Skip to main content

hittan7

30. Pál bátran hirdeti a Krisztust

Igehely (történet): Pál bátran hirdeti a Krisztust Apcsel 9,19-30.

Aranymondás/kulcsige: Róm 1,16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.

Óracél: Lássák meg, hogy a SzentSzellemmel való betöltekezés átformálja az embert, így bátran fogja hirdetni Jézus Krisztust.

Fő üzenet, központi igazság: A SzentSzellem bátorságot ad, segít – evangélizálás.

Üzenet/téma:

2. Dicsőítés – énektanítás:

29. Pál a damaszkuszi úton

Igehely (történet): Pál a damaszkuszi úton Apcsel 8,1-3; Apcsel 9.

Aranymondás/kulcsige: 2 Kor 5,17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Óracél: Lássák meg, hogy Jézus Krisztus alapjaiban változtatja meg annak az embernek az életét, aki találkozik Vele.

Fő üzenet, központi igazság: A Jézussal való találkozás új életet, új szemléletet, új célokat ad.

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

28. A prófécia beteljesedése - Péter látomása

Igehely (történet): A prófécia beteljesedése - Péter látomása Apcsel 10.

Aranymondás/kulcsige: ApCsel 10,34-35 Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.

Óracél: Értsék meg, hogy Jézus Krisztusban minden ember számára elérhető a bűnbocsánat és az üdvösség.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztusban nincsenek nemzeti, etnikai, nembeli különbségek.

26. Jézabel üldözi Illést 1Kir 19

Igehely (történet):           Jézabel üldözi Illést 1Kir 19

Aranymondás/kulcsige: 2Krón 16,9 Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.

Óracél:                           Értsék meg, hogy bátran bízhatnak Istenben a nehézségek között is.

25. A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18

Igehely (történet):      A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18.

Aranymondás:             Lk 6,46 Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?

Óracél:                         Hozzanak egy szilárd döntést, hogy ők az Urat fogják követni.

24. Feszítsd meg

Igehely (történet): Feszítsd meg! Mt 27,15-26

Aranymondás:                ApCsel 2,36 Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.

23. Messiási próféciák beteljesedése

Igehely (történet):        Lk 19,29-44; Zak 9,9 Messiási próféciák beteljesedése

Ésa 55,8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.

Óracél:                         Értsék meg, hogy Isten nem az emberek várakozása, akarata szerint cselekszik.

21. Péter jár a vízen

Igehely (történet):   Péter jár a vízen Mt 14,22-33

Aranymondás:       Mt 14,33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!"

Óracél:                   Lássák meg, hogy Jézus mindenek fölött való Úr, az Isten Fia.

Központi üzenet:   Jézus Úr a természet elemei felett

20. Lázár feltámasztása

Igehely (történet):       Lázár feltámasztása Jn 11.

Aranymondás:  Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Jn 11,25-26

Óracél:   Értsék meg, hogy a Jézus Krisztusban való hit által van lehetőség a feltámadásra, a halál legyőzésére.

Központi üzenet:        Jézus Úr a halál felett.

Bibliai történet:

19. Gadarénus megszabadítása Mk 5,1-20

Igehely (történet):   Gadarénus megszabadítása Mk 5,1-20

Aranymondás:       Mt 8,16 Ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított.

Óracél:                   Értsék meg, hogy Jézus Úr a gonosz minden ereje felett. Az Ő segítségével mi is legyőzhetjük a gonoszt az életünkben.

18. Vakon született ember meggyógyítása

Igehely (történet): Vakon született ember meggyógyítása Jn 9.

Aranymondás:                2Móz 15,26  Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.

Óracél:                           Értsék meg, hogy Jézus Krisztus a betegségek fölött áll, hatalma van meggyógyítani a betegeket és meg is akarja ezt tenni.

17. Jézus visszajövetele

Igehely (történet):          Jézus visszajöveteléről szóló példázatok

Aranymondás:              Mt 24,44 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Óracél:                         Értsék meg, hogy mit jelent készen várni Jézus Krisztust.

16. A tálentumokról, minákról szóló példázat

Igehely (történet):   A tálentumokról/minákról szóló példázat Mt 25,14-30, Lk 19,11-27

Aranymondás:         Mt 25,23 Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Óracél:                 Ismerjék fel a gyerekek, hogy vannak Istentől kapott ajándékaik.  Az ő feladatuk, hogy használják azokat.

15. A mennyek országáról szóló példázatok

Igehely (történet):   A mennyek országáról szóló példázatok Mt 13.

Aranymondás:         Fil 3,20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.

Óracél:                 Értsék meg, hogy Jézus Krisztus az ajtó a mennyei állampolgársághoz.

Központi üzenet:   Akarsz-e mennyei állampolgár lenni?

14. Az elveszettekről szóló példázatok

Igehely (történet):   Az elveszettekről szóló példázatok Luk 15;

Aranymondás:         Luk 19,10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

Óracél:                   Értsék meg, hogy Jézus értük jött el, hogy visszavezesse őket az Atyához.

13. Nikodémus találkozása Jézussal

Igehely (történet):   Nikodémus találkozása Jézussal Jn 3,1-21

Aranymondás:         Ján 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Óracél:                   Megértsék, hogy Isten úgy szereti őket, hogy a Fiát adta értük, hogy Isten gyermekeként élhessenek

12. Péter vallástétele

Igehely (történet):   Péter vallástétele Mt 16,13-20; Gal 4,1-7

Aranymondás:         Róm 10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Óracél:                   Értsék meg, kicsoda Jézus és azt, hogy ma is lehet vele találkozni és Őt megismerni.

10. Salamon bölcs ítélete

Igehely (történet):      Salamon bölcs ítélete 1Kir 3

Aranymondás:            Péld 9,10 A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Tartalom átvétel