Skip to main content

engedetlenség

07.03 Jósiás (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,14-33

Ez a bizonyíték sok éven át el volt rejtve a szem elől. Az idők zavaros volta eltávolította arról a helyről, ahol lennie kellett volna. Mihelyt nem látták, már nem is gondoltak rá, és a nép úgy tekintette, mintha nem is létezne. Pedig az volt nemzeti létükben a legfontosabb dolog, az élet fő célja. Ez volt Isten törvényének a másolata.

06.22 Amacjá

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 25

A szívbetegség egyike lett legfőbb "gyilkosainknak". A szívből fakadó rendellenességek a szellemi világban is végzetesek lehetnek. Ezt bőségesen mutatja be Amacjá, aki uralkodott, de "nem volt tökéletes a szíve". Ennek a belső problémának a hatása nem volt azonnal nyilvánvaló, de adott időben megjelentek a repedések.

05.01 Joáb (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,26; 18,5.14; 20,9-10

 

Dávid Abner halála után beismerte: "Én pedig ma erőtlen, noha felkent király vagyok; ezek pedig a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál", 2Sám 3,39. Dávid Joábbal szembeni türelme uralkodásának egyik nagy hibája volt. Mi is ugyanígy, ha nem száműzzük azokat a dolgokat, amelyek régi természetünkhöz kötődnek, végül azok fognak uralkodni rajtunk, és szellemben gyengévé tesznek. Hogy milyen volt Joáb, a következőkben soroljuk fel.

04.30 Abner

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,13-16; 2Sámuel 2,8-9.22-23; 3,12.27.32-34

Abner nyilvánvalóan rátermett és tehetséges férfi volt. Dávid úgy hivatkozott rá, mint bátor emberre, és halála után megjegyezte, hogy "nagy fejedelem esett ma el az Izráelben", 2Sám 3,38. Miért ment tehetsége veszendőbe?

03.26 Mika Efraim hegyvidékén lakott

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

Mika kijózanító illusztrációt szolgáltat számunkra a nemzet szomorú állapotáról a bírák napjaiban. Jómódú, tekintélyes és vallásos ember volt a maga birtokán, Efraim hegyvidékén, éppen a Silóban lévő istenháza közelében lévő dombon, 18,31. Megmutatja a valóságos voltát a négyszeresen elhangzó kijelentésnek: "azokban a napokban nem volt király Izráelben", 17,6; 18,1; 19,1; 21,25; és nagyon világosan illusztrálja azt, hogy mit jelent a további megállapítás: "kiki azt cselekedte, amit jónak látott", 17,6; 21,25. Ő is pontosan ezt tette.

05.30 Ó jaj, testvérem!

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 13,1-32

AZ ENGEDETLENSÉG KÖVETKEZMÉNYEINEK rettenthetetlen próféta-hírnöke, 1-10. v., saját szolgálatát önmagára kellett, hogy alkalmazza, 11-32. v. Egy öreg próféta, hallva az ő hűségéről, felnyergelte szamarát, útra kelt, és találkozott vele, 13. v.-től. Később felnyergelték szamarát, kiment, megtalálta a fiatalember holttestét az útfélen, és visszavitte, hogy tisztességgel eltemesse, 27. v.-től.

05.28 Rivális szerelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-13

AZ A KIRÁLY, aki felépítette Isten házát, volt az első, akit kipróbált az, akit a ház képviselt. Salamon szégyenletesen elbukott, 1Kir 9,26-11,43. A királynak meghagyta Isten, hogy „sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba", „sok feleséget ne tartson", „se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa", 5Móz 17,16-tól. Salamon mindezekben engedetlen volt, 1Kir 4,26; 10,26.28; 11,3-tól; 9,28; 10,2.10-11.14.16-tól. 21-től 25-27. „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak", Zsolt 20,8; vö. 33,17; 147,10; Ézs 31,1.3.

11.16 Kiforgatás

„...melyeket a tanulatlanok és állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére." 2Péter 3,16b

Tartalom átvétel