Skip to main content

Illés

02.02 Illés Istene

Dátum: 
2019.02.2

2Királyok 2,1-14

ILLÉS ISTENE

Mielőtt Illést Isten a mennybe ragadta, Elizeus arra vágyott, hogy szellemi örököse legyen. Ez a jelentése annak a kérésének, hogy Illés szelleméből kétszeres rész legyen őrajta. Illésnek Aháb és Jezábel üldözése miatt személyesen sokba került a hűsége. A szellemi légkör látható azoknak a helyeknek az áttekintésével ebben az igeszakaszban, amelyeket a két próféta együtt meglátogatott.

06.14 Elizeus elhívása

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,19-21

Elizeus éppen szántott, amikor Illés elhívta. Isten nem azokat hívja el szolgálatára, akik szeretik a saját kényelmüket. Mózes éppen juhokat őrzött, 2Móz 3,1, Gedeon gabonát csépelt, Bír 6,11, Elizeus szántott, 19. v., a tanítványok hálóikat kötözték, Mt 4,21, és Máté a vámszedő asztalnál ült, Mk 2,14. Isten azokat hívja el szolgálatára, akik hűségesek az élet mindennapi kötelességeiben, mert Krisztus szolgálatában nincs helyük a henyélő embereknek.

06.12 Óbadjáhú, egy titkos tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,1-16

Óbadjáhú Akháb házának felügyelője volt, az Úr titkos követője. Ifjúsága óta ismerte az Urat, 12. v.; vő. 2Tim 3,15. Neve azt jelenti, hogy "az Úr szolgája"; bizonyára istenfélő szülei voltak. Akháb uralkodása alatt sem távolodott el az Úrtól. Szívből ragaszkodott az Úr szolgáihoz, és ellátta őket vízzel, amikor ez nagy dolog volt az eső hiánya miatt. Nem hiányzott teljesen a bátorsága, mert kezdeti félelme ellenére kétségkívül közölte Illés megjelenését és üzenetét. Ő "igen félte az Urat", és Isten mindig figyelemmel kíséri szentjei hűségének mértékét; vö. Róm 16,12; Neh 3,20-24.

06.11 "És felment Illés... Az égbe"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 2,1-12

Illésnél nagyobb van itt! Nem gondolunk-e arra a valakire, aki Illéshez hasonlóan elvégezte a munkát a földön, amelyet Atyja bízott rá; akinek buzgósága mindenki másét messze túlhaladta; aki Izráelben rosszabb állapotokat talált, mint Illés napjaiban voltak; aki elmondhatta, hogy "keresik az alkalmat, hogy megöljenek"; aki eltűrte "a bűnösöktől ellene való támadást"; aki kiitta a legkeserűbb haláltusa poharát; és aki most, bár elhagyta a világot, nem hagyja övéit vigasztalás nélkül?

06.10 "Mit csinálsz itt, Illés"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,9-18

Illés Jezábel fenyegetése elől menekült. Elérkezett a Hórebre, és elrejtőzött egy barlangban. Hány keresztyén tanulhatott már valamit Isten kérdéséből? Illés elhagyta szolgálatának útját, ellenszegülve annak. Lelke mélyen megterhelődött, és ezért cselekedett így. Volt még munka, amit el kellett végezni Izráelben, ő pedig elmenekült. Sohase induljunk el Isten vezetése nélkül. Ha oda megyünk, ahova nem kellene, hallani fogjuk a felelősségre vonást: "Mit csinálsz itt?" Illés ahelyett, hogy Isten ügyét védené, ahogyan a Karmelen tette, most önmagát igazolja. Mennyire el volt keseredve!

06.09 Illés imájára "nagy eső lett"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,41-46

Illés "nagy esőnek zúgásáról" beszélt, amikor felhő sem volt az égen. A hit hisz Istennek. A hit úgy látja a megígért dolgokat, mintha már valóban beteljesedtek volna. A hit jelenlegi tartalmat ad azoknak a dolgoknak, amelyek még a jövőben vannak, Zsid 11,1. Aztán "nagy eső lett", 45. v. Mi okozta a változást? Egy imádkozó ember! Korábban azért imádkozott, hogy ne legyen eső, és aszály lett az eredménye, majd újra imádkozott esőért, Jak 5,17-18, "és nagy eső lett". Illés az imáját Isten ígéreteire alapozta, 18,1; 5Móz 28,12.

06.08 Illés Kérith patakjánál

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,2-7

Illés élete két parancs között váltakozik: "Menj, rejtőzz el", és "Menj, mutasd meg magad" - egyéni közösségben Istennel, és nyilvános szolgálatban emberek felé. Szüksége van Isten szentjének arra, hogy elrejtőzzön az isteni jelenlét rejtekében, hogy alázatosan időt töltsön Isten előtt. Annak az embernek, aki megy, hogy bizonyságot tegyen Istenért, meg kell tanulnia, hogy elrejtőzzön. Hogy kivédje azt, hogy valamit magától tegyen az emberek előtt, ehhez meg kell tanulnia saját semmi voltát Isten előtt.

06.07 Illés: "imádsággal kérte"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,1; Jak 5,16-18

Istennek mindig megvan a maga embere, akit kiválaszt arra az órára - ebben az esetben Illés volt az. Ő egy ismeretlen férfi, akiről eddig nem hallottunk. Az Isten által kiválasztott ember gyakran titokban készül fel, és készen áll a küldetésre, amikor Isten akarja. Isten azt választja, akit Ő akar - nem Obadjáhút, hanem Illést. Miért Illést? Vajon nem azért, mert égő buzgóság volt benne Isten dicsőségéért, és egyszerű szívvel hitt az Ó Igéjében és hatalmában? Veszélyes üzenet hirdetésére hívta el Isten Illést. Mi volt az oka a bátorságának?

06.01 Meddig sántikáltok kétfelé?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,21-46

EZ A FEJEZET a szárazságtól egészen a felhőszakadásig vezet bennünket. A háttér ismert, 1-20. v. Amikor mindenki összegyülekezett, Illés felszólítja a népet, és javaslatot tesz a kihívás feltételeire, 21-24. Hamarosan kiderült Baál tehetetlensége, 25-29. Ezután Illés közeledett az Úrhoz, aki a próféta könyörgésére tűzzel válaszolt, színvallásra kényszerítve a népet, 30-39. v. Baál prófétáinak lemészárlása, Illés könyörgése, valamint a vihar teszi teljessé a történetet, 40-46.

26. Jézabel üldözi Illést 1Kir 19

Igehely (történet):           Jézabel üldözi Illést 1Kir 19

Aranymondás/kulcsige: 2Krón 16,9 Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.

Óracél:                           Értsék meg, hogy bátran bízhatnak Istenben a nehézségek között is.

25. A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18

Igehely (történet):      A Kármel hegyi Istenítélet 1Kir 18.

Aranymondás:             Lk 6,46 Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?

Óracél:                         Hozzanak egy szilárd döntést, hogy ők az Urat fogják követni.

01.23 Csak Jézus egyedül

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,1-27

ISTEN MIND Jézus bemerítkezésekor, mind a megdicsőülés hegyén úgy nevezte meg Őt, hogy „szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm" (3,17; 17,5). A Jordánnál az Atya megkülönböztette Őt a legrosszabb emberektől. A hegyen megkülönböztette a legjobb emberektől.

Tartalom átvétel