Skip to main content

Heródes

12.17 Agrippa király

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 25,13-14.22-23; 26,1-3.26-32

Agrippa király nagy Heródes unokája volt. Közeli barátja volt a római császári családnak, és mint ilyen, a Palesztina északkeleti részeiben lévő területek felett uralkodott. Ő jelölte ki a zsidó főpapot, és a templom kincstárának felügyeletét is ellátta. Ebben az időben körülbelül harminc éves lehetett, és állását és származását tekintve különösen hasznos volt a római hatalmak számára minden zsidó ügyben. Azonban mindennek ellenére mindig is csak bábkirály maradt. Tekintélye tejesen másoktól függött.

11.24 Heródes Agrippa

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 12,1-25

Ma egy olyan "világi ember"-t szemlélhetünk, aki kegyetlen és gyilkos volt, hogy jobban érvényesüljön. Élete figyelemre méltó módon fejeződött be Isten kormányzó keze nyomán. A róla szóló összes szentírási feljegyzés a Csel 12-ben található.

10.20 Heródes Antipász

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-14; Márk 6,14-29; Lukács 9,7-9

Több király is van az Újszövetségben, akit Heródesnek neveztek. Heródest, a negyedes fejedelmet Heródes Antipászként is ismerték. Fia volt nagy Heródesnek, és ő az Újszövetségben leggyakrabban említett Heródes. Galilea felett uralkodott annak az időnek a nagy részében, amelyet az evangéliumok tárgyalnak.

09.10 Nagy Heródes

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-9.16-20

Nagy Heródest "a zsidók királyának" nevezték, de neki nem volt joga sem a címhez, sem a trónhoz. Edomita volt, egy bábkirály, akit Róma tett királlyá. Sohasem érezte magát biztonságban, állandóan rettegett egy ellene történő lázadástól, és féltékeny volt mindenkire maga körül. Kezéhez sok vér tapadt. Meggyilkoltatta családját és barátait. Mielőtt Újszövetségünkben feltűnik előttünk, sok embert megöletett a Hasmóneus családból, a Makkabeusok leszármazottaiból, akiktől nagyon félt. Lényegében ezek közé az áldozatok közé tartozik saját felesége, Mariamne is.

Tartalom átvétel