Skip to main content

csoda

07.20 Isten Kenyere

Dátum: 
2019.07.20

János 6,1-13,22-33

01.24 Csodálatos

Dátum: 
2019.01.24

Bírák 13,1-20; Ézsaiás 9,6

10.17 A nyomorék (meggörnyedt) asszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 13,10-17

 

Az Úr egy szombaton az egyik zsinagógában tanított, amikor meglátta ezt az erősen deformálódott testű asszonyt. Lukács, a szeretett orvos elevenen festi őt meg, mint aki "meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni", 11. v. Tizennyolc éve volt ebben az állapotban, mivel a Sátán megkötözte.

Az asszony a reménytelen bűnösök kiábrázolása, akik képtelenek megszabadítani önmagukat.

10.02 A kánai királyi ember

OLVASNIVALÓ: 
János 4,46-54

Jézus első csodájának a híre, hogy a vizet borrá változtatta, elterjedt, mert amikor Jézus visszatért Kána városába, egy királyi ember jött hozzá segítségért, Jn 4,46. A királyi ember fontos hivatalt töltött be, a törvényszék tagja, azonban súlyos problémája volt -  a fia betegen feküdt Kapernaumban.

09.20 Filep az apostol

OLVASNIVALÓ: 
János 1,43-45; 6,5-7; 12,21; 14,8-11

Filep (Fülöp) a galileai Betsaidában élt, és egy napon "megtalálta" az Urat, aki hívta, hogy kövesse. Ezt meg is tette. Itt egyszerű elhívás történt a hitre és a tanítványságra, valamint hitbeli bizalomra. Alig hogy hitt, megkeresett másokat. Lelkesen beszélt Natanaéllel. Elfelejtve, hogy az Úr találta meg őt, ezt mondta: "Megtaláltuk Őt", azt a valakit, akit Mózes és a próféták megígértek, Jézust, a József fiát. Eddig rendben is lenne, de aztán hozzátette, hogy "Názáretből". Ez Natanaélnek lehetőséget adott a bíráló kifogásra. Filep szépen intézte ezt el: "gyere, és lássad".

19. A négyezer megvendégelése

Igehely (történet): A négyezer megvendégelése Mt 15,29-39; Mt 6,25-34. 

Aranymondás:                Mt 6.32 Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Óracél:                           Bátran bízzanak Isten gondviselésében.

18. Vakon született ember meggyógyítása

Igehely (történet): Vakon született ember meggyógyítása Jn 9.

Aranymondás:                2Móz 15,26  Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.

Óracél:                           Értsék meg, hogy Jézus Krisztus a betegségek fölött áll, hatalma van meggyógyítani a betegeket és meg is akarja ezt tenni.

08.10 Csodák

„A sokaság... azt mondta, hogy mennydörgés volt;" János 12,29

Isten az égből szólt világosan érthető nyelven. Egyesek azt mondták erre, hogy mennydörgött. Készen állt a természetes magyarázat arra, ami isteni és természetfölötti volt.

Napjainkban is ilyen lehet a magatartásunk a csodákkal szemben. Megpróbáljuk azokat pusztán természetes jelenségnek feltüntetni.

30. Péter meggyógyítja a sántát

Igehely (történet): ApCsel 3,1-16: Péter meggyógyítja a sántát

Aranymondás/kulcsige: Ján 14, 12-14: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban;  ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.”

20. Jairus lányának feltámasztása

Igehely (történet): Lk 8,40-56: Jairus lányának feltámasztása

Aranymondás/kulcsige: Mk 11,24:"higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."

Óracél: Lássák meg, hogy a Jézusban való hit és hitből fakadó cselekedetek kellenek a gyógyuláshoz.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnál semmi sem lehetetlen. Ne félj, csak higgy! A félelem ellenszere a hit!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

19. Ötezer ember megvendégelése

Igehely (történet): Ján 6,1-14: Ötezer ember megvendégelése (Máté 14,13–23; Márk 6,30–46; Lukács 9,10–17)

Aranymondás/kulcsige: Fil 4,19: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban."

Óracél: Lássák meg, hogy Jézus gondoskodik mindazokról, akik követik őt.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus betölti szükségeidet
Üzenet/téma:
1. Átvezetés, dalismétlés:

Örökké ugyanaz

Video: 
Video

Artist: Pintér Béla és a Csemeték
Title: Örökké ugyanaz
Album: Minden mindenben

Bárhol járt, csodákat tett,
Hatalommal beszélt  Isten országáról,
Vakok szemét  nyitotta meg,
A béna felállt,  vígan járt új táncot,
Szavára elcsendesült a tenger,
A tomboló szél megállt.

Tartalom átvétel