Skip to main content

Hóseás

08.24 Hóseás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1., 3.,14.

Hóseás próféciáján végig az Isten és népe közti kapcsolat úgy van bemutatva, mint férj és feleség kapcsolata. A könyv a megsértett Istennel kezdődik, és azonnal megadja az okát is - az ország paráznaságot követett el azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, 1,2. Ennek az eltávolodásnak a mértéke később csak növekedett, amikor megtudjuk, hogy nem volt igazság, irgalom és ismeret az országban, 4,1. Ennek a gyümölcse fel van sorolva, mert a nép megengedte magának az átkozódást, hazugságot, gyilkosságot, lopást és házasságtörést, 4,2. Egy ilyen napon támasztotta Isten Hóseást.

12.03 Törvényszegés és helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 13,1-14,9

Szomorú átmenetel történt a kiválóság helyzetéből a halál helyzetébe, amikor Efraim, mint vezető, átpártolt Baál imádásához.

Ahogyan Efraim istenei csak saját kezének múlandó csinálmányai voltak, 2. v., úgy fog eltűnni az előkelő törzs is, 3. v. Az emberek imádatuk tárgyához hasonlóak lesznek! vö. 2Kor 3,18

12.02 Viszonzatlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 10,1-12,14

Az elfajzott szőlőtő: 10,1. Isten elplántálta Izráelt, mint szőlőtőt, hogy gyümölcsöt teremjen neki és a nemzeteknek, Zsolt 80,8-12. A nemzet ezt a szándékot megrontotta öntetszelgéssel és Isten ajándékait arra használta, hogy továbbadja azokat bálványainak. Egy nap megjelenik majd az Igazi Szőlőtő, hogy teljesítse az isteni célt, Jn 15,1. Isten végső céljait nem lehet meggátolni!

12.01 Vetés és aratás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 6,1-9,17

A nép kiáltása: 6,1-3, a visszatérő nép kiáltása. Tépetten és megverten a világ volt a temetője. Mindazáltal a száraz csontok újra megélednek majd, Ez 37.

A szomorú hívás: az Úr kétszer is kiált a 4. versben: „Mit cselekedjem veled?" Sem Isten jósága, sem dicsősége nem vezette őket megtérésre, 4-5. v. Jóságuk csak gyorsan tovatűnő jótékonykodás és hamis formalitás volt, amely mentes a könyörülettől és Isten ismeretétől, 4-6. v.

11.30 A balgaság gyümölcse

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 4,1-5,15

ITT KEZDŐDIK az Úr üzenetének tulajdonképpeni hirdetése, 4,1.

11.29 Egy fájdalmas példázat

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1,1-3,5

IZRÁEL, AMÍG JÓLÉTBEN ÉLT, annyira megszentségtelenítette Istennel való egyedülálló közösségét, hogy az Ő áldásait Baálnak adta, és őt imádta, 2,5.8.12.13, Isten ezt szellemi paráznaságnak nevezi, és megparancsolja Hóseásnak, hogy mutasson be élő példabeszédet erről a nemzetnek, 1,2. Ez komoly üzenet volt a néphez, és a próféta vissza kellett, hogy tükrözze Isten szívének szomorúságát. Itt tanulunk egy elvet. Isten nem fog tétlenül ülni és nézni szeretett népének eltávolodását, anélkül hogy közbelépne.

11.29 Bevezetés Hóseás és Ámós próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás, Ámos

Hóseás szolgálata hosszú korszakot ölel fel. Júda négy királyának és Izráel egy királyának uralkodása alatt szolgált. Valameddig kortársa volt Ézsaiásnak, Ámósnak és Mikeásnak. Izráelben II. Jeroboám napjaiban és Júdában Azáriás napjaiban gazdasági virágzás, mezőgazdasági fellendülés és katonai biztonság uralkodott, 2Kir 14,23-29; 2Krón 26. Ez a látszólagos „aranykor" hamarosan elvesztette ragyogását a nemzet szellemi hanyatlásában és erkölcsi mélyre süllyedésében.

Tartalom átvétel