Skip to main content

igehirdetés

11.17 Pál, az igehirdető

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 9,16; Galata 1,15-16; 2Timóteus 1,8-11

Pál egyike volt az Újszövetség nagy igehirdetőinek. Megtérésétől kezdve Istentől kapott nagy vágya volt, hogy prédikáljon; ez nem olyasmi volt, amit meg kellett tanulnia. "Azonnal... visszanyerte látását; és... megkeresztelkedett.... Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy Ő az Isten Fia", Csel 9,18-20. Tudta, hogy Isten hívta el, "hogy hirdessem Őt a pogányok között".

09.30 Pál búcsúja az élettől

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 4,1-8

ITT PÁL elénk állít egy súlyos terhet, a három közül az utolsót ezekben a Timóteushoz írt levelekben, amelyek nagyon hasonló kifejezésekben vannak megfogalmazva (lásd: 1Tim 5,21 és 6,13). Hírnökként az Ige hirdetése áll az első helyen - nemcsak az evangélium, hanem az egész Ige ránk van bízva; mennyire fontos, hogy azt tudjuk mondani, mint Pál, hogy semmit nem tartottunk vissza. Állandóan készen kell lennünk, nemcsak megvéve az alkalmakat, hanem ahol lehetséges, megteremtve az alkalmakat.

04.06 Megkeresett, hogy keressünk neki

OLVASNIVALÓ: 
János 1,15-51

BEMERÍTŐ JÁNOS hűséges Krisztusról szóló bizonyságtételében, és ez nem sokkal azelőtt történik, hogy mások is befogadják az Üdvözítőt. A szakasz bővölködik az Úrról szóló sokféle leírásban. Jézus Krisztus az (17. v.), Akin keresztül kegyelem és igazság jött el. A törvény Mózes által adatott és elvezetett a bűn ismeretére, míg Krisztus a bűnök bocsánatát nyújtja. A törvény azt mondja, hogy hajtsd végre, a kegyelem azt mondja, hogy higgy. Ő az egyszülött Fiú (18. v), Aki teljesen kifejezi Istent, és Jézusként volt ismeretes (29., 36. v. stb.) Ő Úr (23.

A hit nemes harca

Szerző: 
C. H. Spurgeon

C.H. Spurgeon ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy nem elegendő csupán harcolni, hanem közben úgy is kell cselekedni, ahogyan azt a Biblia mondja.
A tüzes prédikátor a bűnt világos szavakkal bűnként leplezi le, és a kegyelmet kegyelemnek nevezi. Akár tévelygés és langyosság ellen, akár az igazságért küzd, fegyverzete szíve minden dobbanásában Isten Igéje.

ahitnemesharca.jpg

Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét

Szerző: 
C. H. Spurgeon
Áldott szolgálatának negyvenes éveiben C.H. Spurgeon (1834-1892) nagy előszeretettel prédikált újra meg újra az Úr Jézus csodáiról. Ezek az erőteljes igehirdetések annak bizonyságai, hogyan tudta Isten ezt a férfit arra használni, hogy megnyissa keresztyéneknek és nem keresztyéneknek a szemét Isten Fia nagyságára és dicsőségére.
lattukjezuskrisztusdicsoseget.jpg
Tartalom átvétel