Skip to main content

hit

07.09 A nagy próba

"Nem szolgálhattok az Úrnak" (Józs 24,19).

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

05.30 Igen... de...

"Követlek téged Uram, de..."(Lk 9,61).

05.23 Gondoskodó hitetlenség

"Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek" (Mt 6,25).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

05.06 Jákób Osztályrésze

Dátum: 
2018.05.6

Jeremiás 10,14-16

05.01 A belátás nem érzelem

"Mert hitben járunk, nem látásban" (2Kor 5,7).

04.29 A bizonytalanságban kegyelem van

"Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk" (1Jn 3,2).

04.26 A legmagasabb kapaszkodó

"Vedd a te fiadat... és áldozd meg égőáldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked" (1Móz 22,2).

04.22 Elmúló fény

"Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét" (2Kor 3,18).

04.04 A bizalmatlanság határai

"Íme eljön az óra... hogy eloszoljatok" (Jn 16,32).

03.19 Ábrahám hitének útja

"...kiment, nem tudva hová megy" (Zsid 11,8).

02.28 Most hiszitek?

"Erről hisszük... Felelt nékik Jézus: Most hiszitek?"(Jn 16,30-31)

02.06 Megváltó

Dátum: 
2018.02.6

Jób 19,14-27

MEGVÁLTÓ

A 19. fejezetben Jób szenvedését egyrészt mélysége, másrészt változatossága jellemezte. Elkerülték barátai és ismerősei. Megvetették és bántalmazták még a gyermekek és szolgák is. Fizikailag visszataszító volt, ahogyan felesége világossá teszi számára. Senki sem mutat iránta természetes vonzalmat. Az emberek úgy vélték, hogy Isten bünteti. Szinte "csont és bőr" volt, ahogy mondanánk.

01.02 Kész vagy-e elindulni ismeretlen helyre?

 "Hit által engedelmeskedett Ábrahám, hogy menjen ki arra a helyre... és kiment, nem tudván, hova megy" (Zsid 11, 8).

12.25 A pásztorok útja

Dátum: 
2018.12.25

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

Tartalom átvétel