Skip to main content

elkülönülés

03.19 Ábrahám hitének útja

"...kiment, nem tudva hová megy" (Zsid 11,8).

03.17 Gedeon: a férfi, aki Istent választja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6

A Bírák könyve 6. fejezetének eleje lefesti Gedeon Szellem által ihletett hőstetteinek hátterét. Józsué után Isten győzelmes népe elkorcsosult egy félénk, legyengült néppé, amelyet ellenségei szorongattak, Bír 6,3-4. A gyökere a bűn volt, különösen pedig a megalkuvás. A kánaániták mellett élve össze is házasodtak velük. Izráel népe már nem különült el. A Bírák könyvében hétszer olvassuk, hogy Isten megszabadítja őket ellenségeik kezéből, 2,14; 3,7-8; 3,12; 4,1-2; 6,1; 10,6-7; 13,1.

02.05 Sikem

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 34

Miután Jákob kibékült Ézsauval,   mindenekelőtt Szukkótba ment, aztán pedig Sikembe. Ott helyreállította annak a földdarabnak a tulajdonjogát, amelyet Ábrahám vásárolt 85 esztendővel korábban. Az a szomorú azonban, hogy valójában Bételben kellett volna lennie, 35,1.

03.29 Király, pap és próféta

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 17,14-18,22

FONTOS VOLT, hogy a népet kormányozzák, és méltóképpen képviseljék Isten előtt. A királyi, papi és prófétai hivatást érintő előírások ezért születtek. Mózes felvázolt valamit abból a felelősségből, amely ezekkel a hivatalokkal járt. Izráelben mindegyiket külön gyakorolták.

03.07 A léviták

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 3,5-39

A LÉVITÁK, akiket Isten magának igényelt, 3,12, nem a tizenkét törzzsel együtt táboroztak, hanem elkülönülten a sátor körül, 23.29.35. v. Ebből isteni tanítást kaphatunk.

A léviták természetesen „Lévi" leszármazottai voltak, akinek a neve azt jelenti, hogy „egyesült". Az első követelmény számunkra, hogy olyanok legyünk, mit aki „az Úrral egyesül", 1Kor 6,17, a Szent Szellem megújító munkáján keresztül. Lévi három fiának, valamint az ő fiaiknak nevei ugyancsak jelentőséggel bírnak.

02.21 Ellentétes tapasztalatok

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,1-29

AZ, HOGY a három szinoptikus író ugyanolyan sorrendben jegyzi fel azokat az eseményeket, amelyek az Úr megdicsőülését közvetlenül megelőzték, illetve követték, az összehasonlító tanulmányozást egyszerű gyakorlattá teszi (lásd Mt 17,1-8; Lk 9,28- 36). Az 1. vers azokhoz a dolgokhoz kapcsolódik, amikről az Úr az előző fejezetben beszélt; azonban bevezeti a megdicsőülés témáját is, mint olyan alkalmat, amely megmutatta előre az Ő dicsőségét, halálának eredményét, amelyről beszélt nekik. Márk utal arra, hogy az Úr „felvitte őket csupán magukban" (2. v.).

07.29 Maradj elkülönülve!

„A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja." 2Krónika 19,2

Jósáfát király az istentelen Aháb királlyal szövetkezett a Szíria elleni háborúban. Szentségtelen volt ez a szövetség, amely csaknem a király életébe került. A szírek azt hitték Jósáfátról, hogy ő Aháb, és már csaknem megölték, amikor észrevették tévedésüket.

05.16 Elkülönülve

elkülönülés

„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete." 1János 2,15

Tartalom átvétel