Skip to main content

hittan

Tanterv 4.osztály

ÓraIGECÍMÓRACÉLKÖZPONTI ÜZENETALKALMAZÁS

Fogalmak - hittanórán

  • Alázat = meghajolni az igazság előtt (elfogadni, hozzá igazítani a gondolkodásomat, cselekedeteimet)
  • Add a szíved = engedem, hogy kijavítson/irányítson Isten
  • Áldani = jót mondani
  • Állhatatosság = kitartás bizonyossággal, hogy megtörténik
  • Boldog = áldott
  • Béketűrés = türelem a nehézségben/szenvedésben
  • Biblia = az élő Isten élő beszéde
  • Bölcsesség = jól alkalmazni az ismeretet
  • Bűn = céltévesztés, a jó elrontása, Nem ismerni Jézust (Jn 16.9), eredeti elrontása

05. Jósiás király uralkodása

Igehely (történet): Jósiás király uralkodása 2Krón 34 

Aranymondás/kulcsige: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Jer 1,7

Óracél: Bátorodjanak fel arra, hogy elkötelezzék magukat Istennek, és nagy dolgokat tegyenek meg Érte.

Fő üzenet, központi igazság: Tizenévesen is lehet az Istennel kapcsolatba lépni, és az Úrért nagy dolgokat tenni

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

04. Ezékiás uralkodása

Igehely (történet): Ezékiás uralkodása 2Kir 20,1-11 

Aranymondás/kulcsige: 1Kor 3,9 Mert mi Isten munkatársai vagyunk.

Óracél: Értsék meg, hogy Isten gyakran emberek által viszi véghez akaratát

Fő üzenet, központi igazság: Isten cselekszik szolgái által

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

Tanterv 8.osztály

02. Anna imája

Igehely (történet):            Anna imája (1Sám 1)

Aranymondás/kulcsige: Mt 7,7-8 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Óracél: Bátorodjanak fel a gyerekek arra, hogy őszinte imákat mondjanak Istennek, minden gondjukat osszák meg vele és bízzanak abban, hogy Ő válaszol az imájukra.

Hit- és erkölcstan 7. osztály

Minden órára hozd magaddal a füzetedet és a Bibliádat! Tanulmányozd a múlt órán tanult részt!

Olvasd el előre a megjelölt szakaszt a Bibliából!

Ne felejts el imádkozni!

(a jegyzetekhez használtam a KateTéka oldalait) 

06. József, mint szabadító

Igehely (történet): József, mint szabadító (1Móz 45, 3-28)

Aranymondás/kulcsige: Mt. 6.12: "...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;"

Óracél: Legyen számukra József példa abban, hogy a régi sérelmeket meg kell bocsájtani, el kell engedni, és jót tenni azokkal, akik megbántottak minket!

Fő üzenet, központi igazság: Ne légy bosszúálló!

Üzenet/téma: József megismerteti magát testvéreivel. A Fáraó Egyiptomba hívja József rokonait.

05. József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Igehely (történet): József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 34.20: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR."

Óracél: József példáján keresztül határozzák el magukban, hogy bármilyen élethelyzetben hűségesek lesznek Istenhez

Fő üzenet, központi igazság: Légy hűséges Istenhez, bármilyen helyzetbe is kerülsz!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

04. József, mint gyermek 1Móz 37,1-11

Igehely (történet): 1Móz 37,1-11 József, mint gyermek

Aranymondás/kulcsige: 1Kor. 13.4: "A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."

Óracél: Tekintettel kell lenni mások érzelmeire (testvérekére, szülőkére, stb.) Ha szeretjük a testvérünket, ne okozzunk fájdalmat nekik!

Fő üzenet, központi igazság: A testvérek közötti viszály fájdalmat okoz a szülőknek. A dicsekedés féltékenységet okoz. Ne légy féltékeny! Ne dicsekedj!

03. Jákób családi élete, nősülése

Igehely (történet): Jákób családi élete – nősülése (1Móz 29.)

Aranymondás/kulcsige: Mt. 7.12: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Óracél: Lássák és értsék meg, hogy az élet egyik alaptörvénye, hogy amit mással cselekednek, azt ővelük is megteszik mások.

Fő üzenet, központi igazság: Ha becsaptál másokat, téged is be fognak csapni.

Üzenet/téma:

02. Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Igehely (történet): Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Aranymondás/kulcsige: Jak.3.16:"...ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található."

Óracél: Lássák meg Jákób élettörténetében, hogy a csalással megszerzett javaknak nem lehet sokáig örülni, mert ezek háborúságot okoznak.

Fő üzenet, központi igazság: A bűn sok nehézséget okoz az emberek életében, így a mi életünkben is.

ÓRAIGECÍMÓRACÉLKÖZPONTI ÜZENETALKALMAZÁS<
Tartalom átvétel