Skip to main content

felkészülés

08.06 Az előkészítés iskolája

„Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánok és a medvék kezéből, meg fog szabadítani a filiszteusok kezéből is" (1Sám 17,37).

07.28 És ha engedelmeskedtünk?

"És mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóra és menjenek át előtte a túlsó partra..." (Mk 6,45-52).

11.13 Illés halála

Dátum: 
2019.11.13

Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. (2Kir 2,1 -2)

Illés búcsúzik Elizeustól, készül meghalni. Mit jelentett ez neki?

08.15 Ezékiel felkészülése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-3; 2,1-10

A könyv Ezékiel harmincadik évében kezdődik egy nagy látomás leírásával és azzal, hogy a próféta a foglyok között van. Ha Jeremiás szavai igazak voltak, Ezékielnek sohasem lesz meg az a kiváltsága, hogy a jeruzsálemi templomban szolgáljon. Ez bizonyára súlyos csapást jelentett vágyaira nézve. Amikor 25 éves korában fogságba vitték Jeruzsálemből, úgy tűnt, hogy ez a végét jelenti élete minden igaz céljának. De ami számunkra sorscsapásnak látszik, gyakran azt jelezheti, hogy Istennek más szándékai vannak velünk.

07.01 Felelősség békeidőben

Dátum: 
2019.07.1

Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. (2Krón 17,10-19)

Ez a szakasz arról szól, mit adott Isten Jósáfátnak uralkodása elején, és mit tett ő azzal.

„...az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen." Néha Isten úgy védelmezi az övéit, hogy félelmet támaszt ellenségeikben. Olykor nem is tudjuk, milyen veszélyek közt járunk. Isten ott is véd, ahol nem sejtjük.

06.24 Háromnapi csend

Dátum: 
2019.06.24

Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon... (Józs 1,11)

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy lelkileg is felkészüljön a sokaság.

21. Péter jár a vízen

Igehely (történet):   Péter jár a vízen Mt 14,22-33

Aranymondás:       Mt 14,33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!"

Óracél:                   Lássák meg, hogy Jézus mindenek fölött való Úr, az Isten Fia.

Központi üzenet:   Jézus Úr a természet elemei felett

02.15 Isten munkásai

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 31,1-18

LÁTJUK a megfelelő munkásokat. Isten ezt mondja Bésaléellel kapcsolatban: „név szerint meghívtam", 2. v. Név szerint ismer bennünket és a maga szuverenitásában ismeretessé teszi számunkra akaratát és kívánságát. Hogyan reagálunk rá? Amikor Mózeshez érkezett a hívás, ő ezt válaszolta: „Kicsoda vagyok én?", 2Móz 3,11. Számít az, hogy ki vagyok én, ha Ő hív? Isten a „senkiket" választotta ki szolgálatára, 1Kor 1,27-28, és a senkik szolgálatában dicsőül meg. „Betöltöttem őt Istennek Szellemével" - micsoda adomány! Milyen vigasztalás van ebben a szóban: „adtam", 6.

02.22 Felkészítés

„Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére." Efézus 4,12

Forradalmi fölismerés! Az Efézus 4-ben felsorolt kegyelmi ajándékok arra valók, hogy fölkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Mihelyt a szentek a szolgálatot önállóan is végezni tudják, a kegyelmi ajándék tovább vonulhat.

Tartalom átvétel