Skip to main content

fenyítés

08.14 Fenyítés - helyreigazítás

"Ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged" (Zsid 12,5).

11.17 Fenyít, de nem hagy el soha

Dátum: 
2019.11.17

"Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét" (Zsolt 94,14).

 Bizony, egyet sem vet el közülünk. Az emberek között mindig vannak kivetettek, Istennél soha. Az Ő kiválasztása megmásíthatatlan és szeretete örök. Senki sem talál olyan embert, akit Isten elhagyott volna, miután kijelentette magát neki, és az Krisztust Megváltójaként elfogadta.

10.19 Szeretettel fenyít

Dátum: 
2019.10.19

"Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30,11).

06.03 Jósáfát másik szerencsétlen szövetsége

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 3,6-27

Jósáfátot megkereste Jórám, Akháb fia, hogy segítse Moáb ellen, és Jósáfát rögtön beleegyezett, dacára annak, hogy Akhábbal való korábbi szövetsége miatt kiérdemelte a próféta feddését; vö. 2Krón 19,2. Egy korábbi leckéből is tanult már, vö. 2Krón 30,3, de a leckék milyen hamar meg nem tanulttá válnak! "Úgy én, mint te", mondja; vö. 1Kir 22,4. Milyen gyakran fogunk bele ügyekbe anélkül, hogy imádkoznánk vezetésért, és csak akkor kezdjük keresni Istent, amikor csalódás ér bennünket.

12.31 Isten kegyelmes válaszai

OLVASNIVALÓ: 
Malakiás 1,1-14; 3,8-17

AZ AGGEUS ÉS ZAKARIÁS által ösztönzött megújulás Nehémiás napjaiban már gyengült. Ekkor Isten kegyelmesen elküldte Igéjét Malakiáson keresztül. Az üzenet egyfajta figyelmeztetés. Micsoda kegyelem ez a megbántott Isten részéről! Kihívó kérdésekkel igyekezett felkelteni érdeklődésüket, de sajnos tizenhárom válaszukban (a lázadás száma) bebizonyosodott, a szív keménysége, a színlelt ártatlanság és a pökhendiség.

03.05 Isten hűsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 26,1-13.27-46

ISTEN SZERET áldásokat adni. De hűsége megköveteli, hogy ahol az alkalom szükségessé teszi, fenyítenie kell. Izráelhez a következőképpen szól: „Ha az én rendelkezéseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok...", 3. v. Az ilyen engedelmességet követően hat isteni ígéret érvényes: „Esőt adok néktek", 4. v.; „békességet adok", 6. v.; „kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről", 6. v.; „hozzátok fordulok", 9. v.; „az én hajlékomat közétek helyezem", 11, v.; „közöttetek járok", 12. v.

09.16 Amíg van még remény

Fegyelmezd meg a fiadat, amíg még van remény, de ne engedd, hogy haragod elragadjon, és összetörd! Példabeszédek 19.18

08.20 Isten eszköze az áldásra

„Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?" Zsidók 12,7

Tartalom átvétel