Skip to main content

Immánuel

03.22 Szenthely

Dátum: 
2019.03.22

Ézsaiás 8,14-15

03.21 Immánuel

Dátum: 
2019.03.21

Ézsaiás 7,13-16

12.18 Immánuel

Dátum: 
2019.12.18

Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (Ezs 7,14)

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát.

07.01 Isten velünk

Dátum: 
2019.07.1

„Isten veletek lesz" (1Móz 48,21).

09.27 Immánuel

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-9,7

A 7. FEJEZET ELVEZET bennünket azokhoz a napokhoz, amikor Akház uralkodott Júdában, és „nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádását tekintve nem meglepő, hogy Isten megengedte Récinnek és Pekahnak, Damaszkusz és Izráel királyainak, akik szövetséget kötöttek egymással, hogy hadat üzenjenek neki és Júdának. Súlyos veszteségeket okoztak Júdának, 2Krón 28,6, és Dávid házát riadalom fogta el, Ézs 7,2. A szövetség célja feltehetően az volt, hogy hűbéres királyságot hozzanak létre Jeruzsálemben, 6.

Velünk az Úr

Video: 
Video

Velünk az ÚR, Immánuel.
Karácsony ma is erről beszél.
Kint dúl a harc, nagy a félelem,
Sok ember szív koldus, szegény.

Refr1.:
De, bármit mondjon a híradó,
Az Ő országa nem evilágból való.
Bármit hozzon a holnapunk,
Mi már Hozzá tartozunk.

Megnyílt a menny, azon az éjszakán,
A Megváltó eljött közénk.
Isten Fia a földre szállt,
Hogy meghaljon az emberért.

Refr2.:
De, bármit mondhat ez a nagyvilág,
Isten szeret, és gondol ránk.
Bármit mondhat az a híradó,
Ő az első, Ő az utolsó.

Immánuel, Immánuel,

Tartalom átvétel