Skip to main content

hanyatlás

08.04 Ézsaiás, az államférfi

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-4.18-23

Uzzijjá király uralkodása 52 esztendeig tartott, alatta gazdagság és bőség volt, és gazdasági és politikai jólétet hozott Júda számára. De, ahogyan a történelem oly sokszor bizonyítja, a királyság külső ragyogása belülről a hanyatlás végzetes csíráját hordozta magában. Az üzleti és politikai életben elhatalmasodott a kapzsiság, elnyomás és korrupció, miközben Jahve imádata puszta külsőséggé és látszattá vált. Ugyanakkor Izráel északi királyságát átszőtte a bálványimádás, amikor Ézsaiás színre lépett. Ézsaiás, aki Jeruzsálemi születésű volt, rendkívül művelt és kulturált férfi volt.

04.03 Éli, a szülő

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 2,22-4,22

Éli fizikai vaksága egyszerűen az öregkor következménye volt (98 éves volt). Az a tény, hogy még papként szolgált, a nemzet szellemi fásultságát tükrözte. Ezt a szomorú állapotot mutatta továbbá az Éli két érdemtelen fiával szembeni tolerancia is. Az ő kapzsiságuk, istenkáromlásuk és nyilvános erkölcstelenségük büntetést kívánt. Éli hatástalanul kérte számon: "Miért csináltok ilyeneket?" Nyilvánvalóan ez nem megfelelő, amikor az Úrral szembeni bűnről van szó, és az ő gyengeségét mutatja, mind a szülőét, mind a papét. Az Úr szentségének megvédésére történő fellépésre lett volna szükség.

06.05 Szükség van megigazulásra

OLVASNIVALÓ: 
Róma 1,18-32

NOHA ISTEN felajánlja, hogy megigazítja az istentelen embert (vagyis igaznak nyilvánítja), a bűnös ember természet szerint nem törekszik arra, hogy helyes kapcsolatban legyen Istennel. Ezért rá kell ébreszteni, hogy kétségbeejtő szükségben és rettenetes veszedelemben van a félelmetes alternatíva - az Isten haragja - miatt (18. v.). Ez minden embert érint, de Pál először a megromlott pogányokkal foglalkozik.

04.11 Szerencsétlenség!

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 1,1-36

JÓZSUÉ MEGHALT! A harmadik generáció lépett a színre, Bír 2,7-10, amely nem ismeri az Urat, sem kegyelmes cselekedeteit. Sok mozgalom bukik el a harmadik generációban, ezt a tényt még a korai gyülekezeti történelemben is meg lehet figyelni azokban a napokban, amelyek az apostolok után és azok után következnek, akik még ismerték az apostolokat. A könyv ígéretesen kezdődik, 1-19a, bár Júda még az Úr külön irányítása és bátorítása mellett sem engedelmeskedik neki, 2-3. v.

11.10 Szellemben buzgó

"...a szellemben buzgók..." Róma 12,11

A fizika egyik törvénye az, hogy a testek hajlamosak a mozgási energia elveszítésére, a leállásra, a kiégésre. Természetesen ez így nem tudományos meghatározás, de a mindennapi életben ezt tapasztaljuk.

Tudjuk például, hogy a Nap elképzelhetetlen gyorsasággal ég, és ha még sokáig képes is erre, ez az időszak egyszer véget ér.

07.04 Vízre van szükséged!

„Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek?" Zsoltár 85,7

Tartalom átvétel