Skip to main content

Józsué

01.21 Az Úr Seregének Vezére

Dátum: 
2019.01.21

Józsué 5,13-15; 6,1-5
AZ ÚR SEREGÉNEK VEZÉRE

03.03 Józsué másokkal való törődése

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1.10-19; 24,1-15

Józsué, előkelő pozíciója ellenére sohasem volt önző vagy én-központú. Három példa elegendő arra, hogy olyan embert mutassunk be, akit nem rontott meg a hatalom, és mentes volt a személyes ambíciótól... (I) Az egész nemzetből ő volt az utolsó, aki megkapta örökségét, Józs 17,49-51. (II) Nem adományozott különleges tisztségeket vagy pozíciókat leszármazottainak; még a nevüket sem tudjuk, mert a megfelelő nemzetségtáblázat magával, Józsuéval fejeződik be, 1Krón 7,27.

03.02 Józsué gyengeségei

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,11-17.24-29; Józsué 9,1-15

Kevés ember vitt véghez olyan sok jót, mint Józsué. Felelős volt egy kétmilliós nemzetért, és több mint 600 000 emberből álló hadsereget vezetett. Attól a naptól fogva, hogy harcra vállalkozott Amálek ellen, egészen megindító búcsúbeszédéig (amely a Józs 24-ben van feljegyezve), teljes szívvel Isten szolgálatára szánta magát. Hibái? Bizony Józsuénak voltak hibái is - de kevés volt. Nézzünk meg kettőt; az első kisebb, a második pedig súlyosabb.

03.01 Józsué megtartotta Isten szavát és a sajátját

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,7-8; 5,13-15; 8,30-35

Az Úr azt mondta Józsuénak, hogy az Ő Igéjének legyen helye a szájában, elméjében ("elmélkedjél rajta", tanulmányozd) és életében ("őrizd meg, és tartsd meg"). Láthatjuk, hogy noha rendkívül elfoglalt élete volt, elméjét valóban ez az Ige töltötte be.

02.29 Józsué közössége Istennel

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 24,9-16; 33,7-11; Józsué 10,12-14

Józsué nemcsak a tettek embere volt; hanem ő olyan ember, akinek szoros közössége volt Istennel. Ma áttekintjük közösségét Istennel és hitét Istenben.

02.28 Józsué bölcsessége és bátorsága

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 14,6-10; Józsué 1,1-6; 17,14-17; 22,1-6

Ma összpontosítsunk Józsué bölcsességére és bátorságára.

04.10 Egy nagy szolgálat utolsó fejezete

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 24,1-33

SIKEM! Az öreg tölgyes; egy magányos pátriárka; egy felütött sátor; egy megépített oltár - és egy ígéret, 1Móz 12,6-7.

Sikem! Vándorlás évei; rabszolgaság évei; bolyongás évei; birtokbavétel évei, és most egy öregebb cserfa; egy hatalmas sereg; egy dicstelen kő - és az örökség, Józs 24,25-28. Valóban, Isten ígéretei „igazak és ámenek". A kör teljes és a vándorok hazaértek. A fejezet előbbi részében figyeljük meg a következőket.

04.09 Utolsó szolgálatok Izráelért

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 20,1-9

JÓZSUÉ ÉVEI gyorsan fogynak. „Megvénhedett és igen megidősödött volt", 13,1. Ő is megvallja ezt, 23,1-2, és ennek tudatában mondja: „megyek már a minden földinek útján", 23,14. Öreg volt, de nem túl öreg Istennek. Nem vagyunk túlságosan készek arra, hogy visszavonuljunk az isteni szolgálatból?

04.08 Vigyázz! Gibeoniták

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 9,1-27

MINTHOGY A GIBEONITÁK az ígéret földjének lakói voltak, azokat képviselik, akik már lakosok a hívő ember örökségének területén, Ef 6,12. Vezetőjük az ördög, 11. v., aki csaló is, és képes a „köpönyegforgatásra", 2Kor 11,14; 1Pt 5,8. Izráel előrenyomulása biztosan közeledett a befejezéshez (lásd Józs 10. és 11.; különösen pedig 11,23.), de kezdeti győzelmeik még megdöbbenést keltettek, 9,3; 10,1. A gibeoniták viszont már látták az elkerülhetetlent, és megfelelően felkészültek.

04.07 Vereség! Ilyen hamar?

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1-26

NE TEGYEN BENNÜNKET a siker gondatlanná, vagy önteltté, mert jerikói győzelmünket vereség követheti. Kisebb akadályok nagyobb szerencsétlenségeket hozhatnak. Figyeljünk meg három dolgot:

04.06 Az első győzelem

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 5,13-6,27

ÁTMENTEK A JORDÁNON, eltávolították a gyalázatot (lásd Kol 3,5), megtartották a páskát 38 év után (fontos a sorrend), és most új tápláléka van Izráelnek, az ország régi gabonája. Ez Krisztusra mutat a feltámadásban! Jerikó most szemben áll Izráellel, a harc azonban nem annyira a kánaániták és izráeliták között áll fenn, hanem Isten és a Sátán között!

04.05 Az egyetlen út befelé

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 3,1-4,9

A JORDÁNT nem lehet megkerülni! Izráel nem tudta körbejárni, át kellett mennie rajta. Nem tudta másképp birtokba venni és élvezni az örökséget. Az ószövetségi kép mennyire kiábrázolja az újszövetségi tanítást. A hívő ember öröksége a mennyben van, Ef 1,3, és nem lehet elérni, csak az Ef 2,4-6 útján.

04.04 A hadműveletek megkezdődnek

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,1-24

A FEJEZET LÉNYEGE három tényező köré gyűjthető; egy város, egy vallomás és egy fonál.

04.03 Józsué átveszi a szolgálatot

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,1-18

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBBJAI is meghalnak és utódokra van szükség, 2. v. Mózes is kifejezte azt a szándékát, hogy „ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk", 4Móz 27,15-17. Napjainkban is szükség van olyan férfiakra, akik rendelkeznek Józsué készségével, és hajlandóak követni azt az utat, amelyen a Mester ment, Józs 1,7a.

Fejezetünkben ma három dolog igényli figyelmünket.

04.03 Bevezetés Józsué könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Józsué

HIBA LENNE azelőtt hozzákezdeni Józsué könyvének tanulmányozásához, hogy figyelmet szentelnénk Józsué felkészítésének egymást követő lépéseire, amely az eddigi Írásokban körvonalazódik. A következő részek mutatják azokat a szakaszokat, amelyek által Istennek ez az embere tisztelt mesterének felkészült utóda lehetett. Figyeljük meg ezeket gondosan: 2Móz 17,8-16; 24,13; 32,17-18; 33,11; 4Móz 11,24-29; 13,3.8.16; 14,6-10; összesen hét igehely.

Tartalom átvétel