Skip to main content

Filemon

12.27 Filemon

OLVASNIVALÓ: 
Filemon 1-25

Újszövetségünk keveset mond nekünk Filemon életének részleteiről. Ebből a levélből, amelyben a hangsúly Pálnak azon a nyomatékos kérésén van, hogy kedvesen fogadjon vissza egy szökött rabszolgát, levonhatunk feltételezéseken alapuló következtetéseket.

10.07 Pál kérése Filemonhoz

OLVASNIVALÓ: 
Filemon 10-25

 

ENNEK a magánlevélnek a fő részét Pál kérésének elmondása teszi ki, Onésimus, a szökött rabszolga érdekében. Egy tanult ügyvéd ügyességével és mesteri tudásával Pál erős érvet épít fel a korábbi érdemtelen rabszolga visszafogadásáért Filemonhoz intézett kérésében.

Ebben a rövid levélben megkülönböztethetünk mintegy tizenhat szempontot, amelyeket Pál nagyon ügyesen vezetett elő, hogy érvényt szerezzen kérésének. Közülük itt csak néhányat említhetünk meg:

10.06 Tollrajzok Filemonról

OLVASNIVALÓ: 
Filemon 1-9

A FILEMONHOZ írt levél azoknak az ihletett írásoknak gyönyörűséges ékköve, amelyek felett túl gyakran figyelmetlenül átsiklanak. Csírájában tartalmaz sok drága igazságot, amelyek sokatmondóak és gyakorlatiak, és tanítanak bennünket, keresztyéneket, hogy hogyan kell viselkednünk annak az új társadalomnak a tagjai között, amelybe a Krisztusba vetett hit vezetett bennünket.

Tartalom átvétel