Skip to main content

dicsőítés

06.21 A hálaadás zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 16,1-36

„ÖRÖME VAN-É valakinek, dicséretet énekeljen", Jak 5,13. Ez volt valószínűleg a legboldogabb esemény Dávid életében. Helyet talált az Úr számára. Istennek, akinek mindent tulajdonított, megadta a legmagasabb megtiszteltetést népe között, Zsolt 132,1-9. Írt tehát egy zsoltárt Aszáfnak és testvéreinek, hogy rendszeresen dicsőítsék Istent a frigyláda előtt Jeruzsálemben. Illő volt, hogy megírja ezt a zsoltárt egy ilyen diadalmas helyreállás után, amely a bírák törvényen kívüli időszaka, valamint Saul király félelmes elbukása után következett.

04.28 A Szent Szellem és a hívő ember

OLVASNIVALÓ: 
János 16,12-33

AZT a „még sok mondani"-valót, amit nem mondhatott el a tanítványoknak akkor, elmondta nekik később a Szent Szellem által. Hogy az Úr lesz, aki beszél hozzájuk, a Szellemre vonatkozó következő megállapításokkal erősítette meg: „mert nem ő magától szól" (13. v.); „mert az enyémből vesz" (14-15. v.). A hívővel kapcsolatosan a Szellem munkája háromszoros; elvezeti az igazságra (13. v.); megjelenti Krisztus dicsőségét (14. v.); megjelenti az eljövendő dolgokat (13. v.). A Szellem „vezetése" feltételezi a hívő részéről a hajlandóságot arra, hogy Ő vezesse.

02.25 Példázat, tanítás és dicsőítés

OLVASNIVALÓ: 
Márk 12,1-44

AZ ÚR, kritikusainak elhallgattatása után elmondott nekik egy példázatot, amelynek hatása a 12. versből világos. A helyszín egy szőlőskert. Ismerhették Isten énekét a szőlőskertről Izráellel, valamint kiváltságaival és felelősségével kapcsolatban (Ézs 5,1-7). A szőlő ültetője Isten. A gyepű az elkülönítés válaszfala zsidó és pogány között (Ef 2,14). A munkások maguk a zsidó vezetők; a szolgák a próféták, és a szeretett fiú magáról az Úrról beszél. A kő is az Úrról beszél, és ezt más evangéliumok is megerősítik (Mt 21,42-44; Lk 20,17-18).

12.14 Tékozlás és elhívás

"...mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam." Ézsaiás 43,7

11.08 Maradj elhívásodban

„Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott." 1Korintus 7,20

Ha valaki keresztyénné lett, talán azt gondolja, hogy most már gyökeresen szakítania kell mindazzal, ami addigi életéhez tartozott. Hogy az efféle gondolkodást helyreigazítsa, az apostol kijelenti, hogy az ember maradjon meg ugyanabban a helyzetében, amelyben megtérése pillanatában volt. Vizsgáljuk meg most közelebbről ezt, és lássuk meg, mit jelent, és mit nem jelent.

10.23 Csak Jézus

„(A Szent Szellem) nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." János 16,13b-14

10.19 Neked adom magam

"Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amelyet velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem." Zsoltár 116,12-13

Ami lelkünk üdvösségét illeti, semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy kiérdemeljük! Isten sohasem fog tartozni nekünk, mi pedig semmiképpen sem viszonozhatunk őneki semmit, mivel az üdvösség a kegyelem ajándéka.

08.17 Hűséged dicsőíti Őt

Eric Leddell

„Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek." 1Sámuel 2,30

Sokféle módon dicsőíthetjük az Urat, pl. azzal is, ha hűségesen megmaradunk az isteni alapelvek mellett, és nem vagyunk hajlandók megalkudni.

07.22 Jóvátétel és dicsőítés

„Uram,... ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." Lukács 19,8

Mihelyt Zákeus megnyitotta szívét az Úr Jézus előtt, az Istentől munkált magatartás azt mondta neki, hogy tegye jóvá a múltban elkövetett vétkeit! Tisztességtelen módon szerzett pénzt, ennek tudatára ébredt, és elhatározta, hogy a dolgot rendbe teszi.

03.04 Békesség a viharban is

„A Szellem gyümölcse pedig: ...békesség..." Galata 5,22

„Mihelyt megigazulunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által" (Róm 5,1). Ez azt jelenti, hogy vége az ellenségeskedésnek köztünk és Isten között, mivel az ellenségeskedés okát - a bűnt - Krisztus tökéletesen eltávolította.

Ezért van békesség lelkiismeretünkben is, mert tudjuk, hogy a mű elvégeztetett, Krisztus magára vette a bűneinkért járó büntetést, és Isten elfelejtette bűneinket.

02.10 Szellem szerinti élet

„Intelek titeket: a Szellem szerint éljetek." Galata 5,16

Mit is jelent gyakorlatilag az, hogy „Szellem szerint éljünk"? Egyáltalában nem olyan elméleti és bonyolult dolog ez, mint ahogy némelyek gondolják. Következzék most néhány utalás arra, milyen a hétköznapokban a Szent Szellem szerinti élet:

Énekeljetek az ÚRnak!

Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! Zsolt.149. 1

Magasztos dicsőítés legyen a torkodban!

- Láss túl a láthatón. Lásd a láthatatlant! Nézz "szellemi látással"! Lásd Krisztust.

- Mindek örülj? Neved fel van írva az Élet könyvébe! Örök életed van.

Kiálts az Úrhoz!

Video: 
Video

This is the Day

Video: 
Video

(http://www.youtube.com/watch?v=laaOtCNDXDw)

Can you hear it?
The gentle voice of the Spirit?
There's no reason to fear it.
He's calling You to Life.

Just surrender
Run into the arms of the Father
The night is finally over
Take a step into the light!

Dicsőséget kaptunk

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hûségedet minden éjjel. (Zsolt 92,2-3)

Elvégezni a munkát

Életem folyton veszélyben van, törvényedrõl mégsem feledkezem meg. (Zsolt 119,109)
Jézus egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tõlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." (Mt 26,39)

Levelek Istenhez

Egy gyermek halálos betegségével szembenézni majdnem lehetetlen. Hit által mégis lehetségessé válik... "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." (Zsoltár 50,15) S aki gyermeki bizalommal fordul Hozzá, annak sorsa mások megmentését szolgálja!

4D Új dimenzió együttes gyógyító koncertje (2011 április 10)

Dátum: 
2012.04.10
Hely: 
Budapest 1068, Városligeti fasor 44. II. emelet, Versailles terem

4D Új dimenzió együttes gyógyító koncert
2011. április 10-én, délután 17-19 óráig koncertezik a 4D!

Ha beteg vagy, gyógyulásra van szükséged, gyere, mert ha az Úr akarja, akkor Ő meg tud gyógyítani!

Budapest 1068, Városligeti fasor 44. II. emelet, Versailles Rendezvényterem (a Liget közelében)

24 órás dicsőítő koncert (2011 április 8-9)

Dátum: 
2012.04.8
Hely: 
Budapest, 1149 Kövér Lajos u. 21-23., jobb oldali lépcsőház

24 órás dicsőítés!

2011. április 8 péntek 20:00-tól folyamatosan április 9 szombat 20.00-ig!
Sok zenekar váltja majd egymást, de a dicsőítés nem áll meg!

Budapest, 1149 Kövér Lajos u. 21-23., jobb oldali lépcsőház,  a Nyomell épületében.

Ott lesz többek között a :

Halálig hű szerelmed

Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz! (JSir 3,40)
Pál írja: Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és tökéletes. (Róm 12,2)

Tartalom átvétel