Skip to main content

hit

Jézus és a futballcsapat

Egy középiskolai nyári táborban, amely két héttel a futball „pokoli hete" előtt volt, ahogy a játékosok a bajnokság előtti edzőtábort hívták, az iskolai válogatott több tagja is elkötelezte magát Jézus követésére, miután a tábor előadója nagyon szemléletesen beszélt arról, hogy Jézus győztesekké teszi a veszteseket.

A hit öröme

  Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek.  Filippi levél 4,4.

A hit bajnokai

Olimpikonok vallomásai a Jézus Krisztusba vetett hitről. (Szinkronizált)

A Nagy Mágnes

Ef. 2.1-3 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.

Az igazi hit és imádság

Müller György: Az igazi hit és imádság

Előszó

Rejtett dicsőség

 Bizony te elrejtőzködő Isten vagy.  Ésaiás 45,15.

A hit fegyvere

 Vegyétek fel a Léleknek kardját, mely az Isten beszéde.  Efezusi levél 6, 17.

Csodakrumpli

Csodakrumpli.jpg

Délafrikában játszódó, igaz történeten alapuló családi film. A feleség keresztény, a férfi hitetlen. Keményen dogozik, csak magában bízik. Durva erőszakos modorú. Megtérése után az életével,  a hihetetlen hitével  tériti meg az embereket (fehéreket és feketéket).

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

2009. október 6. Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Istenben hívő, hazájukat, nemzetüket szeretők voltak! Remélem lesz majd alkalmad köszönetet mondanod nekik példájukért, bátorságukért a mennyben! Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. (Ézsaiás próféta könyve 55. rész 6. vers)

Isten nagyot akar velünk cselekedni

     Nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas és szent az  Ő neve. ( Lukács 1, 49.)

A jó és romlott fa

   Minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig  rossz gyümölcsöt terem. (Máté 7, 17)

Mi a hit? - A lélek érzékszerve

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsid. 11:1)

Tartalom átvétel