Skip to main content

hittan6

31. Megtanulandók 6.o.

 MEGTANULANDÓK 6.o.

–      Jákób

  • Izsák(Kr.e.1851) & Rebeka -> Ézsau, Jákób (~Kr.e. 1791)
  • Ézsau esküvel eladja egy tál lencséért az elsőszülöttséget (család feje, papja, dupla örökség)
  • Jákób csalással (anyja segít) apai áldást megszerzi (Isten Jákóbnak ígérte)
  • Elmenekül Rebeka bátyjához (Lábánhoz)

Jak.3.16:"...ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található."

30. Etióp kincstárnok megtérése

Igehely (történet): Etióp kincstárnok megtérése ApCsel 8,26-40

Aranymondás/kulcsige: Mk. 16.15-16: "Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Óracél: Lássák meg, hogyha valaki őszintén keresi az Urat, meg akarja érteni az igét, Isten gondoskodik erről is.

Fő üzenet, központi igazság: Keresd az Urat és az Ő igazságát!

Üzenet/téma:

29. Péter a börtönben

Igehely (történet): Péter a börtönben ApCsel 12,1-19

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 37.4-5: " Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik"

Óracél: Legyen bizalmuk Istenben, hogyha bajba kerülnek, akkor Isten akár angyalt is küld, hogy kikerüljenek a bajból

Fő üzenet, központi igazság: Bízz az Úrban, bármi történik veled!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

28. Péter pünkösdi prédikációja

Igehely (történet): Péter pünkösdi prédikációja ApCsel 2.14-41

Aranymondás/kulcsige: Ézs.53. 5a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Óracél: Lássák meg, hogy Péter, miután betöltekezett Szentlélekkel, bátran hirdette az Isten igéjét! Értsék meg, hogy Jézus halálának célja, hogy minden ember megtérjen!

Fő üzenet, központi igazság: Add át az életed Jézusnak!

Üzenet/téma:

27. Péter helyreállítása

Igehely (történet): Péter helyreállítása Jn. 21.15-19

Aranymondás/kulcsige: Mt.22.37 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38 Ez az első és a nagy parancsolat. 39 A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Óracél: Lássák meg, hogy Jézus képessé tesz nagy dolgok véghezvitelére.

26. Emmausi tanítványok

Igehely (történet): Emmausi tanítványok Lk 24,13-35

Aranymondás/kulcsige: Jn 16.13: "amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek."

Óracél: Tudatosodjon bennük, hogy a feltámadt Jézussal lehet beszélgetni, és van mondanivalója minden ember számára.

Fő üzenet, központi igazság: Figyelj! Jézus ma is szól hozzánk!

Üzenet/téma:

25. Mária a sírnál - Jézus feltámadása

Igehely (történet): Mária a sírnál - Jézus feltámadása Jn 20.11-18; Mt 28.1-10

Aranymondás/kulcsige: Mk.16. 15 Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

Óracél: Lássák meg, hogy Jézus a nőket is megbízta az evangélium hirdetésével.

24. Péter megtagadja Jézust

Igehely (történet): Péter letagadja, hogy bármi köze is lenne Jézushoz (Mt. 26.69-75)

Aranymondás/kulcsige: 1Kor. 10.13: "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."

Óracél: Jézus tudja gyengeségeinket, és imádkozik értünk, hogyha el is bukunk, fel tudjunk állni.

23. Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból

Igehely (történet): Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból (Mt 21)

Aranymondás/kulcsige: 1Tim. 6.10: "Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak."

Óracél: Jézus számára fontos, hogy tiszteljük Isten szentségét, és nem kedves Őelőtte, aki üzletet csinál az Isten követéséből!

Fő üzenet, központi igazság: Legyenek tiszta szándékaid az Isten előtt!

Üzenet/téma:

21. Jefte bíráskodása

Igehely (történet): Jefte bíráskodása (Bírák 11)

Aranymondás/kulcsige: 1Kor. 1.28: "azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;"

Óracél: Erősödjön meg bennük az az igazság, hogy Isten nem személyválogató, Ő a megvetetteken keresztül is tud üzenni.

Fő üzenet, központi igazság: Ne ítélj el senkit a származása miatt!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

20. Gedeon

Igehely (történet): Gedeon (Bír 6-7)
Aranymondás/kulcsige: ApCsel. 10.34: "...nem személyválogató az Isten,hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik."
Óracél: Értsék meg, hogy Isten azokon keresztül is tud cselekedni, akik mások, mint a többiek.
Fő üzenet, központi igazság: Ne légy személyválogató!
Üzenet/téma:
1. Átvezetés, dalismétlés:
    Hangulatkeltő játék:
2. Dicsőítés – énektanítás:
3. Ima:

19. Jerikó bevétele

Igehely (történet): Józsué győz Jerikóban Józs 6

Aranymondás/kulcsige: Ézs. 41.10:"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Óracél: Lássák meg, hogy az Istennek való engedelmesség győzelmet hoz az ellenség felett.

Fő üzenet, központi igazság: Győztes leszel, ha engedelmeskedsz Istennek.

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

18. Átkelés a Jordánon (Józs 1;3;4)

Igehely (történet): Átkelés a Jordánon (Józs 1;3;4)

Aranymondás/kulcsige: Józs1.5 Nem maradok el tőled, nem hagylak el 1Jn. 5.3: "Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek."

Óracél: Lássák meg a történetben, hogy Isten előttünk jár, és ha őt követjük, akkor nem esik semmi bajunk.

Fő üzenet, központi igazság: Ha Istent követed, nem esik semmi bajod.

Üzenet/téma:

17. A kémek kiküldése 4Móz 13-14

Igehely (történet): A kémek kiküldése 4Móz 13-14

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 23.4: "Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem."

Óracél: Értsék meg, hogyha Isten vezet bennünket, akkor akármilyen félelmetes dologgal kell szembenézni, bátran mehetünk előre.

Fő üzenet, központi igazság: Bízz Istenben, és haladj előre!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

16. Törvényadás 2Móz 19-20

Igehely (történet): Törvényadás 2Móz 19-20

Aranymondás/kulcsige: Ézs.45. 18 Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, nincs más!

Óracél: Értsék meg, hogy Isten szabja meg a Vele való közösség feltételeit.

Fő üzenet, központi igazság: Engedelmeskedj az Istennek, hogy áldott életed legyen!

15. Átkelés a Vörös tengeren

Igehely (történet): Átkelés a Vörös tengeren (2Móz 14)

Aranymondás/kulcsige: Ézs. 41.10: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Óracél: Lássák meg, hogy Isten hatalmasan munkálkodik az övéiért.

Fő üzenet, központi igazság: Ne félj, ha Istennel jársz! Bízd rá az életedet bátran!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

12. Összefoglalás

 –      Jákób

14 Jézus bemutatása a templomban; Simeon és Anna

Igehely (történet): Jézus bemutatása a templomban; Simeon és Anna Lk 2.21-40

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 27.4: "Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában."

Óracél: Lássák meg, hogy Isten nem hagy bizonytalanságban, küld embereket, hogy bátorítson, felkészítsen a várható eseményekre.

Fő üzenet, központi igazság: Rejtsd el a szívedben Isten szavait!

Üzenet/téma:

13 Angyali jelenés Máriának, József álma

Igehely (történet): Angyali jelenés Máriának, József álma (Lk 1,26-38; Mt 1,18-25)

Aranymondás/kulcsige: Ézs. 41.10: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Óracél: Lássák meg, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, angyalok is közreműködnek Isten terveinek megvalósulásában.

Fő üzenet, központi igazság: Isten embereket von be terve megvalósításához! Téged is be akar vonni tervei megvalósításába!

10-11. Mózes, mint szabadító, 10 csapás 2Móz 5-12

Igehely (történet): Mózes, mint szabadító, 10 csapás 2Móz 5-12

Aranymondás/kulcsige:

2Tim. 4.18: "Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké."

Dán. 6.28: "Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön."

Tartalom átvétel