felett. Nála messzemenően nagyobb Személy is ezt tette, vö. Lk 19,41.

06.07 Jer velem és lásd meg, mint állok bosszút az Úrért

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 10,1-36

EZ A SZAKASZ fejezi be a véres forradalom részletes beszámólóját, amelyet prófécia indított el, 9,1-3; 1Kir 19,15-17. Összefonódás volt a királyi ház és Baál háza között, amelyet Akháb épített ki, 16,32, és ez vezetett mindkettőnek a teljes pusztulásához, 2Kir 1,11.17.18-28.

04.08 Krisztus szigorúsága és őszintesége

OLVASNIVALÓ: 
János 2,12-25

A PÁSKA alkalmával az Úr nyilvánosan elítéli azokat, akik a vallást megélhetésre használják. A Mal 3,1 próféciája szerint Ő hirtelen jön el a templomába, ítéletben. Némelyeket csak azért érdekel a keresztyénség, mert hasznot lehet húzni belőle. Vigyázzatok - emlékezzetek Júdásra! Megfigyelhetjük, hogy az Úr a kőtelekből ostort csinált (15. v.). Erre szüksége volt a templom megtisztításához, de az ostor, amelyet használt, nem volt szolgálatának maradandó jellegzetessége.

11.10 Szellemben buzgó

"...a szellemben buzgók..." Róma 12,11

A fizika egyik törvénye az, hogy a testek hajlamosak a mozgási energia elveszítésére, a leállásra, a kiégésre. Természetesen ez így nem tudományos meghatározás, de a mindennapi életben ezt tapasztaljuk.

Tudjuk például, hogy a Nap elképzelhetetlen gyorsasággal ég, és ha még sokáig képes is erre, ez az időszak egyszer véget ér.

Tartalom átvétel