Skip to main content

6.osztály

06. József, mint szabadító

Igehely (történet): József, mint szabadító (1Móz 45, 3-28)

Aranymondás/kulcsige: Mt. 6.12: "...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;"

Óracél: Legyen számukra József példa abban, hogy a régi sérelmeket meg kell bocsájtani, el kell engedni, és jót tenni azokkal, akik megbántottak minket!

Fő üzenet, központi igazság: Ne légy bosszúálló!

Üzenet/téma: József megismerteti magát testvéreivel. A Fáraó Egyiptomba hívja József rokonait.

05. József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Igehely (történet): József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 34.20: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR."

Óracél: József példáján keresztül határozzák el magukban, hogy bármilyen élethelyzetben hűségesek lesznek Istenhez

Fő üzenet, központi igazság: Légy hűséges Istenhez, bármilyen helyzetbe is kerülsz!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

04. József, mint gyermek 1Móz 37,1-11

Igehely (történet): 1Móz 37,1-11 József, mint gyermek

Aranymondás/kulcsige: 1Kor. 13.4: "A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."

Óracél: Tekintettel kell lenni mások érzelmeire (testvérekére, szülőkére, stb.) Ha szeretjük a testvérünket, ne okozzunk fájdalmat nekik!

Fő üzenet, központi igazság: A testvérek közötti viszály fájdalmat okoz a szülőknek. A dicsekedés féltékenységet okoz. Ne légy féltékeny! Ne dicsekedj!

03. Jákób családi élete, nősülése

Igehely (történet): Jákób családi élete – nősülése (1Móz 29.)

Aranymondás/kulcsige: Mt. 7.12: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Óracél: Lássák és értsék meg, hogy az élet egyik alaptörvénye, hogy amit mással cselekednek, azt ővelük is megteszik mások.

Fő üzenet, központi igazság: Ha becsaptál másokat, téged is be fognak csapni.

Üzenet/téma:

02. Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Igehely (történet): Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Aranymondás/kulcsige: Jak.3.16:"...ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található."

Óracél: Lássák meg Jákób élettörténetében, hogy a csalással megszerzett javaknak nem lehet sokáig örülni, mert ezek háborúságot okoznak.

Fő üzenet, központi igazság: A bűn sok nehézséget okoz az emberek életében, így a mi életünkben is.

Tartalom átvétel