Skip to main content

halál

Gyógyír a halálos betegségre

Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. (Zsolt 40,17a)
Jézus így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,5-6)

Halálos seb - de Ő meggyógyítja

Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. (Ézs 51,5a)
Isten rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akirõl bizonyságot adott mindenki elõtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. (ApCsel 17,31)

Mulandó vagyok

Az Úr uralkodik örökkön örökké! (2Móz 15,18)
Jézus így válaszolt Pilátusnak: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." (Jn 18,37)

A szeretet ára (Egy üzenet a gyászolóknak)

P. Kende

2Kor 5:17 arról beszél, hogy sok minden más lett, hogy hívők vagyunk. Minden újjá lett. Nem elég sok minden, nem egy-két dolog, hanem minden újjá lett.

2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Logan és a kis boci

Video: 
Video

Logan és a kis boci

 

Nagybátyám temetésére

 

Nagybátyám temetésére

 

Ef. 1.2 kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

Bátyám temetése

Székesfehérvár, 2010.március 22.

(Először Balázs fiam beszélt, itt olvashatod)

 

Kedveseim, Csendesedjünk el lelkünkben...

Köszönöm - Email Janinak.

Szia Jani!

Tanár vagyok. Tanítok, nevelek. Nem könnyű, sőt egyre nehezebb, mégis szeretem. Olyasmit tanítok, ami gyerekkoromban kezdődött (épp jókor) és egy egész életen át kitart, sőt még tovább is. Egy új tudomány, a 20 század végének tudománya, mely megalapozta a jövőmet, mások jövőjét. Informatika tanár vagyok.

Az ítélet

„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik..." (Zsid 9,27).

A te királyod jön

 És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az Ő királyságának vége nem lészen. Lukács 1, 33.

A koporsó


  A sokak által jól ismert Alfred Hitchcock Presents (Alfred Hitchcock bemutatja) című amerikai TV-show egyik adása egy csinos nőről szólt, aki életfogytiglani büntetését töltötte a börtönben. A nő dühében és helyzete miatti bosszúságában elhatározta, hogy inkább meghal, semhogy még egy esztendőt rabságban éljen.

Édesapám a legjobb helyen

Papa 1 nappal a hazamenetel előtt
Papám temetésére 2009/10/15

Nagypapám temetésére

(Ef. 1.2) kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

2009. október 6. Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Istenben hívő, hazájukat, nemzetüket szeretők voltak! Remélem lesz majd alkalmad köszönetet mondanod nekik példájukért, bátorságukért a mennyben! Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. (Ézsaiás próféta könyve 55. rész 6. vers)

A bolond botja

A bolond botja

Régi időkben szokás volt, hogy előkelő emberek a maguk szórakoztatására udvari bolondot, tréfacsinálót tartottak. Egy grófnak is volt egy ilyen bolondja. Adott neki egy csörgős botot, ezekkel a szavakkal:
- Tartsd meg mindaddig, amíg találkozol valakivel, aki még nálad is nagyobb bolond; annak add majd át.

Feltámadt a halálból ( Pastor Daniel Ekechukwu )

Video: 
Video

Daniel Ekechukwu a nigériai keresztény lelkész 2001 november 30 -án meghalt. 3 napig volt halott! A pásztor feltámadásáról szóló rövid dokumentum film.

Szinkronos (alámondásos)

A video eredeti helye.

Isten áldjon benneteket!

Élet az élet után

Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy „kis hívő”, a másik egy „kis szkeptikus”.
A „szkeptikus” azt kérdezi:
- Te hiszel a születés utáni életben?

Elet az elet utan
Tartalom átvétel