Skip to main content

hit

12.22 Az Atya vonzása

"Senki sem jöhet énhozzám, csak ha az Atya vonzza" (Jn 6,44).

12.21 Tapasztalat vagy kijelentés

"Mert az Isten Szellemét vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk" (1Kor 2,12).

11.13 Hit és megtapasztalás

"...Isten Fia, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gal 2,20).

11.06 A Hit Beteljesítője

Dátum: 
2019.11.6

Zsidók 12,1-3

11.05 Jutalmazó

Dátum: 
2019.11.5

Zsidók 11,5-6

10.31 A hit megítélése

"Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag..." (Mt 17,20).

10.30 Hit

"Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni" (Zsid 11,6).

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

09.12 Szellemi zavartság

"Nem tudjátok, mit kértek" (Mt 20,22).

08.29 A hitet ki kell próbálni

"Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40).

08.12 Nyugodj Istenben

"Mit féltek, ó kicsinyhitűek?" (Mt 8,26)

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

05.30 Igen... de...

"Követlek téged Uram, de..."(Lk 9,61).

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

Tartalom átvétel