Skip to main content

felséges

02.12 Menedék

Dátum: 
2019.02.12

Zsoltárok 9,1-12

MENEDÉK

Ebben a zsoltárban Dávid ott kezdi, ahol a Zsolt 7-ben abbahagyta, azzal a bizonyossággal, hogy Isten felséges. Ez szilárd bizonyságtétel Istenbe vetett bizalmáról erős ellenségek közepette.

02.11 Felséges Úr

Dátum: 
2019.02.11

Zsoltárok 7,1-18

FELSÉGES ÚR

Dávidot hamisan vádolták. Bizonyos volt a vádakkal szembeni ártatlanságában. A 4, és 5. vers arra enged következtetni, hogy megvesztegetéssel és árulással vádolták. Ő azonban mindig becsületesen és nagylelkűen járt el még ellenségeivel szemben is; például, amikor megkímélte Saul életét. Joábnak azonban sohasem felejtette el, hogy könyörtelenül semmibe vette azt a kívánságát, hogy kímélje meg Absolont.

10.14 A szenvedő szolga

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 52,13-53,6

EZ A HATALMAS IGEHELY a betetőzése és csúcspontja az ószövetségi próféciának. Egy öt versszakos költemény, amelynek mindegyike három versből áll. Az utolsó kivételével mindegyik versszakban más a beszélő. Jahve vezeti be a Szolgát az első versszakban, és Ő az, aki az igazolás és győzelem végső szavait elmondja az utolsóban, 53,10-12. A központi három versszak a bűnbánó Izráelé, 53,1-3, a hívő zsidóké és pogányoké, 4-6. v., és magáé a prófétáé, 7-9. v.

Tartalom átvétel