Skip to main content

Jezábel

06.13 Jehu: "lásd meg, hogyan buzgólkodom az Úrért"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 9,14-10,31

Ezekkel a szavakkal hívta Jehu Jonadábot, 10,16 - miközben Akháb házának és Jórám családjának kiirtását végezte, és ezt úgy írja le, mint "az Úrért való buzgólkodását". Mi a buzgóság? Az nem más, mint a meggyőződés gyakorlati és munkálkodó formája; a szeretet gyakorlati oldala. Ha ez Istenért való buzgólkodás, az meglátszik az Őiránta való szenvedélyes szeretetben és abban a vágyban, hogy nagyobb legyen az Ő dicsőítése és dicsősége. Mindent meg fog tenni, hogy szembeszálljon azokkal a befolyásokkal, amelyek károsak Isten ügye szempontjából.

06.10 "Mit csinálsz itt, Illés"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,9-18

Illés Jezábel fenyegetése elől menekült. Elérkezett a Hórebre, és elrejtőzött egy barlangban. Hány keresztyén tanulhatott már valamit Isten kérdéséből? Illés elhagyta szolgálatának útját, ellenszegülve annak. Lelke mélyen megterhelődött, és ezért cselekedett így. Volt még munka, amit el kellett végezni Izráelben, ő pedig elmenekült. Sohase induljunk el Isten vezetése nélkül. Ha oda megyünk, ahova nem kellene, hallani fogjuk a felelősségre vonást: "Mit csinálsz itt?" Illés ahelyett, hogy Isten ügyét védené, ahogyan a Karmelen tette, most önmagát igazolja. Mennyire el volt keseredve!

06.06 Jezábel

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,1-3; 21,5-14.23; 2Kir 9,30-37

Akhábnak Jezábellel, a szidóni király lányával való házassága előnyös szövetségnek tűnhetett politikai és anyagi szempontból, de szellemileg katasztrofális eredményei voltak az Izráelben bevezetett Baál-imádat következtében; vö. 1Kir 16,31-32.

06.04 Akháb és Nábót szőlője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-27

Akháb megkívánta Nábót szőlőjét. Ezzel a kapzsiság bűnébe esett; vö. Lk 12,15. Kérése elég udvarias volt, az ajánlat pedig előnyösnek látszott. Nábót a válaszában nem félt megvallani Istenbe vetett hitét a bálványimádó királynak, és megtagadta, hogy eladja a szőlőjét. Nem azért, mert nehézkes ember volt, hanem mert elutasítása Isten Igéjére támaszkodott, és nem akart alkudozni. Izráel földje kivételesnek számított. Ez az Úr földje volt - Ő volt az igazi tulajdonos. Az Ő útmutatása szerint osztották azt fel törzsek és családok között; vö. 3Móz 25,23-28.

Tartalom átvétel