Skip to main content

farizeus

11.14 Pál, a farizeus

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 9,1-16; 23,6; 26,5

Tarzuszi Saul kitanult farizeus volt. Ifjúkori napjait Gamáliel lábánál töltötte, aki a törvény doktora volt. Arról van szó, hogy "az atyák törvényének pontossága szerint" tanult, Csel 22,3.

09.22 Nikodémus, a zsidók egyik vezetője

OLVASNIVALÓ: 
János 3,1-16

Egy időben sohasem élt több mint hatezer farizeus Jeruzsálemben és környékén, és Nikodémus egy volt közülük. Ők tanúk előtt ünnepélyesen vállalták, hogy egész életüket a mózesi törvény legszigorúbb követelményeinek nyilvános betartására szánják, ahogyan azt az írástudók értelmezték. Úgy váltak ismeretessé, mint "az elkülönültek". Nikodémus is törvénytanító volt, valamint tagja a Szanhedrinnek - a zsidó nemzet legfelső bíróságának. Gazdag volt, és feltehetőleg egy befolyásos galileai családból származott.

17. Farizeus és a vámszedő imája

Igehely (történet):          Lk 18,9-14; Mt 6,9-15. Farizeus és a vámszedő imája; Milyen ima kedves az Istennek?

Aranymondás:                Zsolt 51,19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

16. Jézus beszélgetése a farizeusokkal a válásról

Igehely (történet): Mt 19,1-12 Jézus beszélgetése a farizeusokkal a válásról

Aranymondás:                Mt 19,6 Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.

Óracél:                           Értsék meg, hogyan látja Isten a házasságot és a válást.

03.19 Nagyobb

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 11,27-54

OLVASMÁNYUNK ELEJÉN egy asszony áldást mond Máriára, mert Ő Jézus anyja (27-28. v.). Ez összhangban van az angyal kijelentésével, „áldott vagy te az asszonyok között" (1,28). Némelyek Máriát teljesen indokolatlan magasságba emelték. Figyeljük meg, hogy az Úr szavai helyreigazítják ezt, mert Ő azoknak adja a boldogabb helyzetet, „akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt". A természetes kapcsolatok nem olyan fontosak, mint a szellemiek (Jak 1,1; Júd 1).

05.20 Rugalmasság

„És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az újbort új tömlőbe kell tölteni, és a kettő együtt megmarad." Lukács 5,37-38

Tartalom átvétel